Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceThun-Hohenstein, Michael Osvald *1631 † 1694

1. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Jan Zikmund
hrabě von
Thun-Hohenstein
*20.9.1594 místo † 29.6.1646 Děčín
MATKA
Anna Margareta
hraběnka von Wolkenstein-Trosber
*1610 místo † 5./7.9.1635 Praha

Michael Oswald hrabě Thun-Hohenstein

*13.10.1631 místo † 30.1.1694 Praha

Místodržící v Čechách. Michael Osvald hrabě Thun-Hohenstein (Michael Oswald Graf von Thun und Hohenstein) byl český šlechtic z rodu Thun-Hohensteinů. V roce 1671 založil klášterecký fideikomis. Zastával zemské úřady ve správě Českého království, především proslul jako jeden z nejaktivnějších aristokratických stavebníků druhé poloviny 17. století a pro své záměry angažoval významné architekty (Carlo Lurago, Francesco Caratti, Jean-Baptiste Mathey). V roce 1689 zahájil stavbu paláce (později Toskánský palác na Hradčanském náměstí). Zámecké a sakrální stavby vznikly z jeho podnětu také na venkovských statcích v různých částech Čech (Klášterec nad Ohří, Žehušice, Ledeč nad Sázavou).

1. oo 14.9.1654 Salzburg

MANŽELKA

Elisabeth Cecilie hraběnka von Lodron-Laterano
*datum místo † 1688 místo

OTEC MANŽELKY
Christoph von Lodron
*5.7.1588 místo † 30.11.1660 Salzburg
MATKA MANŽELKY
Katharina zu Spaur und Flavon
*5.10.1603 Brixen † 1.1.1676 místo

POTOMCI

Maria Magdalena hr. Thun-Hehenstein
Eleonora Barbora hr. Thun-Hohenstein

*1664 † 1705/1708
*4.5.1661 † 8.2.1723

2. oo 1688 místo

MANŽELKA

Anna Cäcilia hraběnka von Thannhausen
*14.3.1674  Graz † 15.2.1721 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Johann Anton von Thannhausen
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
Barbara von Morsperg und Beffort
*datum místo † datum místo

POTOMCI

bez

potomků

 

Alianční erb Michaela Osvalda a jeho dvou manželek
(autor Petr Tybitancl – Cour d’honneur 3; Praha, 1999)

Michael  Oswald pocházel z klášterecké větve rodu, z velmi početné rodiny. Měl 18 sourozenců, řada z nich ale zemřela v dětství. Jeho starší bratři Guidobald (*1616 † 1668) a Václav (*1629 † 1673) se dali na církevní dráhu, nejstarší bratr Kryštof Šimon (*1615 † 1643) byl zabit v souboji se švédským důstojníkem. Michael Osvald vyrůstal v Praze a na zámku v Děčíně, poté studoval se starším bratrem Václavem v Salzburgu, po smrti nejstaršího bratra Kryštofa Šimona měl od roku 1643 v rámci rodiny důležité postavení jako univerzální dědic rozsáhlého majetku v Čechách. Po studiích absolvoval kavalírskou cestu, doložen je jeho pobyt v Římě (1652–1653), studoval také v Lovani.

Kostel Nejsvětější Trojice a Sala Terrena z věže zámku ve městě Klášterec nad Ohří.

Se starším bratrem Guidobaldem se zúčastnil diplomatické cesty do Řezna (1654), téhož roku byl jmenován císařským komořím. S ohledem na snahu o správu majetku převážně v severních Čechách rezignoval na kariéru u vídeňského dvora a zůstal v Čechách. Od roku 1664 byl přísedícím zemského soudu, zároveň se stal členem sboru místodržících Českého království. V roce 1687 byl jmenován tajným radou. Od roku 1693 byl seniorem celého rozvětveného rodu Thunů, proto téhož roku navštívil Trident, v jehož okolí měla rodina svá nejstarší sídla.

S použitím informací  z Wikipedie

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás