Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Řád Bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Původně byl udělován osobám, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Československo, a to od roku 1922. V současné podobě, jejímž výtvarným autorem je Michal Vitanovský, je udělován v České republice od roku 1994.“ Zobrazit celý citát »

Řád Bílého lvaTloskov

Vesnice Tloskov je místní část města Neveklov. Osídlení je zde doloženo roku 1376
v souvislosti s rytíři Jenišem a Jindřichem z Tloskova. Roku 1460 statek získal Jan Řepa
z Neveklova, který se na tvrzi v Tloskově usídlil a k nově získanému celku připojil i
městečko Neveklov. V roce 1574 zdědil Tloskov Bernard Hodějovský z Hodějova, jehož
vnuk Smil tvrz renesančně upravil, avšak o ní přišel po roce 1621 v rámci konfiskací.
Panství získal roku 1622 Václav Čábelský ze Soutic, v jehož rodě zůstalo do roku 1670.
Tehdy Čábelští ze Soutic prodali Tloskov hraběti Jeronýmu Colloredo z Wallsee.

Dnešní zámek Tloskov byl původně barokní stavbou, o které však nevíme, kdy přesně
vznikla. Patrně již existovala roku 1707, kdy panství koupil Jeroným Colloredo
z Walldsee. Do původní jednopatrové budovy s věží se vstupovalo po mostě přes vyzděný
příkop. Roku 1804 byl zámek přestavěn za Jakuba Wimmera a poté byl upraven v 30.
letech 19. století za vlastnictví hraběcí rodiny Pourtalesů. Za nich byl zámek rozšířen a
získal druhé patro. Poslední úpravy provedl rod Daňků z Esse, který zámek vlastnil od
roku 1872. V 20. letech 20. století zámek modernizovali a nechali k průčelí do parku
přistavět terasu na sloupech.

Zámek TloskovCopyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás