Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český politik Karel kníže Schwarzenberg, kancléř prezidenta Havla. senátor, ministr zahraničních věcí, místopředseda české vlády, prezidentský kandidát, poslanec komentuje i na Facebooku politické dění v zemi. Jeho vybrané příspěvky jsou v Historické šlechtě (HS) řazeny časově, nahoře je vždy ten nejaktuálnější. Fotografie knížete je z natáčení filmu ČT "Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje" v roce 2002. “ Zobrazit celý citát »

Karel kníže Schwarzenberg komentujeSchlik, František Josef Václav *1656 † 1740

25. 10. 2023 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC

František Arnošt hrabě Šlik 

*po 1623 místo † 16.8.1675 místo

MATKA

Marie Markéta Ungnad von Weissenwolff
*datum místo † 1661 místo

František Josef  Václav hrabě Schlik

*19.1./6.1656 místo † 30.11./4.12.1740 místo ‡ Loreta, Praha 

Hrabě František Josef pocházel ze starého šlechtického rodu Schliků.  1684 k.k.k., 1692-1728 president dvorské komory, 1694 G.R. Statky: po otci dědil majorát, který zdědil synovec  František Jindřich (*1696 † 1766), v roce 1686 koupil zpět Jičíněves.

1. oo 17.10.1684 místo

MANŽELKA

Sylvie Kateřina hraběnka Kinská
*kolem 1650 Česká Kamenice † 10.6.1713 místo

OTEC  MANŽELKY

Jan Oktavián 

hrabě Kinský

*1604 místo  † 4.5.1679 Praha

MATKA MANŽELKY

Margaretha Magdalena
hraběnka Porcia a Brugnera

*24.1.1608 Portia  † 1654 místo

POTOMCI

bez potomků

bez potomků

2. oo 2.9.1716 místo

MANŽELKA

Marie Anna Josefa hraběnka Kolowrat-Krakovská

*27.6.1691 místo † 3.1.1771 místo ‡ Praha ‡ Loreta, Praha

OTEC  MANŽELKY

Jan František

hrabě Krakovský z Kolovrat 

*1649 † 20.11.1723 ‡ Chýše

MATKA MANŽELKY

Eleonora ClaudiA

hraběnka d´Anquisola

*1./4.9.1654  † 13.8.1691/1696 místo ‡ Praha

POTOMCI

bez potomků bez potomků

♣♣♣

WIKIPEDIE:

František Josef hrabě Šlik z Holíče a Pasounu (Franz Josef Graf Schlik zu Bassano und Weißkirchen)  byl český šlechtic ze starého rodu Šliků. Vlastnil statky ve východních Čechách a zastával vysoké úřady ve správě Českého království. Na Jičínsku inicioval vznik řady světských a sakrálních staveb a byl zakladatelem barokně koncipované krajiny známé dnes jako Mariánská zahrada.

Narodil se jako nejstarší syn hraběte Františka Arnošta Šlika a Marie Markéty z Weissenwolffu, dcery významného dvořana a státníka hraběte Davida Ungnada z Weissenwolffu (1604–1672). Jako devatenáctiletý zdědil rodový fideikomis Veliš–Staré Hrady–Kopidlno, později se ale o část dědictví soudil se svým mladším bratrem Leopoldem. Spor s bratrem prohrál a musel mu postoupit část dědictví, ale později od něj na základě předkupního práva odkoupil zpět panství Veliš a opět jej začlenil do fideikomisu.

Svým prvním sňatkem se v roce 1684 spříznil s vlivnou rodinou Kinských a ještě téhož roku byl jmenován radou dvorské komory, později se stal zemským sudím a členem sboru místodržících Českého království. V letech 1692–1718 byl prezidentem české královské komory a v roce 1694 byl jmenován skutečným tajným radou.

Jako prezident komory inicioval František Josef přestavbu jízdárny Pražského hradu podle projektu významného barokního architekta J. B. Matheye. Mathey byl pak pozván na Šlikovo panství ve východních Čechách, kde realizoval stavbu sýpky ve Střevači a ve Vokšicích. Kolem roku 1700 byl ve Vokšicích postaven i zámek. Ze sakrálních památek na šlikovských statcích podle Matheyových projektů vyniká loretánská kaple na Hlásné Lhotě nebo kaple sv. Anny u Ostružna. Mathey sám nebo někdo z jeho okruhu byl také autorem plánů ke stavbě zámku v Jičíněvsi, který vznikl v letech 1715–1717.

Méně známým architektem ve službách Františka Josefa Šlika byl Filip Spannbrucker, který projektoval kostely v Kopidlně a ve Vršcích. Některým dalším menším církevním stavbám se připisuje autorství J. B. Santiniho. Prostor mezi Jičínem a Kopidlnem přetvořil František Josef Šlik do barokně komponované krajiny s řadou drobných sakrálních staveb, alejí a průhledů, celek je známý jako Mariánská zahrada. Obnovu kulturního dědictví mikroregionu postupně zajišťuje Svazek obcí Mariánská zahrada založený v roce 2004.

Rodina
Poprvé se oženil v roce 1684 s hraběnkou Sylvií Kateřinou Kinskou (†1713), dcerou Jana Oktaviána Kinského (1607–1679). Tímto sňatkem získal statek Velké Horky na Mladoboleslavsku, po smrti manželky se o tento majetek musel dělit s dalšími dědici z rodu Kinských.

Od roku 1716 byla jeho druhou manželkou Marie Anna Josefa Kolovratová (1691-1771, dcera hraběte Jana FrantiškaKrakovského z Kolovrat (1649-1723).

Obě manželství však zůstala bez potomstva, dědicem fideikomisu se stal synovec František Jindřich (1696–1766). Alodní část majetku (Vokšice, Jičíněves) zdědila manželka Marie Anna Josefa, která pak dalších třicet let pokračovala ve stavebních aktivitách na Jičínsku (kostel Slatiny).

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás