Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Nacisté zabrali zbývající území českého státu ve středu 15. března 1939 a Hitler den poté vydal na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Šlechta považovala za nutné vyjádřit svůj postoj tomuto zločinnému aktu a vydala proto svou třetí deklaraci, kterou pod názvem "Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939" signovalo 85 šlechticů z celkem 33 rodů české zemské šlechty.“ Zobrazit celý citát »

Třetí šlechtická deklarace – září 1939Setkání potomků Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

19. 9. 2010 | Jan Drocár | Video-audio

Ve dnech 19. a 20. září 2010 se konalo v Praze a v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Setkání českých a evropských rodů – potomků krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny v roce 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů.

PROGRAM SETKÁNÍ

neděle 19.9.2010

Pražský Hrad
• 11.00 Mše svatá v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebruje farář katedrály JCLic. Mgr. Ondřej Pávek 

• Zastavení na hrobech českých králů, u hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří
• Návštěva svatováclavské kaple
• Prohlídka Starého královského paláce

Setkání 19.9.2010 – 1. den (1. část) 
 

• Přijetí v Mladotově domě u Dr. Ing. Jiřího Weigla CSc., vedoucího kanceláře prezidenta republiky.

Palác Pálffy
• 15.00 Společný oběd

• 17.00 Komorní koncert Pražské konzervatoře

 

• 18.00 Závěr večera při sklenici lucemburského vína na pozvání J.E. Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze


Setkání  19.9.2010 – 1. den (2. část) 

                                                                      ♣♣♣♣♣♣

Pondělí 20.9.2010

Chuchle 
• 10.30 odjezd na závodiště do Chuchle
• 11.00 společný oběd v Derby Clubu
• 13.00 odjezd z Prahy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

 Stará Boleslav
• 14.00 U kořenů národních křesťanských tradic na nejstarším poutním místě v Čechách – basilika umučení sv. Václava knížecí kostelík sv. Klimenta
• Zastavení u Palladia země české v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie
– provází Mgr. Nina Nováková
• Pobožnost a požehnání Palladiem
• Mgr. Michal Procházka, farář a vikář staroboleslavský zpívá KrisKrosKvintet Jany Puterové

 
 Setkání  20.9.2010 – 2. den   
 
Zámek Brandýs nad Labem
• 17.00 Návštěva v historické expozici zámku blahoslaveného krále a císaře Karla I. Rakouského, provází PhDr. Milan Novák R.S.G.

 

Výstava Poselství královské krve – potomci Přemyslovců a Lucemburků, provází genealog Jan Drocár

 
 • Výstava fotografií v Rudolfinské chodbě – Svět objektivem Adrianne Korff – Kerssenbrock

 
 • 19.00 Setkání při číši vína s arcibiskupem pražským a primasem českým J. E. Mons. Dominikem Dukou OP.
• 19.30 Soubor barokní hudby Ensemble Inégal ve zvláštním koncertním projektu MUSA CAESAREA
v zámecké kapli představí skladatelské dílo habsburských císařů

 • Rozloučení a návrat do Prahy

Setkání pořádají:
• Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského
• Matice staroboleslavská
• Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
• Spolek na podporu kulturně historických projektů
• Sdružení autorů Fontes Europae
a děkují
• Správě Pražského hradu
• Zámku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
• Pražské konzervatoři
• Římskokatolické farnosti u sv. Víta
• Římskokatolické farnosti Stará Boleslav
• Jockey Clubu České republiky
• firmě Miroslav Šimek – Maxiservice
• Řeznictví a uzenářství Václav Kozel
R.S.V.P. e-mail:fontes@email.cz, Tel.:+420 721 360 795

Prohlédněte si všech 237 fotografií – (1) foto © Pavel Loužecký

Prohlédněte si všech 493 fotografií – (2) foto © Jaroslav Betka


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás