Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Habsburská, Marie Terezie *1717 † 1780

9. 1. 2020 | Redakce | Osobnosti

 

OTEC
Karel VI. arcivévoda Habsburský
císař římský, král český, král uherský

*1. 10. 1685 Vídeň † 20. 10. 1740 Vídeň
MATKA
Alžběta Kristýna princezna
Brunšvicko-Wolfenbüttelská

*28. 8.1691 Brunšvik † 21. 12.1750 Vídeň
29. česká královna 

Marie Terezie Habsburská

*13.5.1717 Vídeň † 29.11.1780 Vídeň

arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská

Marie Terezie celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna z  rodu
Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou (1741-1780) a českou (1743-1780), markraběnkou moravskou atd. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Za její vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství. Bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí císařovnou Svaté říše římské.
Císařem byl 13.9. 1745 zvolen ve Frankfurtu nad Mohanem a 4.10.1745 v místní císařské katedrále Sv. Bartoloměje i korunován její manžel František I. Štěpán Lotrinský. Tak se Marie Terezie stala císařskou manželkou. Byla matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II.

oo 

12. 2. 1736 Augustiniánský kostel, Vídeň

MANŽEL

František I. Štěpán vévoda Lotrinský 

*8.12.1708 Nancy † 18.8.1765 Innsbruck

císař Svaté říše římské, velkovévoda toskánský, vévoda lotrinský, kníže těšínský.

S manželkou Marií Terezií založili
Habsbursko-Lotrinskou dynastii.

OTEC MANŽELA
Leopold Josef vévoda Lotrinský
*11.9.1679 Innsbruck† 27.3. 1729 Lunéville
MATKA MANŽELA
Alžběta Charlotta princezna Orleánská
*13. 9. 1676 Saint-Cloud † 23. 12. 1744 Commercy

POTOMCI

01. Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská

02. Marie Anna Habsbursko-Lotrinská

03. Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská

04. Josef II. Habsbursko-Lotrinský

05. Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská

06. Marie Alžběta Josefa Habsbursko-Lotrinská 

07. Karel Josef Habsbursko-Lotrinský

08. Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská

09. Leopold II. Habsbursko-Lotrinský

10. Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská

11. Johanna Gabriela Habsbursko-Lotrinská

12. Marie Josefa Habsbursko-Lotrinská

13. Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská

14. Ferdinand Karel Habsbursko-Lotrinský

15. Marie Antonietta Habsbursko-Lotrinská

16. Maxmilián František Habsbursko-Lotrinský

*05.02.1737 Vídeň † 07.06.1740 Laxenburg
*06.10. 1738 Vídeň † 19.11.1789 Klagenfurt

*12. 01. 1740 Vídeň † 25. 01.1741 Vídeň
*13.03. 1741 Vídeň † 20.02.1790 Vídeň
*13. 05. 1742 Vídeň † 24.06.1798 Vídeň
*13.08. 1743 Vídeň † 22.09.1808 Linec
*01.02. 1745 Vídeň † 18.01.1761 Vídeň
*26.02.1746 Vídeň † 18.06.1804 Praha
*05.05. 1747 Vídeň † 01.03.1792 Vídeň

*17.09.1748 Vídeň † 17.09.1748 Vídeň

*04.02.1750 Vídeň † 23.12.1762 Vídeň

*19.03.1751 Vídeň † 15.10.1767 Vídeň

*13.08.1752 Vídeň † 08.09.1814 Vídeň

*01.06.1754 Vídeň † 24.12.1806 Vídeň

*02.11.1755 Vídeň † 16.10.1793 Paříž

*08.12.1756 Vídeň †26.07. 1801 Vídeň

***

Portrét mladé Marie Terezie vytvořil Andreas Moeller v roce 1727 nebo o několik let později Martin van Meytens:

Marie Terezie Habsburská (1759).

***

Země Koruny české před rokem 1742, kdy velká část Slezska připadla Prusku.

Žlutě – území pod přímou vládou českého krále v roce 1648.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás