Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které....“ Zobrazit celý citát »

V pondělí 17.9.2018 – 80. výročí šl. deklarace z r. 1938Bubna-Litic, Michael *1864 † 1949

28. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

Ottokar hrabě Bubna-Litic
*13.9.1829 Olomouc † 26.5.1881 Doudleby

MATKA

Emilie baronka Forgatsch
*22.4.1841 Olomouc † 17.1.1922 Maribor

Michael hrabě Bubna-Litic

*22.8.1864 Doudleby n. Orlicí † 17.2.1949 Doudleby n.Orlicí


Český šlechtic pocházející ze starodávného šlechtického rodu Bubna-Litic. Po úmrtí otce Ottokara až do konce roku 1886 spravovala jím zděděný majetek z titulu poručníka nezletilého syna Michaelova matka Emilie. V roce 1882 složil maturitní zkoušku na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a na podzim téhož roku se stal posluchačem právnické fakulty pražské Karlo-Ferdinandovy university. V roce 1885 svá studia ukončil a stal se ročním dobrovolníkem 13. dragounského pluku prince Evžena Savojského. V roce 1887 složil důstojnickou zkoušku u 7. dragounského pluku prince Viléma Pruského a byl povýšen do hodnosti poručíka jezdectva v záloze. V téže době dosáhl zletilosti a stal se 9. plnoprávným držitelem majorátu Doudleby-Horní Jelení. Pokračování textu níže.

oo 23.1.1894 Vídeň

MANŽELKA

 Eleonora hraběnka Strassoldo
*26.3.1872 Strassoldo † 5.5.1935 Doudleby nad Orlicí

OTEC MANŽELKY
Leopold Josef hrabě Strassoldo
*15.3.1831 Graz † 22.10.1882 Vídeň
MATKA MANŽELKY
Eleonora hraběnka Bubna-Litic
*3.1.1850 Vídeň † 7.4.1904 Vídeň

POTOMCI

Markéta hraběnka Bubna-Litic
Marie-Eleonora hraběnka Bubna-Litic

Mikuláš hrabě Bubna-Litic

Zdenko hrabě Bubna-Litic

*17.12.1894 Doudleby † 17.2.1494 Doudleby

*11.6.1896 Doudleby  † 2.9.1987 Kindberg

*14.6.1897 Doudleby † 17.8.1954 Graz

*16.10.1902 Doudleby † 29.9.1967 Daňkovice

Pokračování textu z tabulky: 
V roce 1889 byl Michael Bubna-Litic přeložen od 7. dragounského pluku vévody Karla Leopolda Lotrinského k 8. pluku Montecuccoliho dragounů a posléze k 2. hulánskému pluku zeměbrany ve Vysokém Mýtě, kde byl k 31.12.1906 převeden mimo službu. Již deset let předtím, v srpnu 1896, byl ostatně dekretem arcivévody Ludvíka Viktora, zastupujícího protektora Červeného kříže v rakousko-uherské monarchii, jmenován pro případ mobilizace a války delegátem rakouského Červeného kříže ve funkci velitele transportní kolony zraněných č. 20 v Praze.


V roce 1939 společně se svým synem Michaelem podepsal “Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939”, které po zveřejnění 7. 9.1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů.

Fotografie z oslavy 80. narozenin Michaela Bubna-Litic (uprostřed v brýlích) v roce 1944.
Vlevo od něj sedí syn Mikuláš, vpravo snacha Margaretha a na zemi vnuci Eleonora a Adam.

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás