Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Burke’s PeerageAudience u císaře Karla I. (2013)

28. 4. 2013 | Redakce | Video-audio

Audience u císaře Karla I.

Císařský a královský zámek Brandýs nad Labem, bývalé sídlo posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského, byl dne 27. dubna 2013 už po jedenácté dějištěm mezinárodní slavnosti pořádané k poctě blahoslaveného panovníka. Příslušníci tradičních vojenských pluků spolu s veřejností letos vzpomínali také 200. výročí setkání tří panovníků protinapoleonské koalice, rakouského císaře Františka I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III., kteří se na zámku v Brandýse sešli před bitvou u Lipska v roce 1813.

REPORTÁŽ Z AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA V ROCE 2013
Zde nahoře lze kliknout pro shlédnutí reportáže

V mezinárodním společenství

Do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se k Audienci sjelo na tři sta vojáků z Čech a Moravy, z Rakouska, Maďarska, Slovinska a Polska.Slavnostnímu nástupu vojenských historických jednotek v zámecké zahradě, který doprovázela Ústřední hudba Armády České republiky, byl přítomen i ministr obrany České republiky armádní generál Vlastimil Picek a brigádní generál Pavel Adam, velitel zdejší posádky, provedl přehlídku historických pluků. Delegaci UEGWH – Unie evropských vojenských historických skupin, která se letos poprvé stala spolupořadatelem této tradiční mezinárodní akce, representoval president generálmajor Helmut Eberl. Spolu s diplomaty řady zemí byl slavnosti přítomen velvyslanec Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinand v.Trauttmansdorff, delegaci presidia modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy ( Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Völkerfrieden) vedl brigádní generál Norbert Fürstenhofer. Spolu se stovkou čestných hostů Audienci přihlíželo 2 tisíce diváků a návštěvníků, dokonce i ze vdáleného ostrova Mallorky.

Vzácná návštěva

Vojáky i hosty pozdravil Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Karel, který na Audienci do Brandýsa přijel s oběma dcerami, arcivévodkyněmi Eleonorou a Glorií. Hlava domu Habsbursko-Lotrinského byla srdečně uvítána na místech, kde císař Karel I. Rakouský v letech 1908 – 1912 žil a kde sloužil u dragounského pluku č. 7. Císařovna Zita i Dr. Otto Habsburský, který je v Brandýse čestným občanem, rádi vzpomínali, že císařský pár Karel a Zita právě v tomto městě strávil nejšťastnější měsíce svého života – proto si císař Karel ještě v roce 1917 tento starodávný habsburský zámek v Brandýse zakoupil a tak zůstal v Čechách domovem až do posledních dnů monarchie. Arcivévoda Karel s potěšením pobyl na zámku v pokojích, kde císař Karel se Zitou bydleli a kde je dnes jejich muzeum.

Mše svatá u relikvie blahoslaveného krále

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, na místě slavných poutních tradic českého národa – svatého knížete Václava Přemyslovce a Palladia země české – oslavil arcivévoda Karel Mši svatou. Uctívané mariánské Palladium i relikvie blahoslaveného císaře Karla I. Rakouského byly na oltáři slavnostní bohoslužby, při které zněla hudba Franze Schuberta a hlavní celebrant, sekretář pražského arcibiskupa P. Tomáš Roule pozdravil představitele domu Habsbursko-Lotrinského jménem primase české katolické církve kardinála Duky. V mariánském chrámě, který v běhu staletí důvěrně poznala celá řada habsburských císařů ( Matyas, Ferdinand III., Leopold I. Maria Theresia, Franz I. i blahoslavený Karel ) převzal arcivévoda Karel vzácnou a požehnanou kopii Palladia země české jako výraz stále živých tradic a svazků Čechů s národy bývalé monarchie. Arcivévoda Karel s dcerami zašel do kaple blahoslaveného císaře Karla a odcházel za potlesku zcela zaplněného chrámu, který česky zpíval Haydnovu Volkshymne „Gott erhalte – Zachovej nám Hospodine“.

Císařští koně v císařském městě

Atrakcí Audience 2013 bylo divadelní představení „Vivant Imperatores! “ o setkání tří panovníků. Ve slavnostním průvodu vjeli na zámek v kočárech, tažených čtyřspřežími kladrubáků, skvostných hřebců z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je se zámkem v Brandýse nad Labem spojen osobou císaře Rudolfa II. Nejen koně a kočáry, ale také automobil-veterán z roku 1910, historický vlak Karel I. tažený parní lokomotivou „Šlechtična“, výstava fotografií a vojenský tábor z doby napoleonských válek i lesk uniforem nejrůznějších historických období a důstojníků adjutantury Jeho císařské a královské Výsosti ve slunečném počasí dotvářely atmosféru v pořadí už 11. Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Program vyvrcholil manévry vojáků infanterie, artilerie i kavalerie z dob napoleonských válek. Před zraky „tří panovníků“ a bezmála 3 tisíc diváků jim vévodili kyrysníci pluku č. 1 císaře Františka I., který tento svůj regiment ve slavné garnisoně Brandeis a.d. Elbe-Altbunzlau v letech 1779 – 1824 mnohokrát navštívil.

Viribus Unitis!

V programové brožuře, kterou pořadatel připravil i v německé versi, jsou historické souvislosti doby a událostí roku 1813 v císařském a královském městě Brandýse dobře popsány. Bez vzpomínky tedy nezůstal ani vojenský genius polní maršál Radecký z Radče, Rakušan narozený v Čechách, jehož podíl na vítězství spojených armád u Lipska byl nezastupitelný. Arch. Jan Bárta, předseda občanského spolku za rehabilitaci památky maršála Radeckého v Čechách při příležitosti Audience z ruky JCKV arcivévody Karla převzal Pamětní medaili, spolu se čtyřmi vojáky, příslušníky tradičních regimentů, kteří byli v zastoupení všech ostatních kamarádů symbolicky vyznamenáni : rakouský dragoun Rittm. Michail Islinger (generální sekretář UEWGH), český infanterista z LIR Nr. 8 Praha Gfr. Benedikt Červinka, profesí voják a veterán zdravotnické mise Armády České republiky v Afghánistánu, maďarský husar Barnabas Ezsiás z Hussarenregiment „Coburg“ a Hptm. Hermann Klammer, člen K.K. Schützregiment Nr. 2 z Tirol.

Všichni, kterým leží na srdci naše budoucnost, si v Brandýse znovu uvědomili hodnotu společných tradic národů střední Evropy i význam křesťanského, mírového odkazu blahoslaveného císaře Karla I.


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás