Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Kinská, Marie provd. Lichtenštejnská *1940 † 2021

24. 8. 2021 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Ferdinand hrabě Kinský
*30.1.1907 Vídeň
† 3.6.1969 Sauerlach, Německo
MATKA
Henrietta hraběnka z Ledebur-Wicheln
*19.12.1910 Křemýž
† 29.6.2002 St. Ruprecht a.d.Raab, Rakousko
lichtenštejnská kněžna

 

Marie Aglaë Bonaventura Maria Theresia hraběnka Kinská

*14.4.1940 Praha † 21.8.2021 Grabs, Švýcarsko

 

Potomek 1. českého knížecího páru sv. Ludmily a Bořivoje I. Přemyslovce v 36 generaci

Narodila se jako čtvrté ze sedmi dětí Ferdinanda hraběte Kinského a Henrietty hraběnky z Ledebour-Wichelnu. Její otec pocházel z knížecí větve českého rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Dětství prožila s rodiči do roku 1945 na zámku v Horažďovicích, poté se odstěhovali do Bavorska.

oo 29.7.1967 Vaduz

MANŽEL

Hans Adam II. panující kníže von und zu (z a na) Liechtenstein
*14.2.1945 Curych/Zürich

OTEC MANŽELA
František Josef II.
kníže Liechtenstein

*16.8.1906 zámek Frauenthal, Rakousko
† 13.11.1989 Grabs, Švýcarsko
MATKA MANŽELA
Georgine
hraběnka z Wilczeku

*24.10.1921 Graz
† 18.10.1989 Grabs, Švýcarsko

POTOMCI

Alois korunní princ Liechtenstein

Maxmilián princ Liechtenstein

Konstantin princ Liechtenstein

Tatjana princezna Liechtenstein

*11.6.1968 Curych
*16.5.1969 St. Gallen

*15.3.1972 St. Gallen

*10.4.1973 St. Gallen

♣♣♣

Rodiče
Otec hrabě Ferdinand převzal řízení velkostatku v Horažďovicích v roce 1928 a o pět let později se sem s manželkou přestěhoval. Byl předsedou Junáka v Horažďovicích, čestným předsedou Sportovního klubu Horažďovice a členem dalších organizací. Její matka se naučila velmi dobře česky. V době druhé světové války se nespolčili s nacisty, naopak intervenovali u okupačních úřadů ve prospěch českých spoluobčanů. Přesto byli po válce vyslýchání a jako Čeští Němci podle tehdejších zákonů vysídleni do
Bavorska.

V letech 1946 – 1949 navštěvovala kněžna Marie obecnou školu v Eringu am Inn. Následně strávila osm let v internátu sester benediktinek v klášteře Wald ve Württembersku a vychodila reálné gymnázium. V roce 1957 absolvovala kněžna Marie jazykový kurs v Anglii. Po návratu navštěvovala po dobu šesti semestrů akademii pro užité umění na univerzitě v Mnichově a toto studium zakončila diplomem. Po následném, krátkém jazykovém pobytu v Paříži pracovala jako komerční grafička až do svého zasnoubení v roce 1965 v jedné tiskárně v Dachau.

Sňatek Marie Aglaë a Hanse Adama 30.7.1967 ve Vduzu.

Sňatek
V neděli 30. července 1967 se ve vaduzské katedrále svatého Florina provdala za tehdy korunního prince Jana Adama. Již v létě následujícího roku 11. července 1968 se knížecímu páru narodil první syn, dědičný princ Alois z Lichtenštejna. Další syn princ Maxmilián se narodil 16. května 1969, následoval princ Konstantin dne 15. března 1972 a 10. dubna 1973 se narodila princezna Tatjana. Potomci dnes již mají děti a tak má současná knížecí rodina 15 vnoučat.

Státnická role
Jako manželka hlavy státu se účastnila politických akcí v knížectví, i v zahraničí. V Lichtenštejnsku se angažovala v oblasti kultury, školství a sociální péče. Mezi lety 1985 a 2015 byla prezidentkou Lichtenštejnského červeného kříže. Jako znalkyně umění byla cennou rádkyní knížete Jana Adama při nákupech uměleckých děl do proslulých knížecích sbírek, které její manžel rozmnožil o více než třetinu. Její rodina uvítala rekonstrukci obou lichtenštejnských paláců ve Vídni, které byly poškozeny za druhé světové války.

Vztahy k rodné zemi
Kněžna Marie byla vnučkou českého šlechtice a meziválečného československého senátora za německé křesťanské sociály Eugen hraběte Ledebur-Wichelna. Se členy z rodu Kinských, kteří žijí v Česku, udržovala stále kontakty. Samostatné Česko poprvé navštívila se svým manželem v březnu 2012, při příležitosti otevření výstavy o životě a díle knížete Jana Adama I., která byla uspořádána na zámku v Mikulově. Město Horažďovice udržuje kontakty s rodem Kinských, často je navštěvoval zejména kněžnin starší bratr Ferdinand Kinský (*1934 † 2020), který je čestným občanem města. Jeho druhorozený syn Johannes (*1964 † 2008) byl známým bankéřem a členem představenstva Erste Bank a České spořitelny.

Převzato z české Wikipedie


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás