Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Nákladem Koruny České byla vydána knížka Nástupnické právo v Českém království, jejímž autorem je genealog Petr Nohel. Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí. Publikace o 24 stranách stručně představuje zásadní dokumenty, které měly vliv na české nástupnictví.“ Zobrazit celý citát »

Nástupnické právo v Českém královstvíKinská, Marie *1940 † 2021 provdaná Liechtenstein

24. 8. 2021 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Ferdinand hrabě Kinský
*30.1.1907 Vídeň
† 3.6.1969 Sauerlach, Německo
MATKA
Henrietta hraběnka z Ledebur-Wicheln
*19.12.1910 Křemýž
† 29.6.2002 St. Ruprecht a.d.Raab, Rakousko

Marie Aglaé hraběnka Kinská provd. Liechtenstein

 

 

*14.4.1940 Praha † 21.8.2021 Grabs

Potomek 1. českého knížecího páru sv. Ludmily a Bořivoje I. Přemyslovce v 36 generaci

kněžna Marie

Její Jasnost Marie Aglaé (plným jménem Marie Aglaé Bonaventura Maria Theresia) kněžna liechtenštejnská (von un zu Liechtenstein), vévodkyně z Troppau a Jägerndorfu, hraběnka z Rietbergu pocházela ze staročeského šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Narodila se jako čtvrté ze sedmi dětí Ferdinanda hraběte Kinského z knížecí větve rodu a Henrietty hraběnky Ledebur-Wicheln ze staré velmi rozvětvené vestfálské rodiny, jejíž jedna linie v roce 1804 získala český inkolát.

Kněžna Marie zemřela po komplikacích spjatých s mozkovým infarktem 21.8.2021 v 16:23 v grabské nemocnici ve Švýcarsku.

oo 29.7.1967 Vaduz, katolický farní kostel sv. Florina

MANŽEL

Hans Adam II. panující kníže von und zu (z a na) Liechtenstein
*14.2.1945 Curych/Zürich

OTEC MANŽELA
František Josef II.
kníže Liechtenstein

*16.8.1906 zámek Frauenthal, Rakousko
† 13.11.1989 Grabs, Švýcarsko
MATKA MANŽELA
Georgine
hraběnka z Wilczeku

*24.10.1921 Graz
† 18.10.1989 Grabs, Švýcarsko

POTOMCI – 4

Alois dědičný princ Liechtenstein

Maxmilián princ Liechtenstein

Constantin princ Liechtenstein

Tatjana princezna Liechtenstein

*11.6.1968 Curych
*16.5.1969 St. Gallen

*15.3.1972 St. Gallen † 05.12.2023 – 51 let

*10.4.1973 St. Gallen

K potomkům
Nejstarší syn a dědičný princ Alois se 3.7. 1993 oženil ve Vaduzu s vévodkyní Sophií, princeznou bavorskou. Mají spolu 4 děti, 3 syny a jednu dceru. Od 15.8. 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví jako zástupce svého otce. Druhorozený syn Maxmilián se 21.1.2000 církevně ve Vaduzu a 29.1.2000 civilně v New Yorku oženil s Angelou Giselou Brownovou z Panamy. Mají spolu syna Alfonse. Třetí syn Hanse Adama a Marie Konstantin se 14.5.1999 ve Vaduzu církevně a 18.7.1999 ve slovenském Číčově civilně oženil s Marií hraběnkou Kálnoky de Köröspatak a mají spolu tři potomky. Jediná dcera princezna Tatjana se provdala 5.6.1999 ve Vaduzu a jejím manželem je Matthias Claus-Just Carl Philipp von Lattorff. Mají spolu 7 dětí, 2 syny a pět dcer.

♣♣♣

Otec Marie Ferdinand hrabě Kinský převzal řízení velkostatku v Horažďovicích v roce 1928 a o pět let později se sem s manželkou přestěhoval. Byl předsedou Junáka v Horažďovicích, čestným předsedou Sportovního klubu Horažďovice a členem dalších organizací. Její matka Henrietta hraběnka z Ledebur-Wicheln se naučila velmi dobře česky. V době druhé světové války se nespolčili s nacisty, naopak intervenovali u okupačních úřadů ve prospěch českých spoluobčanů. Přesto byli po válce vyslýchání a jako Čeští Němci podle tehdejších zákonů vysídleni z Horažďovic do Bavorska.

V Německu v letech 1946 – 1949 navštěvovala Marie obecnou školu v Eringu am Inn. vystudovala gymnázium v Eringu nad Innem, dále studovala v Anglii a Francii. V Anglii si osvojovala anglický jazyk a studovala umění a dějiny umění. Ve Francii studovala francouzský jazyk. Po studiích začala pracovat v tiskařském průmyslu jako grafická designérka (absolvovala studia reklamní grafiky na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově).

V letech 1946 – 1949 navštěvovala kněžna Marie obecnou školu v Eringu am Inn. Následně strávila osm let v internátu sester benediktinek v klášteře Wald ve Württembersku a vychodila reálné gymnázium. V roce 1957 absolvovala  jazykový kurs v Anglii. Poté studovala šest semestrů na Akademii užité grafiky na univerzitě v Mnichově a studium zakončila diplomem. Po následném, krátkém jazykovém pobytu v Paříži pracovala až do svého zasnoubení v roce 1965 jako komerční grafička v jedné tiskárně v Dachau.  Za tehdy liechtensteinského korunního prince Hanse Adama (Jana Adama) se provdala v neděli 30. července 1967 se ve vaduzské katedrále svatého Florina.

Sňatek Marie Aglaé Kinské a Hanse Adama Liechtensteina 30.7.1967 ve Vaduzu

Sňatek
V neděli 30. července 1967 se ve vaduzské katedrále svatého Florina se Marie Kinská provdala za tehdy lichtenštejnského korunního prince Hanse Adama (Jana Adama). Již v létě následujícího roku 11.7.1968 se knížecímu páru narodil první syn, dědičný princ Alois. Další syn princ Maxmilián se narodil 16.5.1969, následoval princ Konstantin dne 15.3.1972 a 10.4.1973 se narodila princezna Tatjana. Potomci dnes již mají děti a tak má současná knížecí rodina 15 vnoučat.

Marie Aglaé Kinské a Hans Adam II. Liechtenstein spolu prožili v manželství 54 roků.

Státnická role
Jako manželka hlavy státu se Marie účastnila politických akcí v knížectví, i v zahraničí. V Lichtenštejnsku se angažovala v oblasti kultury, školství a sociální péče. Mezi lety 1985 a 2015 byla prezidentkou Lichtenštejnského červeného kříže. Jako znalkyně umění byla cennou rádkyní knížete Jana Adama při nákupech uměleckých děl do proslulých knížecích sbírek, které její manžel rozmnožil o více než třetinu. Její rodina uvítala rekonstrukci obou lichtenštejnských paláců ve Vídni, které byly poškozeny za druhé světové války.

Vztahy k rodné zemi
Kněžna Marie byla vnučkou českého šlechtice a meziválečného československého senátora za německé křesťanské sociály Eugen hraběte Ledebur-Wichelna. Se členy z rodu Kinských, kteří žijí v Česku, udržovala stále kontakty. Samostatné Česko poprvé navštívila se svým manželem v březnu 2012, při příležitosti otevření výstavy o životě a díle knížete Jana Adama I., která byla uspořádána na zámku v Mikulově. Město Horažďovice udržuje kontakty s rodem Kinských, často je navštěvoval zejména kněžnin starší bratr Ferdinand Kinský (*1934 † 2020), který je čestným občanem města. Jeho druhorozený syn Johannes (*1964 † 2008) byl známým bankéřem a členem představenstva Erste Bank a České spořitelny.

S použitím české Wikipedie


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás