Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Úvahy dr. Otty Habsburského o budoucnosti Evropy před 26 lety. „Když bylo před dvěma sty lety v důsledku Francouzské revoluce oznámeno, že Bůh je mrtev nebo že nikdy nežil, začala až dosud největší krize lidstva. Ta vyústila ve 20. století ve zřízení koncentračních táborů nacionálního socialismu a komunistických gulagů… “ Zobrazit celý citát »

Dr. Otto Habsburský, Úvahy o Evropě, 1993Přemyslovec, Boleslav I., *c. po 909 † 15.7.972

2. 6. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Vratislav I. Přemyslovec 
*c. 888? místo † 13.2.921 místo
MATKA
Drahomíra ze Stodor
*877/890 místo † po 935 místo

5. český kníže v letech 935 – 972

 

Boleslav I. Přemyslovec (zvaný Ukrutný)

*c. po 909 místo † 15.7.972 místo ‡ Pražský hrad

 

♣  vnuk sv. Ludmily  ♣

Boleslav I. byl český kníže v letech 935–972 (král Prahy, Čech a Krakova). Narodil se jako druhorozený syn českého knížete Vratislava l. a Drahomíry, mladší bratr sv. Václava. K vládě se dostal po zavraždění Václava I. , postupně ovládl Čechy , severní Moravu, Slezsko, Malopolsko, Červeňské hrady a severozápadní Slovensko – Pováží. Z malého středočeského knížectví tak vytvořil nezávislou středoevropskou říši. Usiloval o založení biskupství. Nechal vyrazit první české mince. Životní data tohoto panovníka jsou nejistá. Jméno manželky Biagoty je známo pouze z opisů Boleslavových denárů.  Na více manželek se usuzuje  z předpokládaného rozmezí možných dal narození Boleslavových dětí, tedy rozmezí let 923 až 970. (Přemyslovci/Budování českého státu, 2009).

1. oo datum místo

MANŽELKA

neznámá manželka/manželky
*datum místo † datum místo

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

neznámý syn Přemyslovec – ?Vok (Vojtěch?)

Dobrava/Doubravka Přemyslovna

Mlada Marie Přemyslovna

Boleslav II. Přemyslovec

? Střezislava Přemyslovna
neznámá “Čechyně 1” Přemyslovna
neznámá “Čechyně 2” Přemyslovna

*před 936 místo † před 972 místo

*před 953 místo † 977 místo
*datum místo † 9.2.po 983/? 994 místo
*c. 942 † 7.2.999 místo
*před 938 místo † 987 místo
*c. šedesátá léta 10. stol. místo † datum místo

*c. šedesátá léta 10. stol. místo † datum místo

2. oo datum místo

MANŽELKA

? Biagota
*datum místo † datum místo

OTEC MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
jméno titul příjmení
*datum místo † datum místo

POTOMCI

Strachkvas Kristián Přemyslovec

?Vladivoj Přemyslovec

*27.9.935  St. Boleslav?/či po 960 † po 996 místo
*kol. 970 místo † leden 1003 Praha ?

♣♣♣

Boleslav I. byl velice ambiciózní a nesouhlasil se způsobem vlády svého bratra Václava, kterého proto nechal na svém hradě zavraždit.  Boleslav je považován za jednoho z nejúspěšnějších panovníků. Vydobyl si posílení panovnické moci a vybudoval pokročilejší typ státu. Boleslav rozšířil území přemyslovského státu o Moravu a Krakov. Své sídlo na Pražském hradě nechal nově vybudovat z kamene. Byl první český kníže, který dal razit stříbrné mince – denáry.
Zavedl „daň z míru“ – poplatek jemu odváděný
(Wikipedia)

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás