Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíPřemyslovec, Přemysl II. Otakar *c. 1233 † 1278

8. 8. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Václav I. Přemyslovec
*1205 místo †22.9.1253 Počaply u Berouna
MATKA
Kunhuta Švábská z Hohenštaufu
*leden/březen 1202 místo † 13.9.1248 Praha
5. český král 

Přemysl II. Otakar Přemyslovec

*snad 1.8.1233 Městec Králové?
† 26.8.1278  padl v bitvě na Moravském poli u Dürnkrut (Suché Kruty), Dolní Rakousy
Přemysl II. Otakar – potomek sv. Ludmily ve 12. generaci

Český král z rodu Přemyslovců, jeden z největších panovníků české historie. V roce 1247 se stal markrabětem moravským, po počátečních sporech s otcem Václavem I.  získal v roce 1251 pro český stát Rakousy a po otcově smrti v roce 1253 se stal králem. Postupně vytvořil rozsáhlou říši, k níž vedle rakouských zemí patřilo Štýrsko, Korutany, Kraňsko a další oblasti, k Čechám připojil Chebsko a Sušicko, podnikl i dvě křížové výpravy do Pruska. Za poměrně dlouhé Přemyslovy vlády se Čechy dotvořily ve vrcholně feudální stát, kde měl rozhodující slovo král. Vznikl mj. zemský soud, byly založeny zemské desky, zakládány hrady, budována města a kláštery, probíhala kolonizace pohraničních a pralesních oblastí; ne nadarmo se mu přezdívalo „král železný a zlatý“

1. oo 11.2.1252 Hainburg na Dunaji

MANŽELKA

Markéta Babenberská

*1204/1205 místo †29. 10. 1266/2.10.1267 Rakousy

rozvod v roce 1260/1261, papežem potvrzen 20.4.1262

OTEC MANŽELKY
Leopold VI. Babenberský
*1175/1176 místo †28. 7. 1230 San Germano
MATKA MANŽELKY
Theodora Angelovna
*1180/1185? místo †23. 6.1246 Kahlenberg

POTOMCI

bez potomků

bez potomků

oo  nemanželský svazek

MILENKA

Anežka z Kuenringu
*c. 1236 místo † c 1261 místo
Anežka pocházela ze starého rakouského rodu Kuenringů a byla dvorní dámou české královny Markéty Babenberské a milenka jejího manžela, krále Přemysla Otakara II.  Stala se první historicky doloženou milenkou českého panovníka. Zrzavá Anežka byla přezdívaná Palceřík díky svému krátce střiženému pážecímu účesu.  Papež Alexandr IV. roku 1260 uznal legitimitu královských levobočků, ale zároveň odmítl případné Mikulášovy nároky na český trůn (žádost byla jediným opravdovým důkazem o existenci Anežky). Otakar situaci vyřešil svatbou s mladou uherskou princeznou Kunhutou. Písemné zprávy o Přemyslově milence mlčí, ale pravděpodobně ode dvora odešla s průvodem královny Markéty během října 1261.
Z jejích dětí Mikuláš I. vévoda Opavský založil opavskou větev rodu Přemyslovců, která přežila královskou linii, která po meči vymřela Václavem III. 4.8.1306 v Olomouci, o více jak 200 let.
Jejím posledním členem byl Valentin Ratibořským, který zemřel 13.11.1521 v Ratiboři.
Dcery Anežky z Kuenringu a Přemysla II. Otakara provdal král za velmože z řad šlechty:  Anežku získal Bavor II. ze Strakonic, Alžběta (Eliška) byla provdána třikrát: 1. manžel byl Oldřich z Drnholce; druhý  byl Jindřich V. z Kuenringu a třetí Vikart z Polné. Poslední dcera si vzala Voka z Kravař.

OTEC MILENKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MILENKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Mikuláš I. Opavský Přemyslovec

Anežka Přemyslovna
Alžběta(Eliška) Přemyslovna
dcera Přemyslovna

*kolem 1255 místo †červenec 1318 místo

*před 1259 místo †po 13./23.6.1306 místo

*před 1260 † datum místo

*po 1260 † datum místo

2. oo 25.10.1261 Bratislava

MANŽELKA

Kunhuta Haličská Rurikovna

*c. 1244/1245 místo † 9.9. 1285 Praha

dcera mačevského bána Rostislava Haličského z rodu Rurikovců a Anny Uherské;
vnučka uherského krále Bély IV.; neteř uherského krále Štěpána;

podruhé (1284) byla Kunhuta provdána za Vitkovce Záviše z Falkenštejna

OTEC MANŽELKY
Rostislav Haličský Rurikovec
*1225 místo †1263 místo
MATKA MANŽELKY
Anna Uherská Arpádovna
*1226/1227? místo †po 1270 místo

POTOMCI

Kunhuta Přemyslovna

Anežka Přemyslovna

Václav II. Přemyslovec

Markéta Přemyslovna

1 neznámý syn Přemyslovec
2 neznámý syn Přemyslovec

*leden 1265 místo † 27.11.1313 místo
*5.10.1269 místo † 17.5.1296 místo
*27.9.1271 místo † 21.6.1305 místo
*před 1285 † datum
† brzy po narození
† brzy po narození

Další nemanželské děti s neznámými ženami:

Jan  *po 1255 místo † 26.8.1296 místo;
vyšehradský probošt, kancléř českého království; zemřel ve stejný den jako jeho otec
Alžběta *před 1263 místo † 1296 místo
Eliška *před 1278 místo † po 1315 a před 1326

♣♣♣

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás