Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„...Věk planety Země se počítá marnotratně na miliony let, ale pro živého člověka je vývoj jeho století lakomě důležitý. Deset století.  Jen desetkrát deset let a už se znovu začíná Nové století a vyměřují se hranice nových zemí....“ Zobrazit celý citát »

Jen tisíc let a tolik změn a překvapeníObraz a modlitba

14. 5. 2022 | Redakce | Autor píše

Obraz pro podzimní Kladenský salon, doprovodný text k němu do katalogu a soukromá modlitba Zdirada Čecha:

Výtvarník pracuje obvykle o samotě, ale když dokončí dílo, potřebuje diváka.
A tak je úžasné, že František s kamarády vymysleli Kladenský salon a
neuvěřitelných dvacet let ho udržují při životě. Ačkoliv je poměrně jednoduché
spočítat si, kdy bude příští ročník, bývám termínem pro odevzdání fotografií
obrazů do katalogu zaskočen stejně, jako silničáři prvním sněhem. Buď mám
obraz teprve v hlavě, nebo maluji nějakým nesmyslně složitým způsobem a
ještě není domalováno, nebo se přihodí něco jiného, ale letos ne. Letos jsem
hotový. Začal jsem malovat na začátku března, rozhořčen na nejvyšší míru.
Útok na Ukrajinu se i mně samozřejmě osobně dotýká, vždyť na její území
dosahovala říše přemyslovských Boleslavů, až tam dosahovala pravomoc
českých velkopřevorů Maltézského řádu a v novější době část té země
rozkvétala pod stejným žezlem jako České království: patří tedy k našim
dějinám, patří k širší vlasti. Maloval jsem ocas sestřeleného bolševického
bombardéru Sukhoi-34 a říkal jsem si – už prohrál, ale ještě to neví. Ničema,
který touží být druhým Čingischánem, aby se před ním třásla polovina světa,
ale nebude než druhým Kroisem, jen to ještě neví.

1.5.2022
Zdirad Čech

♣♣♣

♣♣♣

Modlitba za Ukrajinu

Svatý kníže Vladimíre:

Tys před věky rozhodl, že ty, tvá zem i tvůj lid budete sloužit Kristu. Teď tvou zemi ničí a tvůj lid vraždí nelítostní barbaři, kteří slouží Satanu.

Pozvedni své vladařské kopí a vyžeň je.

Svatí princové Borisi a Glebe:

Uchvatitel vlády ve vaší zemi vás zavraždil. I teď se novodobý uchvatitel snaží zmocnit vlády a kvůli tomu vraždí boří a spaluje.

Zdvihněte své meče a vyžeňte jej.

Svatá kněžno Olgo:

Bylas dobrou vladařkou své zemi a svému lidu. Teď tvé dcery a tvé sestry a jejich děti vraždí nemilosrdní barbaři a boří jejich domy.

Rozprostři nad svým lidem svou mateřskou náruč a muže posiluj, ať barbary vyženou.

Svatý Jiří, patrone rytířů:

Ruští carové nosili na štítě tvůj obraz, na kterém zabíjíš zlého draka. Jejich samozvaní nástupci také na štítě nosí tento tvůj obraz, chválí tě ústy, ale slouží Drakovi.

Nasedni znovu na svého koně a vyžeň je.

Zažeň Draka zpátky do jeho doupěte.

Svatý kníže Václave:

Říše tvých nástupců kdysi sahala až daleko na východ, do země, kterou dnes ničí nemilosrdní barbaři.

Oblékni znovu svou zbroj s planoucím křížem a vyžeň je.

Svatý Leopolde Zbožný, patrone rodin:

Zemi, v jejíž části panovali tví následovníci, rozvracejí a její lid vraždí bezbožní barbaři.

Přidej se k jejím obráncům a vyžeň je.

Blahoslavený Karle, rakouský císaři, uherský, český a jeruzalémský králi:

Svatý papež Pius X. prorocky předpověděl, že budeš císařem a svým zemím přineseš požehnání. Teď jednu ze zemí, jejíž část náležela pod tvé žezlo, rozvracejí barbaři. Boří její města, vyhánějí a vraždí její lid, ničí a spalují.

Žehnej svojí zemi a posiluj její vojáky, ať barbary vyženou.

Vypros Ukrajině spravedlivý mír. Amen.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás