Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český politik Karel kníže Schwarzenberg, kancléř prezidenta Havla. senátor, ministr zahraničních věcí, místopředseda české vlády, prezidentský kandidát poslanec komentuje občas na Facebooku politické dění v zemi. V Historické šlechtě (HS) jsou příspěvky řazeny časově, nahoře je vždy ten nejaktuálnější. Portrét knížete je z natáčení filmu "Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje", který byl natáčen v roce 2002. Více o Karlu Schwarzenbergovi, jeho rodu i filmu na stránkách HS.“ Zobrazit celý citát »

Karel kníže Schwarzenberg komentujeBubna-Litic, Michael *1864 † 1949

28. 9. 2018 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC

Ottokar (Otakar)
hrabě

Bubna-Litic
*13.9.1829 Olomouc

† 26.5.1881 Doudleby

MATKA

Emilie

baronka
Forgatschová
*22.4.1841 Olomouc

† 17.1.1922 Franuenhof u Margurgu

Michael
hrabě
Bubna-Litic

 

*22.8.1864 Doudleby n. Orlicí † 17.2.1949 Doudleby n.Orlicí


Český šlechtic pocházející ze starodávného šlechtického rodu Bubna-Litic. Po úmrtí otce Otakara až do konce roku 1886 spravovala jím zděděný majetek z titulu poručníka nezletilého syna Michaelova matka Emilie. V roce 1882 složil maturitní zkoušku na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a na podzim téhož roku se stal posluchačem právnické fakulty pražské Karlo-Ferdinandovy university.
V roce 1885 svá studia ukončil a stal se ročním dobrovolníkem 13. dragounského pluku prince Evžena Savojského. V roce 1887 složil důstojnickou zkoušku u 7. dragounského pluku prince Viléma Pruského a byl povýšen do hodnosti poručíka jezdectva v záloze. V téže době dosáhl zletilosti a stal se plnoprávným držitelem majorátu Doudleby-Horní Jelení.Pokračování textu níže.

oo

23.1.1894 Vídeň

PARTNER

 Eleonora
hraběnka Strassoldo
*26.3.1872 Strassoldo † 5.5.1935 Doudleby nad Orlicí

OTEC PARTNERA
Leopold Josefhrabě Strassoldo

*15.3.1831 Graz † 22.10.1882 Vídeň

 

MATKA PARTNERA
Eleonorahraběnka Bubna-Litic
*3.1.1850 Vídeň † 7.4.1904 Vídeň

 

POTOMCI

Markéta
Marie-Eleonora

Mikuláš

Zdenko

*17.12.1894 Doudleby † 17.2.1494 Doudleby

*11.6.1896 Doudleby  † 2.9.1987 Kindberg

*14.6.1897 Doudleby † 17.8.1954 Graz

*16.10.1902 Doudleby † 29.9.1967 Daňkovice

Pokračování textu z tabulky: 
V roce 1889 byl Michael Bubna-Litic přeložen od 7. dragounského pluku vévody Karla Leopolda Lotrinského k 8. pluku Montecuccoliho dragounů a posléze k 2. hulánskému pluku zeměbrany ve Vysokém Mýtě, kde byl k 31.12.1906 převeden mimo službu. Již deset let předtím, v srpnu 1896, byl ostatně dekretem arcivévody Ludvíka Viktora, zastupujícího protektora Červeného kříže v rakousko-uherské monarchii, jmenován pro případ mobilizace a války delegátem rakouského Červeného kříže ve funkci velitele transportní kolony zraněných č. 20 v Praze.


V roce 1939 společně se svým synem Michaelem podepsal “Prohlášení české a moravské šlechty v září 1939”, které po zveřejnění 7. 9.1939, podepsalo 85 členů české zemské šlechty z 33 rodů.

Fotografie z oslavy 85. narozenin Michaela Bubna-Litic (uprostřed v brýlích) v roce 1949.
Vlevo od něj sedí syn Mikuláš a na zemi vnuci Eleonora a Adam.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás