Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Lobkowicz, Ferdinand Filip *1724 † 1784

2. 3. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

Filip Hyacint 4. kníže Lobkowicz

*25.2.1680 Altstadt † 21.12.1734 Vídeň

MATKA

Anna Maria Vilémína hraběnka z Althannu

*7.9.1703 Praha † 6.12.1754 Vídeň

Ferdinand Filip 6. kníže Lobkowicz

*27.4.1724 Praha † 11./14.1.1784 Vídeň

Ferdinand Filip 6. kníže Lobkowicz a vladař domu lobkowiczkého rodu, vévoda ze Záháně, okněžněný hrabě ze Sternsteinu, držitel majorátů Roudnice nad Labem a Jezeří (koupil od strýce Jiřího Kristiana, fideikomis 1752), Bílina. koupil palác Althannů ve Vídni, Meziříč, Cítov a Daňoves. Člen pruské královské akademie krásných umění.

oo 10.7.1769 Vídeň

MANŽELKA

Gabriela princezna Savojská z Carignanu
*17.3.1748 Turín † 10.4.1828 Vídeň

Dáma Hvězdového kříže.

OTEC MANŽELKY
Louis Victor Amadeus vévoda
Savojský z Carignanu

*25.9.1721 Paříž  † 16.12.1778 Turín
MATKA MANŽELKY
Kristina Henrietta
princezna
 z Hessen-Rheinfelsu
*24.11.1717 Rotenburg  † 1.9.1778 Turín

POTOMCI

Josef František Maxmilián 7. kníže Lobkowicz

*3.12.1772 Vídeň † 15.12.1816 Třeboň

♣♣♣

Ferdinand Filip 6. kníže Lobkowicz (německy Ferdinand Philipp Fürst von Lobkowicz (*27. dubna 1724, Praha † 14. ledna 1784, Vídeň) byl český šlechtic, v letech 1739–1784 panující kníže z Lobkowicz. Když zemřel jeho otec Filip Hyacint bylo mu pouhých deset let. Hlavní sídlo rodu Roudnice bylo tehdy více než dvacet let opuštěno, bylo tehdy stále ohroženo pruskými a saskými vojsky. V zámku byl vybudován i vojenský lazaret císařské armády. Ferdinand Filip přikoupil od svého strýce a zakladatele mělnické sekundogenitury Jana Jiřího Kristiána (*1686 † 1755) panství Jezeří, které pocházelo z dědictví po Oldřichu Felixovi († 1722), poslednímu příslušníkovu bílinské větve Popelů z Lobkowicz. Tak se roudnická primogenitura prakticky stala majitelem všech statků vymřelých větví rodu Popelů z Lobkowicz. Pobýval-li Ferdinand Filip v Čechách, sídlil v Jezeří, protože Roudnice byla stále nepoužitelná.   

♣♣♣

WIKIPEDIE

Životopis

Narodil se v Praze v roce 1724 jako druhý syn knížete Filipa Hyacinta z Lobkovic a jeho manželky, hraběnky Anny Marie Vilemíny z Althannu. Po náhlé smrti otce v roce 1734 se hlavou rodu stal Ferdinandův starší bratr Václav Ferdinand, ten však zemřel o dva roky později ve věku šestnácti let, a hlavou lobkovického domu se stal Ferdinand Filip.

Když na začátku válek o rakouské dědictví pruský císař Fridrich II. napadl Slezsko, rozhodl se Ferdinand Filip, přestože byl jeho rod po desítky let zcela věrný trůnu, podpořit Fridricha, aby tak chránil svůj majetek ve Slezsku a zejména Zaháňsko (tvořící značnou část Slezského vévodství), které jeho rod získal asi před osmdesáti lety, a to i proti panovnickému nároku Marie Terezie. To byl pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč byl jedním ze dvou Lobkovických knížat, kteří nebyli vyznamenáni Řádem zlatého rouna.

Z důvodů ochrany svých zájmů se Ferdinand Filip také snažil vyhnout se válce ve Slezsku a v Čechách. Když pochopil, že střet mezi Pruskem a Rakouskem je nevyhnutelný, rozhodl se opustit Čechy. Věděl, že ve Vídni nebude dobře přijat, proto se rozhodl přestěhovat do Anglie, kde strávil většinu svého života. Na cestě jej doprovázel hudební skladatel Christoph Willibald Gluck, který byl jeho zaměstnancem v orchestru v Lobkovickém paláci.

Po skončení války se vrátil do Čech a přivezl do svého paláce dva obrazy od italského mistra Canaletta zakoupené v Londýně, jimiž obohatil svou velkou uměleckou sbírku.

Po návratu do Vídně se mu podařilo smířit se s rakouským císařským domem.

Ferdinand Filip, VI. kníže z Lobkovic zemřel ve Vídni v roce 1784 poté. Jeho tělo bylo později převezeno do kostela sv. Václava v Roudnici.

Manželství a děti

Ferdinand Filip se oženil s Gabriellou Savojskou (1748–1828), dcerou knížete Ludvíka Viktora Savojského z Carignana, nejprve v zastoupení 24. června 1769 v italském Settimo Torinese poblíž Turína a poté oficiálně 10. července t.r. ve Vídni. Pár měl jednoho syna: Josefa Františka Maxmiliána (1772–1816), VII. knížete z Lobkovic, vévodu zaháňského, vévoda roudnického. Byl ženatý s kněžnou Marií Karolínou ze Schwarzenbergu.

Ferdinand Filip 6. kníže Lobkowicz

 


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás