Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Výstava s rodokmenem

5. 12. 2010 | Redakce | Autor píše

Předkové a potomci z rodokmenu “Otce Krkonoš” Prospera Piette-Rivage se jmenuje výstava v Městském muzeu v Žacléři. Byla zahájena slavnostní vernisáží 3. 12. 2010 a potrvá do 31. 3. 2011. Její vznik inicioval unikátní ilustrovaný rodokmen tohoto významného šlechtického rodu původem z Lucemburska. Rodokmen, který je na výstavě poprvé představen veřejnosti, je vytištěn na rozměrném plátnu o stranách 130 x 230 cm.

Zmíněný Prosper Piette-Rivage se spolu se svým otcem stejného jména zasloužil o rozvoj papírenského průmyslu v Čechách. Ze sídla rodinné firmy ve Svobodě nad Úpou od roku 1866 ovlivňoval tento všestranně vzdělaný odborník, humanista a mecenáš intelektuální život společnosti v širokém regionu východních Krkonoš.

Podporoval nad rámec dobových zvyklostí nejen sociální postavení zaměstnanců své papírny zavedením zdravotního pojištění, placené dovolené a péče o děti pracujících matek, ale i spolkovou činnost, všeobecné školství a především rozvoj letní i zimní turistiky v horách výstavbou cest a další finanční podporou propagace Krkonoš.

Stál u založení Krkonošského horského spolku i Krkonošského muzea ve Vrchlabí, poskytl zdarma papír na spolkový časopis Krkonoše slovem i obrazem, který je dodnes pramenným materiálem pro vlastivědné badatele i na první výtisk kvalitní turistické mapy Krkonoš. Byl bez příkras největší osobností své doby ve Svobodě nad Úpou.

 
Výstavu zahájil ředitel Městského muzea v Žacléři  Daniel Mach (v saku) a Pavel Klimeš , znalec historie Krkonoš a vydavatel sezonních novin Veselý výlet za přítomnosti starosty města Žacléře Miroslava Vlasáka (úplně vpravo) a tajemnice městského úřadu Kristy Markelové.

 
Spoluatorka výstavy a současná místostarostka města Eva Rennerová čte dopis od potomků Prospera Piette-Rivage, kteří nemohli  kvůli nepřízni počasí přijet na vernisáž.

 
Na vernisáži zahrály na flétny žákyně místní hudební školy doprovázené na klávesy svým profesorem Jiřím Jiráskem.

Také mezi ostatními příslušníky z jeho rozvětveného příbuzenstva lze nalézt mnoho význačných osobností, přesahujících svým věhlasem hranice regionu, ať už je to napoleonský generál, ministr námořních sil R – U monarchie v I. světové válce, velitel námořního letectva, zakladatel vyhlášeného pražského foto atelieru, ředitel plzeňské Škodovky či mistr světa v jachtingu, nebo řada dalších úspěšných podnikatelů v papírenském a textilním průmyslu. Více o vzniku a tvorbě rodokmenu se lze dočíst zde.
 
Rodiče Propera Piette-Rivage Margaretha Elisabeth de Nicolay zu Longeville a Prosper Piette, zakldatel rodinné firmy ve Svobodě nad Úpou.

Pořadatelům výstavy se poprvé od poválečných událostí v polovině minulého století podařilo shromáždit dostatek archivního materiálu i vzácných rodinných památek, zapůjčením od státních institucí, muzeí a archivů i soukromých sběratelů. Plánované setkání žijících potomků rodu s odkazem předků překazily momentální neočekávané povětrnostní podmínky v celé střední Evropě. Během trvání výstavy, která je ideálním důvodem k tak jedinečné události, se ale jistě uskuteční. Shromáždění početné kolekce památek, pocházejících vesměs ze Svobody nad Úpou, které se zas po mnoho let nemusí opakovat, je zároveň tak trochu rukavicí hozenou zastupitelům města, kam by se za určitých podmínek mohly všechny vrátit. Třeba jako trvalá zápůjčka vznikajícího muzea, které už ostatně v místě kdysi bylo.

 
Jediná dcera Prospera Piette-Rivage  Rosa (Rosl)  provdaná Walzel von Wiesentreu a podruhé
von Czipkay, které je na výstavě věnován samostatný panel vpravo dole za bustou jejího otce.

 
 

Pamětní desky s titulem čestého občanství Maršova I. (vlevo) a s blahopřáním k udělení titulu
c.k. komerčního rady  Prosperu Piette-Rivage

 
Místnosti vévodí mramorová busta Prospera Piette-Rivage od významného trutnovského sochaře Emila Schwantera (vlevo). Panel vpravo je věnován variantám erbů a dekretu o povýšení
do šlechtického stavu. 

 

Spoluautor výstavy Antonín Tichý s neznámou kráskou z rodu Piette od známé malířky Emmy Müller
von Seehof i rodokmenem a při rozhovoru pro místní žacléřskou kabelovou televizi.
  
 
 Vpravo Antonín Tichý hovoří s pracovnicí muzea, spoluautorkou výstavy Evou Rennerovou  a redaktorkou kabelové televize Pavlou Jiruškovou. 
  
 

Vitrina se vzorky papíru vyráběných firmou Prosper Piette ve Svobodě nad Úpou.

 

Vlevo popisy turistických cest Prospera Piette-Rivage a jeho manželky Rosy (na obrázku dole).  

 

 
Rodokmen budil zaslouženou pozornost odborníků i laiků.

foto: Pavel Křivka a Antonín Tichý


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás