Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Evropa je vlast našich vlastíPřemyslovec, Boleslav II. *932 † 999

26. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Boleslav I. Přemyslovec
*c. po 909 místo † 15.7.972 místo
MATKA
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

v letech 972-999 6. český kníže

 

Boleslav II. Přemyslovec (zvaný Pobožný)

*c. 942 místo † 7.2.999 míso, ‡ Pražský hrad, sv. Jiří

 

♣  pravnuk sv. Ludmily  ♣

Boleslav II. byl český kníže v letech 972-999. Postupně ztrácel otcem dobytá území – Červeňské hrady, Slezsko, Malopolsko. Ztráty pravděpodobně kompenzoval obsazením jižní Moravy. Za jeho vlády bylo založeno biskupství, Břevnovský a Ostrovský klášter. Po roce 992 onemocněl a byl po nějakou dobu pravděpodobně neschopen vlády.

1. oo datum místo

MANŽELKA

neznámá manželka/manželky
*datum místo † c. 970 místo

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Václav Přemyslovec

Boleslav III. Přemyslovec

*c. 966 místo † před 999 místo
*c.  968 místo † před 1034 asi v Polsku

2. oo datum místo

MANŽELKA

neznámá manželka
*datum místo † před 988/okolo 988/989/po 1003 místo

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Jaromír I. Přemyslovec

Oldřich I. Přemyslovec

*c. 973 místo † 4.11.1003 místo
*c. 975 místo† 9.11.1034 místo

3. oo datum místo

MANŽELKA

Emma “regina”
*948/950 místo † 1./2.11.1006 místo

OTEC MANŽELKY
italský král Lothar
*datum místo † 22.11.950 místo
MATKA MANŽELKY
Adelheida Burgundská
*c. 931 místo † 16./17.999 místo

POTOMCI

neznámý syn Přemyslovec

*před 973-993 místo † ? před 999? místo

♣♣♣

Otazníky vyvstávají kolem žen a dětí Boleslava II.  Na více manželek se usuzuje z předpokládaného rozmezí možných dat narození Boleslavových synů – 937 až 984. Významný byl jeho sňatek s Emmou, jenž se na svých mincích tituluje “regina”. Její původ byl hledán v burgundském a anglosaském prostředí. Nyní je většinou přijímán její italsko-západofranský původ. Kronikář Kosmas uvádí pouze dva syny Boleslava II., předčasně zemřelého Václava a Boleslava III. Knížata Jaromíra s Oldřichem má za syny Boleslava III. Jejich současník Thietmar však mluví o Boleslavovi III., Jaromírovi a Oldřichovi jako bratrech. Tomuto údaji je proto oprávněně dávána přednost. Podle historiků Kosmas má údaje z přelomu tisíciletí dosti zmatené. (Přemyslovci/Budování českého státu (2009)
♣♣♣

Kosmas o Boleslavu II. vypráví, že byl „kostelů Božích obzvláštní zakladatel, neboť dvacet kostelů náboženství křesťanskému jako věřící křesťan založil a nadal je všemi požitky…“.

Po té, co zemřel první pražský biskup Dětmar, byl na Levém Hradci 19. února zvolen druhým pražským biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, jenž se vzděláním a evropským rozhledem a vazbami zařadil k nejvýznamnějším osobnostem českého národa. Spolu s knížetem Boleslavem II. Vojtěch založil první mužský klášter v Čechách – opatství benediktinů v Břevnově.

Boleslavovi II. se nepodařilo udržet moc nad velkými částmi říše vybudované jeho otcem. Kyjevský kníže Vladimír obsadil Volyňsko a polský kníže Měšek polská území a Slezsko. Do posledních let vlády Boleslava II. patří i vyvraždění rodu svatého Vojtěcha na Libici v roce 995.

Zdroj – text nahoře a mapa dole:
Královské dílo, Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Rozsah panství Boleslava II. Pobožného.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás