Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Shlédnutí videa s Václavem Havlem z roku 1994 inspirovalo Jiřího Troskova k napsání těchto několika vět. "Asi se mi stýská... inu politický vývoj! A nějak mě při tom napadlo pár slovních spojení: inteligent není nadávka, komunikace je o naslouchání, slušnost je ctnost, demokracie je o zodpovědnosti občana, arogance není odvaha a láska je dar, jenž si nelze vynutit."“ Zobrazit celý citát »

Jiří baron Troskov a jeho inspiraceVia Ludmila I – Trasa C – Etapa 5

Rychnov nad Kněžnou – Litomyšl

63. Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou
K vidění: zámek, zámecký park, zámecká jízdárna, Muzeum a galerie Orlických hor, 3 x kostel aj.

Od zámku pokračovat dál Betenglovou ulicí, za školou a archivem odbočit doprava do ulice Tylova a dál Jiráskova a po této ulici jet až k Muzeu Orlických hor, kde začíná nalevo cyklo  4349, po níž pokračovat až do Černíkovic k zámku.

64. Zámek Černíkovice

Od zámku pokračovat dál a asi po 100 m na křižovatce odbočit doleva na cyklo 4241 a jet do centra obce. Před obchodem s potravinami odbočit doleva na cyklo 4352 a jet k archeologickému nalezišti Třebešov.

65. Archeologické naleziště Třebešov

Na křižovatce u arch.naleziště jet cca 400 m po cyklo (hl. silnice) 4352 směrem Liebel a poté odbočit na cyklo 4313 a jet do obce Ledská. V Ledské najet na 4316 a pokračovat do Hřibin, kde najet na cyklo 4313, která vede do Častolovic. Zde jet Sokolskou a Komenského ulicí ke kostelu sv. Víta a k zámku.

66. Zámek Častolovice

Od zámku po zelené Masarykovou ulicí směrem na Kostelec n./Orlicí, 2 x přejet železniční trať a jet podél tratě k železniční zastávce Kostelec nad Orlicí. Zde najet na cestu vedoucí k Novému zámku.

67. Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Od zámku zpět k železniční stanici a zde se napojit na modrou, po které jet ke Starému zámku.

68. Starý zámek Kostelec nad Orlicí
K vidění: zámek, kostel sv. Jiří, kostel Jana Amose Komenského, kostel sv. Anny aj.
Od zámku po cyklo 4321 ven z města směrem na Doudleby, na konci obce ulicí Grunda po cyklo 4312 do Doudleb. V centru obce přejet řeku a jet k zámku.

69. Zámek Doudleby

Od zámku zpět na cyklo 4312, po které jet až do Potštejna k zámku.

70. Zámek Potštejn

U zámku se napojit na modrou, najet do ulice Jarníkova a Ústecká a u křížku se napojit na turistickou modrou, po které k hradu.

71. Hrad Potštejn

Od hradu zpátky k zámku Potštejn, kde se napojit na cyklo 4046, 4321, na křižovatce pokračovat po 4346,  odbočit na Proruby a přejet na cyklo Brodec, po které jet přes Polom do Hájku.

72. Lovecký zámek Hájek

Z Hájku pokračovat po cyklo Brodec, později 4046, Brodec do Malé Lhoty. V centru Malé Lhoty najet na turistickou modrou a jet k poutnímu místu Homole a kostelu Panny Marie Bolestné.

73. Poutní kostel Panny Marie Bolestné

Zpět na silnici od Malé Lhoty a pokračovat doleva po cyklo 4319, Brodec přes Borovnici do Přestavlk.

74. Zámek Přestavlky

Od zámku pokračovat dál po cyklo 4319, Brodec do obce Chleny.

75. Chleny, kostel sv. Apolináře

Od kostela po cyklo 4320, Brodec na Krchleby a stále po cyklo až do Číčové, pokračovat přes řeku,  okolo rybníka Velký Karlov. Za obcí Korunka najet na cyklo 4164 a jet Přírodním parkem Orlice do Borohrádku k zámku.

76. Zámek Borohrádek

Od zámku jet zpět po cyklo 4164, 4158 ulicí  T.G.Masaryka a Jiráskova a na rozcestí Vodní tůň se napojit na žlutou a zůstat jen na cyklo 4158 a Šachovskou alejí jet do Horního Jelení.

77. Zámek Horní Jelení

V centru obce u městského úřadu se napojit na cyklo 4195 a jet rovněž po turistické žluté a modré, na rozcestí Jelení les se držet žluté Formanka a přejet na cyklo 4268. Asi po 2 km odbočit doprava na cyklo Pytlácká a jet do obce Rzy. Zde najet na silnici 315 a jet doleva po cyklo 4237 do Dobříkova. Na začátku obce odbočit doprava na cyklo 4186 Obecní a pokračovat do Zámrsku. V Zámrsku jet podél potoka Loučná po cyklo Pytlácká a u dostihového centra najet na turistickou modrou, po které jet k zámku.

78. Zámek Zámrsk
K vidění: zámek, kostel sv. Jana Nepomuckého, zvonice, park aj.

Od zámku zpět na turistickou modrou a cyklo Obecní a jet ven z obce, v obci Šnakov odbočit doleva, opustit modrou a pokračovat na cyklo 4230 Obecní do vesnice Slatina směr Sruby, jet krátce po silnici 315 a pokračovat po cyklo 4329 . Asi 200 metrů za Sruby odbočit na silnici doprava a jet po zelené a cyklo 4268 Kořenovka do centra Chocně. U mostu opustit turistickou zelenou a pokračovat ulicí Pardubická k zámku.

79. Zámek Choceň
K vidění: zámek, muzeum, kostel aj.

U zámku najet na cyklo 18, ulicí U Parku a Nádražní a pokračovat po cyklo 18 ven z města směr Vysoké Mýto. Cyklostezka vede podél hlavní silnice 357. Ve městě Vysoké Mýto jet po cyklo 18 k Choceňské bráně a muzeu.

80. Choceňské muzeum Vysoké Mýto
K vidění: muzeum 2x, Choceňská brána, kostel 2x, Mariánský sloup na náměstí Přemysla Otakara II., 

Na náměstí Přemysla Otakara II. najet na cyklo 4192 a jet ven z města okolo Litomyšlské brány. Minout obec Hrušová, projet Cerkvice nad Loučnou do obce Nová Sídla. Asi 1 km za touto obcí najet doleva na silnici, kde začíná cyklo 4121. Projet Tržek, Nedošín, stále po cyklo 4121 a vjet do Litomyšle k zámku.

81. Zámek Litomyšl
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás