Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Wikipedie – Otevřená encyklopedieSrbsko

Obec se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Její katastrální území se nazývá Srbsko u Karlštejna. Obec se nalézá po obou stranách Berounky (jádro obce je na levém břehu, železniční zastávka na pravém) v Chráněné krajinné oblasti Český kras, podle toku řeky asi čtyři kilometry za Berounem a čtyři kilometry před Karlštejnem. V roce 2021 zde žije 562 obyvatel.

Srbsko – znak obce Srbsko – vlajka obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1428, kdy podle účtů hradu Karlštejna z let 1423-1434: “Martin rybář ze Srbska zaplatil za 1/4 lánu 13 kop grošů a 30 krejcarů”. Jednalo se o prodej části lesů kolem Karlštejna.

Most přes Berounku přivádí poutníky Via Ludmily do Srbska.

Název obce napovídá, že zde žili Srbové. Podle historiků je velmi pravděpodobné, že počátky Srbska lze přímo spojit už s jednou z nejstarších událostí českých dějin, se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém hradišti Tetín v roce 921.
V kronikách se lze dočíst, že po smrti knížete Vratislava I. Přemyslovce byly do čela státu za nezletilého Václava ustanoveny dvě ženy, jeho matka Drahomíra a jeho babička Ludmila. Drahomíra měla vést vládu a Ludmila vychovávat Václava k budoucímu panování. Drahomíra však využila svého postavení a nařídila, aby Ludmila opustila Václava a odešla na Tetín. S Ludmilou odešli i její věrní. A jelikož přišla Ludmila jako nevěsta do Čech ze Srbska (Lužické Srbsko), pocházeli i členové její družiny ze Srbska. Podle legend i podložených zdrojů Srbové oblast po Ludmilině smrti neopustili a “kraj obývaný Srby” tak přišel ke jménu, které vydrželo do dnes.

♣♣♣

Obec Srbsko se nachází mezi Berounem a Karlštejnem  Její  větší část je na levém břehu Berounky, druhá část na pravém břehu, a podél Bubovického potoka. Přes Berounku je v Srbsku vybudovaná lávka, kterou poutník přijíždí po Via Ludmile resp stezce sv. Ludmily z Tetína do té větší části Srbska. Zde Stezka sv. Ludmily končí, pokračuje stezka českých králů

Po stopách českých králů – kaňonovité údolí Berounky sevřené mezi skalami v minulosti neumožňovalo spojení Srbska s Berounem. Železnice na pravém břehu byla zprovozněna v r. 1862. Po levém břehu se mohlozačít chodit po zprovoznění lomů v okolí a po regulaci řeky v r. 1908. První lom byl otevřen v roce 1882 firmou Tomáškem mezi Srbskem a Karlštejnem. Ve většině lomů se těžilo do poloviny 20.stol.

Na levém břehu řeky mezi Srbskem a ústím Kačáku je evidováno na 65 jeskyní . Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny zákonem. Na skalnatých stráních se zachovaly rozsáhlé plochy skalních stepí a lesostepí s bohatou květenou a zvířenou . Zdejší oblast byla zařazena do soustavy chráněných území Evropské unie Natura 2000.

Život obyvatel ovlivňovala řeka Berounka. Do roku 1908 byla vklíněna mezi skály, které místy sahaly až do řečiště a chůze podél řeky nebyla možná. Přechod přes řeku zajišťoval od pradávna brod, který byl později nahrazen jednoduchým lodním převozem, později větším prámem. V únoru 1958 byl postaven pontonový most, ale stál 1 týden a při velké vodě musel být odstraněn a znovu byl postaven při cvičení ženistů. V roce 1960 byla vybudována první lávka pro pěší. Ta byla stržena povodní v červenci 1981, ale v témže roce byla vybudována lávka nová s dřevěným povrchem, po které bylo možné přejíždět i automobily. I tato pojezdná lávka byla stržena povodní, opět po 21 letech, v srpnu 2002. Současná lávka s asfaltovým povrchem byla otevřena v dubnu 2003.

Srbsko – tradiční horolezecká oblast, hojně navštěvovaná lezci z Prahy, se nachází blízko obce . Cesta kolem skal je velmi frekventovaná a při hezkém počasí přelidněná chodci, cyklisty, kočárky, dětmi, psy, bruslaři…, v sezóně asi i projíždějícími loděmi a je potřeba se obrnit trpělivostí a dávat pozor na možný úraz. V Srbsku se můžete občerstvit v několika hospůdkách, posedět a piknikovat  u řeky. Celé okolí Srbska je poseto vápencovými jeskyněmi , které  byly využívány člověkem již v době kamenné. Největší  z nich je jeskyně Barrandova.

♣♣♣

Pohled z cyklostezky vedoucí podél Berounky z Tetína do Srbska.

KODA
Národní přírodní rezervace Koda se nachází na pravém břehu řeky Berounky. V rezervaci je na 50 jeskyní, z toho několik s nálezy archeologickými, např. jeskyně Martina
s prokázaným pravěkým a novověkým osídlením.
Kodská jeskyně a jeskyně Ve stráni.
Kodská rokle.
Císařská rokle, na jejím konci se nachází Aragonitová jeskyně
Kodské kaskády
Údolí děsu – jedna z nejstarších trampských osad, která vznikla v roce 1919 – slavila v roce 2019 už sto let své existence.
Vyhlídka Brdlák. Nevede k ní turistická značka, poskytne krásný výhled na řeku a její okolí.

Zdroj: Petr Vodička, Wikipedie
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás