Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Burke’s PeerageNostitz-Rieneck

Silva-Tarouca, Arnošt Emanuel *1860 † 1936

23. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarouca - český šlechtic pocházející z rodu ze starého portugalsko-španělského rodu. Právník, dendrolog a politik, rytíř řádu svatého Jiří. V letech 1917-1918 poslední ministr zemědělství Předlitavska. Vlastnil statek Průhonice.

Nostitz-Rieneck, Maria Antonia *1863 † 1934

23. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Marie Antonie Gabriela hraběnka z Nostitz-Rienecků - dědička zámku parku v Průhonicích, který je v současnosti zapsán na seznamu UNESCO. S manželem Arnoštem Emanuelem hrabětem da Silva-Tarouca, se kterým se seznámila v roce 1885, měli celkem 9 dětí, dospělého věku se dožilo 7 z nich.

Nositz-Rieneck, Albert František *1807 † 1871

22. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Albert František hrabě Nositz-Rieneck byl český šlechtic ze starého původem hornolužického rodu Nostitzů (13. století). Nejvyšší maršálek zemský, po otci dědil Průhonice, které zdědila dcera Marie. V letech 1850-1871 byl 4. předsedou Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.

Nostitz-Rieneck, Bedřich Chrysostomus *1762 † 1819

22. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Bedřich Chrysostomus hrabě Nostitz-Rieneck - český šlechtic ze starého původem hornolužického rodu Nostitzů (13. století). Statky Falknov, Jindřichovice. Zakládající člen Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.

Nostitz-Rieneck, Jan Nepomuk *1768 † 1840

22. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

Jan Nepomuk hrabě Nostitz-Rieneck byl šlechtic a voják z rodu Nostizů. V roce 1809 dosáhl hodnosti polního podmaršála a jako vrchní velitel jezdectva se vyznamenal v bitvě u Lipska. Byl též patronem umění, stál u zrodu Pražské konzervatoře.

Nostitz-Rieneck, František Antonín *1725 † 1794

22. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

František Antonín hrabě Nostitz-Rieneck byl český šlechtic ze starého původem hornolužického rodu Nostitzů (13. století). Nejvyšší purkrabí český. Nositel velkokříže řádu sv. Štěpána, president gubernia, statky: Falknov a Jindřichovice. Zakladatel Stavovského (Nostitzovo) divadla.

Nostitz-Rieneck, František Václav *1697 † 1765

21. 2. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

František Václav hrabě Nostitz-Rieneck byl český šlechtic ze starého původem hornolužického rodu Nostitzů (13. století). C.k. komoří (1723), tajný rada, majitel majorátu Falknov.

Předsedové chronologicky

22. 8. 2022 | Jan Drocár | JZHČ

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (JZHČ) byla ustavena 31.3.1810 a založila poté Pražskou konzervatoř, kterou financovala a ekonomicky řídila až do konce Českého království v roce 1918. Její předsedové z letech 1810-1918 jsou zde řazeni chronologicky.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás