Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"...ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný koncil, konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, s pocitem povinnosti ráčili laskavě přijmout, vlídně s ním zacházeli a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu"....“ Zobrazit celý citát »

Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do KostniceLobkowicz, Otakar *1922 † 1995

19. 11. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

Jan 

kníže Lobkowicz

*6.11.1885 Praha † 11.1.1952 Wolfegg

MATKA

Marie Anna 

hraběnka Czerninová

*2.12.1899 Paříž † 28.8.1965 Bad Aussee

Otakar kníže Lobkowicz

*28.1.1922 Praha † 1.6.1995 Vídeň

Plným jménem Maria Otakar Karel Borromejský Julian Petr Jiří  Jan Nepomucký Kašpar kníže Lobkowicz z knížecí mělnicko-hořínské větve šlechtického rodu Lobkowiczů. Dr., čestný rytíř Maltézského řádu. Po tragické smrti  (22.5.1932) bratrance Jiřího Kristiana knížete Lobkowicze na berlínské závodní autodráze AVUS,  se Otakar stal jeho dědicem. Protože mu ale bylo v té době pouhých 10 let, převzal správu nad majetkem jeho otec Jan kníže Lobkowicz (*1885 † 1952). V válečných letech 1940-1945 byl celý majetek v nucené správě nacistů. Celá rodina se odstěhovala do Prahy a v roce 1948 po komunistickém převratu byli nuceni emigrovat a veškerý majetek byl zkonfiskován státem. Kníže Otakar v emigraci ve Švýcarsku pracoval jako bankéř a celý život toužil vrátit se zpět do své vlasti. Jeho majetek mu byl navrácen roku 1991 a on ho v roce 1993 celý daroval svému synovi Jiřímu Janovi.

oo 7.10.1954 Grundlsee (rozv. 1966)

MANŽELKA

Susana hraběnka Széchényi de Sárvár-Felsövidék

*10.12.1932 Vídeň

OTEC MANŽELKY
Jánoshrabě Széchényi

*7.8.1897 Linz † 24.2.1969 Innsbruck

MATKA MANŽELKY
Juliana hraběnka Széchényi

*6.12.1900 Marczali † 1989

POTOMCI

Antonín

Jiří Jan

Alžběta

*23.4.1956 Zürich

*23.4.1956 Zürich

*3.4.1959 Bad Aussee † 17.4.1980 Onex

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás