Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Šlechtická garda (“Noblegarda”) tvořila v letech 1813-1814 osobní gardu rakouského císaře Františka I., která byla rekrutována v českých zemích. Po porážce Napoleona I. v bitvě u Lipska doprovodila a chránila skupina 38 českých šlechticů císaře během jeho tažení na Paříž. Na památku tohoto tažení byl zřízen a 3. května 1814 jednorázově udělen všem 38 gardistům Český šlechtický kříž. Členové gardy ve slavnostních stejnokrojích s epoletami s českým lvem se zůčastnili také korunovace Ferdinanda V. českým králem v září 1836.“ Zobrazit celý citát »

Česká šlechtická gardaVia Ludmila I – Trasa C – Etapa 7

Boskovice – Velehrad

93. Zámek Boskovice
K vidění: zámek, hrad, 2 x muzeum, 3 x kostel, synagoga, židovské město, bývalý lovecký zámeček Lhota Rapotina aj.

Od zámku jet po cyklo 4153 okolo skleníku a bývalé panské jízdárny do ulice Sušilova, u bývalého pivovaru odbočit doprava na cyklo 5203 a jet Pilským údolím do obce Újezd u Boskovic. Na konci obce přejet na cyklo 5204A a jet do Doubravice nad Svitavou. Na náměstí Svobody najet na cyklo 5202 a pokračovat podél řeky Svitavy do Rájce. V Rájci jet po ulici Komenského, opustit cyklo, pokračovat na náměstí a ke kostelu Všech svatých a odsud po cyklo 5085 k zámku.

94. Zámek Rájec nad Svitavou

Od zámku jet doprava po silnici 377 a za” kulaťákem” pokračovat okolo Sládkových rybníčků na Ráječko. Ulicí Osvobození projet Ráječkem a před vjezdem na silnici 374 najet na cyklostezku, po které vjet ulicí Poříčí do Blanska. Na kraji města, před průmyslovou zónou, odbočit doleva do ulice Ericha Roučky a dál ulicí Pražskou a Bezručovou dojet k zámku.

95. Zámek Blansko
K vidění: zámek, kostel, muzeum, vyhlídková věž, zahradní železnice aj.

Od zámku po modré k řece Svitavě a dál po cyklo Srdcem Jižní Moravy k železničnímu mostu. Asi 100 metrů za mostem odbočit doleva do ulice Dlouhá a na cyklo 5081 a jet do Klepačova. Zde sjet z cyklo 5081 a pokračovat po cyklo do Olomučan, kde před ZŠ odbočit doprava ke kostelu Božského srdce Páně.

96. Kostel Božského srdce Páně, Olomučany

V centru obce najet na cyklo a jet ven z obce stále rovně, okolo hřbitova a asi po 1 km odbočit doleva na cyklo 5077 Padouch a po cca 400 metrech u přístřešku odbočit doprava na cyklo Kočárová, po které jet do Habrůvky. Před Habrůvkou se napojuje cyklo 5081 (a část cesty také modrá Cyrilometodějská cesta) vedoucí do obce Křtiny.

97. Zámek Křtiny
K vidění: zámek, poutní kostel Jména Panny Marie, kostnice, muzeum, křížová cesta.

Z Křtin je možné jet do Ochozu u Brna po silnici 373 nebo po modré Svatojakubské-Moravskoslezské a u rozcestníku Pod Vysokou odbočit na zelenou a jet do Ochozu u B. V centru obce najet na ulici Brněnská, poté Pastýřky a u rozcestí Říčky vjet na cyklo 5134. Asi po 1,7 km se cyklostezky rozdvojují, odbočit doleva na cyklo 5005, přejet hl. silnici a pokračovat do Brna-Líšně. Na náměstí Karla IV., u kostela sv. Jiljí jet Pohankovou ulicí k zámku Belcredi.

98. Zámek Belcredi

Vrátit se na cyklo 5005 a pokračovat po této trase až do Podolí na náměstí ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a odsud ulicí U Sokolovny k obecnímu úřadu a k zámku Podolí.

99. Zámek Podolí
K vidění: zámek, galerie, kostel, sochy

Od zámku Podolí pokračovat po cyklo 5005 do Šlapanic k zámku.

100. Zámek Šlapanice

Na Masarykově náměstí vjet do ulice Palackého, následně do Dlouhé a najet na cyklo Napoleonova a turistické zelené, po které jet podél Říčky do Ponětovic. Na návsi před kaplí odbočit doprava a pokračovat po cyklo Napoleona. Před obcí Kobylnice odbočit doleva na cyklostezku  vedoucí do obce Prace. U obecního úřadu najet na cyklo 5097, EV4 a jet do Křenovic, pokračovat po trase EV4 do Važan Nad Litavou a až do Slavkova u Brna na Palackého náměstí a po zelené k zámku.

101. Zámek Slavkov u Brna
K vidění: zámek, zámecký park, kostel Vzkříšení Páně, synagoga aj.

Od zámku Bučovickou ulicí ven z města stále po 5097, EV4 přes Křižanovice a Marefy až do Bučovic a ulicí Nádržní k zámku.

102. Zámek Bučovice

Od zámku zpět na 5097 a EV4 a ulicí Ždánská ven z města na Kloboučky. Zde u kaple  opustit EV4 a pokračovat po cyklo 5097 až na křižovatku U Kříže, kde se napojit doleva na NS Ždánickým lesem, turistická zelená a cyklo 473 a jet k rekreačnímu táboru Haluzická háj.

103. Haluzická háj – rekreační tábor

Odsud jet doleva po cyklo EV4 a 473 okolo potoka Kyjovka do obce Snovídky, kde najet na silnici 429. Projet Snovídky na začátek obce Nemotice, kde opustit EV4 a držet se cyklo 473. Jet přes Nemotice a Mouchnice do Koryčan na náměstí. Odsud Zámeckou ulicí k zámku.

104. Zámek Koryčany

Zpět do centra obce a jet po silnici 432 a cyklo 473, na křižovatce se držet silnice 437 a přejet z cyklo 473 na cyklo 5012 a jet až do obce Střílky k zámku.

105. Zámek Střílky

Od zámku jet buď po silnici 432 a cyklo 5012 přes Cetechovice a Roštín do obce Zdounky, nebo cca po 2 km odbočit doprava na cyklo 5019 a na křižovatce Vlčák na cyklo 5158 a dál na křižovatce zvonička Bunč zahnout na cyklo 5013 a jet do obce Zdounky mimo silnici.

106. Zámek Zdounky 

Od zámku Zdounky jet po cyklo 5012 do Kroměříže. Havlíčkovou ulicí na náměstí Míru, kde se napojit na trasu UNESCO, po které jet k arcibiskupskému zámku.

107. Arcibiskupský zámek Kroměříž
K vidění: arcibiskupský zámek, kolonáda, muzeum, kostely, brána, zámecká zahrada aj.

Od zámku k řece Moravě, kde se napojit na cyklo 5014, EV4, Moravskou stezku, po které jet až do Kvasic k zámku.

108. Zámek Kvasice

Pokračovat podél řeky Moravy po cyklo EV4, Moravská stezka okolo Otrokovic do Napajedel k zámku.

109. Zámek Napajedla
K vidění: zámek, starý zámek, muzeum, kostel.

Od zámku zpět k řece a pokračovat dál po cyklo EV4 k malé vodní elektrárně – Spytihněv přístav.

110. Spytihněv přístav

Přejet řeku Moravu a pokračovat po cyklo EV4, Moravská cesta přes Babice do Starého Města. Na začátku města najet na turistickou zelenou, po které jet doprava  k Památníku Velké Moravy.

111. Památník Velké Moravy – Staré Město
K vidění: Památník Velké Moravy, archeologické naleziště Na Valách, kostel sv. Ducha, františkánský klášter, Slovácké muzeum, kostel sv. Františka Xaverského, Centrum Slovanské archeologie aj.

Od památníku jet po cyklo 5050, Moravská vinná ven z města, za koupalištěm se napojuje Cyrilometodějská cesta a cyklo 5150 – po této trase jet až do Velehradu.

Cíl cesty – poutní místo Velehrad.

K vidění: bazilika Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyril a Metoděj, kostel Zjevení Páně, archeologické vykopávky, Archeoskanzen Modrá, Centrum slováckých tradic, Expozice Živá vody, Velkomoravský kostel (replika), vyhlídková věž aj.

 

 

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás