Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Stručně základní genealogické pojmy“ Zobrazit celý citát »

Genealogické a jiné pojmyJagellonský, Vladislav II. *1456 †1516

29. 5. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Kazimír IV. Jagellonský
*30.11.1427 Krakov †7. 6. 1492, Grodno
MATKA
Alžběta Habsburská
*1436 Vídeň † 30. 8. 1505 Krakov
17. český král

Vladislav II. Jagellonský

*1.3.1456 Krakow †13.3.1516 Budín

Pocházel z Polska, původem z litevského velkoknížecího a polského královského rodu Jagellonců. Králem českým byl od roku 1471 jako Vladislav II., od roku 1490 markrabětem moravským a králem uherským. Většinou bývá hodnocen jako jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda vedla k velkému úpadku královské moci. Povahou byl flegmatický, nevěnoval domácím záležitostem mnoho pozornosti (“Kraál bene”). Králem byl zvolen v 15 letech a po svém předchůdci Jiřím z Poděbrad zdědil složitou politickou situaci, kterou v první polovině jeho vlády provázely střety s papežem podporovaným uherským králem Matyášem Korvínem.Na základě dynastické dohody z roku 1515 se dcera Anna provdala do rodu Habsburků za pozdějšího císaře a krále Ferdinanda I. a syn Ludvík se oženil s Marií Habsburskou. Tato dohoda mezi Jagellonci a Habsburky rozhodla o pozdějším vzniku podunajské monarchie pod vládou Habsburků.

1. oo 

per procurationem (v zastoupení) 1476 Ansbach

MANŽELKA

Barbora Braniborská (Hlohovská)
*30.5.1464 Ansbach † 4./15.1515 Ansbach ‡ klášter Heilsbron

 braniborská markraběnka, hlohovská a krosenská kněžna; její označení jako české královny je ovšem sporné, protože manželství nebylo nikdy naplněno a nakonec papežem zrušeno. Vladislav se prý cítil vázán manželským slibem, přesto již počátkem roku 1477 uvažovali jeho rádci o nové vhodné nevěstě. Český král začal usilovat o rozvod, ale papežská kurie, stranící Matyáši Korvínovi, ho celá léta  nevyslyšela. To vyhovovalo jak uherskému králi, který v Římě proti Vladislavovi intrikoval, tak
Habsburkům, neboť ani ve Vídni, ani v Uhrách si nepřáli spojení Jagellonců s Hohenzollerny. I když se později přece jen císař Fridrich III. Habsburský za Vladislava u papeže přimlouval, neboť pomýšlel na jeho sňatek se svojí dcerou Kunhutou, zůstal Řím neoblomný a papež Inocenc VIII. dokonce roku
1487 králi nařídil, aby svůj sňatek konzumoval. Vladislav neposlechl a Barboru do Čech nepřivedl
Barbara 25.7.1492 zbavila Vladislava všech manželských závazků a souhlasila s rozvodovým procesem v Římě. Důvodem byly její tajné zásnuby s šlechticem Konradem von Heydek. V roce 1493 Barboru její bratři, aby tomuto manželství zabránili, uvěznili v zámku Plassenburg, kde strávila řadu let v izolaci. Manželství s Vladislavem Jagellonským zrušil teprve roku 1500 papež Alexandr VI.

OTEC MANŽELKY
Albrecht III. Achilles
*9.11.1414 Tangermünde† 11.3.1486 Frankfurt a.M.
MATKA MANŽELKY
Anna Saská
*7.3.1437 Míšeň† 31.10.1512 Neustadt a.d. Aisch

POTOMCI

2. oo 4.10.1490 Ostřihom

MANŽELKA

Beatrix/Beatrice Neapolská Aragonská
*16.11.1457 Capua † 23.9.1508 Neapol

Dcera neapolského krále Ferdinanda I. z nelegitimní větve aragonské dynastie Trastámara a bezdětnou vdovou po Matyáši Korvínovi. Vzhledem k pozdní rozluce Vladislavova manželství s Barborou Braniborskou byl tento sňatek v podstatě neplatný. Ihned po svatbě opustil Vladislav Ostřihom a vrátil se až za rok. Hlavním důvodem byla jeho snaha učinit manželství neplatným. Beatrix s tím nesouhlasila a tvrdila, že jejich svazek je plnohodnotný a platný. Vladislavovi se podařilo přesvědčit papeže Alexandra VI. Borgia až po dlouhých deseti letech v roce 1500, aby zrušil obě jeho manželství. V dubnu roku 1500 tak opustila Beatrix Uhry a vrátila se do Neapole. Obě její manželství zůstala bezdětná, ale byla to druhá královna po Elišce Rejčce, která se mohla pyšnit manželstvím se dvěma českými králi.

OTEC MANŽELKY
Ferdinand I. Ferrante 
*2.6.1423/4 Valencie † 25.1.1494 Janov
MATKA MANŽELKY
Isabella z Taranta, rozená z Chiaromonte
*c. 1424 místo † 30.3.1465 místo

POTOMCI

3. oo
datum místo

MANŽELKA

Anna z Foix a Candale
*1484? místo † 26. 7. 1506 Budín

OTEC MANŽELKY
Gaston II. z Foix-Candalej
*datum místo † datum místo
MATKA MANŽELKY
Kateřina z Foix-Candale 
*kolem 1455 místo † před 1494 místo

POTOMCI

Anna Jagellonská

Ludvík Jagellonský

*23. 7. 1503 Budín † 27. 1. 1547 Praha
*1. 7. 1506 Budín †29. 8. 1526 Moháč

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás