Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Já bych moc prosil, aby všichni, kteří o boji proti virům a potlačení pandemie vědí stejné hovno jako já, aby laskavě ráčili držeti ústa a neobtěžovali ty, kteří mají s touto nemocí práce až nad hlavu a jsou zcela vyčerpaní každodenním bojem o životy jiných lidí.“ Zobrazit celý citát »

Karel Schwarzenberg a pandemieSocha Přemysla Otakara II.

10. 10. 2010 | Redakce | Autor píše

Občanské sdružení POMNÍK ZAKLADATELI MĚSTA postupně zpřesňuje záměr vybudovat první monumentální plastiku v České republice i ve Střední Evropě, která by připomínala mimořádnou osobnost českého krále a středoevropského státníka Přemysla Otakara II.

Geneze koncepce
Původní záměr počítal s poměrně rozsáhlým sousoším, které by sloučilo jezdeckou sochu zakladatele Přemysla Otakara II. s postavou jeho vnučky Elišky Přemyslovny jakožto první majitelky „věnného města“. Neřešitelné prostorové potíže vedly k redukci plánu na jezdeckou sochu panovníka. Vznikly však další otázky kolem finančních nákladů na takové dílo v souvislosti s reálnou skutečností, že nedávno zahájená veřejná sbírka postupuje jen zvolna kupředu. Prof. Jan Hendrych a jeho pražský ateliér by zahájili konkrétní práce až po složení velké sumy; dlouhá doba shromažďování takové částky by nepochybně jak odradila dárce, tak oddálila realizaci projektu. Nové a nové konzultace o vhodných prostorách rovněž ukázaly, že v blízkosti historického jádra Vysokého Mýta není pro dostatečné vyniknutí jezdecké sochy vhodné místo. Proto bylo zvoleno konečné řešení: monumentální stojící postava krále-zakladatele.

Idea pomníku
Před Pražskou bránou vně historického jádra města v místě, které ze čtyř směrů zdejších komunikací a ze všech ostatních směrů připoutá pozornost, bude stát socha Přemysla Otakara II. Vertikálu věže tedy logicky doplní vertikála sochy (stejnou logiku, nikoli ovšem vertikální, má svatý Václav před Národním muzeem v Praze). Samotná postava bude měřit cca 2.70 metrů, navíc bude stát na kamenném podstavci, takže svou celkovou výškou kolem 4 metrů bude nepřehlédnutelnou dominantou prostoru. Přitom zabere jen velmi malou půdorysnou základnu.
Přemysl bude komponován jako hrdá postava s královskou korunou na hlavě. Bude sice ve zbroji a v drátěné košili, ale především bude plnit svou roli zakladatele: naznačená listina v jeho ruce bude ukazovat k bráně, tak připomene založení Vysokého Mýta. Bude to tedy státník, který musel být v té době vojákem, ale hlavně budoval a rozvíjel své země, především zakládáním četných měst.
Oproti jezdeckým sochám, které akcentují bojovou a silovou podstatu zobrazené postavy a kde samotná osoba nutně musí poněkud ustoupit mase koně, na sebe vysokomýtský stojící Přemysl Otakar soustředí všechnu pozornost a zdůrazní své pozitivní politické poslání.
Drapérie umožní vepsání jmen českých, moravských, slezských, rakouských a dalších měst, která panovník založil. Jeho středoevropský rozměr naznačí znaky řady ovládaných zemí na soklu.

Železný král bude ze železa
Tradičním materiálem pro podobné sochy je kámen nebo bronz. Ke „králi železnému a zlatému“ (z čehož historicky odůvodněná je pouze první část přídomku) by se však mimořádně hodil symbolický materiál, kterým je železo. Dnešní techniky zpracování a zejména sofistikované povrchové úpravy umožňují, aby estetický dojem nejen neutrpěl, nýbrž byl naopak posílen netradičním materiálem. Navíc takový inovační přístup inspiruje tvůrce k technickému a uměleckému zpracování, které zaručuje originalitu sochaře i hluboký zážitek pozorovatele. Práci se železem v této monumentální a reprezentativní formě však dokáže jen málokdo.

Sochu Přemysla Otakara II. vytvoří Karel Bureš
Občanské sdružení a vlastně celé Vysoké Mýto má štěstí. Ve městě a jeho nejbližším okolí vyrostla celá generace vynikajících uměleckých kovářů. Karel Bureš (1958) se ve Vysokém Mýtě narodil, ale je už dnes světově proslulým tvůrcem kovových plastik všeho druhu. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze a mistrovského kurzu pro umělecká řemesla dovršil za neustávající praktické tvorby svou teoretickou přípravu v mistrovském kurzu památkové péče pořádaném UNESCO v benátském Centro Europeo di Venezia. Dnes najdete Karla Bureše nejen v jeho ateliéru v Cerekvici nad Loučnou, ale především na sochařských sympoziích a dílnách uměleckých kovářů na celém světě. Neobejde se bez něho žádný uměleckokovářský Hefaiston ani žádný větší workshop kdekoli v Evropě, kde se setkávají umělci jeho oboru; naposledy působil Karel Bureš jako člen umělecké poroty soutěže výtvarných umělců na Sicílii.
Karel Bureš je zárukou zdaru projektu nejen jako vynikající odborník, ale také jako vysokomýtský a český patriot.

Postup prací
Přibližně do konce října 2010 bude hotový model sochy. Vysokomýtská veřejnost dostane možnost si model prohlédnout a uvážit také jeho prostorové působení ve vybraném místě. Širší veřejnost dostane tutéž příležitost prostřednictvím webových stránek. Poté už bude autor pracovat na soše. Za pomoci občanského sdružení přitom bude heraldické a historické detaily konzultovat s předními českými odborníky. Protože neexistuje skutečný portrét krále, má autor Přemyslovy sochy dost prostoru pro uměleckou licenci co se týče samotné postavy; reálie (zbroj, jména měst, znaky zemí atd.) budou ovšem přesné.
Věříme, že se mezitím prostřednictvím veřejné sbírky podaří shromáždit tolik prostředků, aby mohla být socha slavnostně inaugurována na podzim roku 2012. Nebude to sice přesně k výročí 750 let od založení Vysokého Mýta (zakládací listina neexistuje a první zmínkou je zakládací listina města Poličky s datem 1265), ale jubilejní termín bude respektovat zhruba střed mezidobí 1260-1265, kdy muselo být město založeno. Nepochybujeme, že odhalení první české a evropské sochy Přemysla Otakara II. budou přihlížet domácí i zahraniční státníci, osobnosti z politického a kulturního života a zástupci měst založených Přemyslem Otakarem II. Vysoké Mýto získá jednu z uměleckých dominant a posílí tolik potřebné vědomí místní i národní identity.

Děkujeme za Váš příspěvek
Cesta je ještě dlouhá, ale na obzoru se vyjasňuje důstojný cíl projektu. Děkujeme všem, kteří na pomník otce města dosud přispěli. Děkujeme všem, kteří projeví své vlastenectví jakoukoli částkou převedenou na bankovní účet zřízený u Komerční banky s číslem 43-6754640247/0100 nebo poukázanou na tento účet složenkou, kterou je možné si vyzvednout v kanceláři Plavecké školy v Krytém bazénu ve Vysokém Mýtě. Sledujte prosím také webové stránky občanského sdružení www.premyslvmyte.cz.
Jeden z největších českých a středoevropských panovníků, zakladatel Vysokého Mýta a dalších více než 50 měst a hradů, si naši úctu a pozornost zaslouží.

Stav konta
Veřejná sbírka na sochu zakladatele našeho města se rozběhla teprve před prázdninami. Stav účtu s číslem 43-6754640247/0100 odmítla Komerční banka zatím detailně rozepsat na jednotlivé dárce. Víme tedy, že z doposud vybraných drobných příspěvků bylo k 13.8.2010 – těsně před uzávěrkou tohoto čísla – k dispozici 10 717,- Kč. Před dokončením je však řízení o významnějších příspěvcích od dvou měst, která Přemysl Otakar II. založil (mezi nimi zatím není Vysoké Mýto). Nebudeme tedy daleko od pravdy, když odhadneme stav účtu k začátku září na přibližně 50 000,- korun. Na začátek práce mistra Bureše to stačí.
Oslovili jsme vysokomýtské firmy, obrátili jsme se na významné instituce a znovu apelujeme na naše spoluobčany, aby třeba drobnými příspěvky pomohli postupně realizovat projekt, který bude jedním z mála našich trvalých odkazů budoucím generacím Kujebáků.
V příštím Zpravodaji se budeme snažit všechny příspěvky individuálně představit, ačkoli zároveň chceme respektovat některé dárce, kteří přispěli, ale nechtějí být jmenováni.
Sbírka pokračuje, projekt trvá a věříme, že se úspěšně uzavře. Občanské sdružení uvítá každé Vaše zprostředkování ve smyslu získání dalších prostředků od možných mecenášů, sponzorů a českých patriotů doma i v cizině.

Za občanské sdružení POMNÍK ZAKLADATELI MĚSTA

PaedDr. Augustin Andrle, doc. PhDr. Jan Klíma

Karel Bureš

Dnes již světově známý umělecký kovář a sochař Karel Bureš se narodil 7. ledna 1958 ve Vysokém Mýtě jako syn uměleckého kováře. V roce 1976 se vyučil v Pardubicích stavebním zámečníkem. Více ho však poutala otcova kovárna, z níž si odnesl inspiraci i do zaměstnání v Podniku místního hospodářství ve Vysokém Mýtě. Vlastní píli a touhu po sebezdokonalení podpořil studiem Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze v letech 1991-1992 a poté i studiem mistrovské školy pro umělecká řemesla v letech 1997-1999. To už byl od roku 1989 v provozu Burešův kovářský ateliér v Cerekvici nad Loučnou. Podle vlastních i zadaných výtvarných návrhů v něm vznikaly stále náročnější kovářské práce pro interiéry i exteriéry památkových objektů (svítidla, plastiky, zábradlí, kované mříže, brány), které dnes zdobí například Senát Parlamentu České republiky, Arcibiskupský palác v Praze, ale i zámky a kostely v Čechách, Německu, Rakousku, Švýcarsku a USA. Karel Bureš dovršil svou teoreticko-praktickou přípravu absolvováním mistrovského kurzu památkové péče, který v září až prosinci 2001 uspořádal UNESCO v benátském Centro Europeo di Venezia.
Po dvě desetiletí je Karel Bureš pravidelným účastníkem workshopů a sympozií uměleckých kovářů a sochařů. Tradičně se objevuje na hradě Helfštýně na kovářské výtvarné dílně Hefaiston, mimoto neustále vystavuje svá díla nejen v Čechách, ale také v Německu, Rakousku, Itálii a jinde v Evropě. Dlouhá řada ocenění svědčí o vysoké úrovni jeho prací.
Mistr Karel Bureš je specialistou na design a realizaci kovových plastik zaměřených zejména na historické slohové práce. Je členem prestižního sdružení pro umělecká řemesla a ochranu památek při Uměleckoprůmyslové škole v Praze, jeho působení v evropských institucích podobného typu dokládá i jeho poslední angažmá porotce mezinárodní výtvarné dílny uměleckých kovářů na Sicílii v srpnu 2010.
Certifikovaný mistr uměleckého řemesla Karel Bureš přijal jako významnou uměleckou výzvu ztvárnění sochy Přemysla Otakara II., zakladatele města a státníka, určené pro Vysoké Mýto.

Ilustrační foto © www.zlataky.cz

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás