Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíSrbsko

Pohled z cyklostezky vedoucí podél Berounky z Tetína do Srbska.

Název obce napovídá, že zde žili Srbové. Podle historiků je velmi pravděpodobné, že počátky Srbska lze přímo spojit s jednou z nejstarších událostí českých dějin, se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém hradišti Tetín v roce 921.
V kronikách se dočteme, že po smrti knížete Vratislava I. byly do čela státu za nezletilého Václava ustanoveny dvě ženy, jeho matka Drahomíra a jeho babička Ludmila. Drahomíra měla vést vládu a Ludmila vychovávat Václava k budoucímu panování. Drahomíra však využila svého postavení a nařídila, aby Ludmila opustila Václava a odešla na Tetín. S Ludmilou odešli i její věrní. A jelikož přišla Ludmila jako nevěsta do Čech ze Srbska (Lužické Srbsko), pocházeli i členové její družiny ze Srbska. Podle legend i podložených zdrojů Srbové oblast po Ludmilině smrti neopustili a “kraj obývaný Srby” tak přišel ke jménu, které vydrželo do dnes.
 KODA
Národní přírodní rezervace Koda se nachází na pravém břehu řeky Berounky. V rezervaci je na 50 jeskyní, z toho několik s archeologickými nálezy, např. jeskyně Martina s prokázaným pravěkým a novověkým osídlením.
Kodská jeskyně a jeskyně Ve stráni.

Kodská rokle.
Císařská rokle, na jejím konci se nachází Aragonitová jeskyně
Kodské kaskády
Údolí děsu – jedna z nejstarších trampských osad, která vznikla v roce 1919 – slaví výročí 100. let.
Vyhlídka Brdlák . Nevede k ní turistická značka, poskytne krásný výhled na řeku a její okolí.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás