Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Petrohrad, zámek

Petrohrad je zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Louny, leží 12 km jižně od Podbořan. Postaven byl ve druhé polovině sedmnáctého století, ale dochovaná podoba je výsledkem mnoha pozdějších přestaveb a úprav. Zámek není přístupný, protože ho od druhé poloviny dvacátého století využívá psychiatrická léčebna. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.
zdroj: HRADY.CZ:
Zámek postavil Jaroslav Libštejnský z Kolovrat v r. 1560. Za Černínů byl zámek po třicetileté válce opraven. Zámek byl v majetku rodu Černínů až do roku 1945 a do té doby byl několikrát přestavován a opravován, zejména po požáru v roce 1915.
Po roce 1945 se zámek stal státním majetkem a byla v něm zřízena psychiatrická léčebna, která se v něm nachází dodnes. Obec Petrohrad je dostupná jak vlakem (zastávka Petrohrad na trati Plzeň-Žatec), tak po silnici. Leží při hlavní silnici Praha – Karlovy Vary a nedaleko od silnice Plzeň – Most. Nad obcí se vypíná zřícenina původního hradu Petrohradu. 6 km severně, nad obcí Kryry se nachází zajímavá stavba rozhledny, postavená snad na základech původního hradu.30.10. 2005

Zpustnutí hradu Petrohradu přinutilo Jaroslava Libštejnského z Kolovrat postavit si nové sídlo. Stavba zámku byla zahájena r. 1560. V majetku Libštejnských z Kolovrat byl zámek až do porážky stavovských vojsk v r. 1620. Pro účast ne stavovském povstání podlehlo petrohradské panství konfiskaci a získal jej Heřman Černín z Chudenic.

Za třicetiletí války byl zámek značně poškozen, ale následovníci Heřmana Černína, Jan a později Heřman Jakub Černín  zámek nechali opravit, podle návrhu stavitele G. Alliprandiho.
ámek Petrohrad byl v majetku rodu Černínů až do roku 1945 a do té doby byl několikrát přestavován a opravován, zejména po požáru v roce 1915.
Po roce 1945 se zámek stal státním majetkem.

www.plpetrohrad.cz

Na jižní hranici dávného kraje Lučanů, nyní na průsečíku silnice Praha – Karlovy Vary a železniční tratě Plzeň Žatec se rozkládá v nadmořské výšce 361 m. obec Petrohrad.

V okolí jsou zalesněné vrchy, z nichž nejvyšší je vrch Spálený (500 m n. m.). Údolím od Stebna přitéká Podviniční potok, jeden z přítoků říčky Blšanky. Širokému okolí dominuje rotunda Všech svatých na kopci stejného jména ve výšce 460 m n. m., vystavěná v letech 1650-1656 na rozvalinách hradu.

Zakladatelem hradu z let 1358-1371 byl Petr z Janovic, proto Petršpurk, později Petrohrad. Roku 1483 odkoupili hrad Guttenštejnové. Sňatkem Zikuny Guttenštejnové s Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat přešlo panství petrohradské do držení tohoto rodu. Držitel hradu ovšem již v roce 1559 začal stavět v dolině pod hradem renesanční zámek. V roce 1572 byla dokončena obdélníková stavba s arkýřem na kamenných krakorcích, na nádvořní straně je arkýř na hranolové noze. V průčelí je vystavěna dvoupatrová věž s polopatrem, zakončeným štítem s „vlaštovčími ocásky“. Věžička s věžními hodinami byla přistavěna až v roce 1895, kdy bylo opraveno celé renesanční křídlo.

V roce 1622 zámek koupil za 98 000 kop míšenských Heřman Černín z Chudenic. Ve východním nárožním pavilonu byla v roce 1796 zbudována kaple sv. Vavřince. V roce 1860 za Karla Evžena Černína byla zahájena stavba západního křídla. Západní křídlo je pozdně barokní se vstupem do slavnostního dvora. Toto křídlo je zakončeno pavilonem s příjemným schodištěm vedoucím přímo do anglického parku. V noci z 8. na 9. ledna 1915 vypukl na zámku požár, který zachvátil západní a střední křídlo. Ihned bylo započato s obnovou, která byla dokončena v roce 1918. V držení tohoto rodu byl zámek až do roku 1945.

Po skončení II. světové války přešel zámek do vlastnictví státu a byl prohlášen památkovým objektem. Až do roku 1952 byl ve správě ministerstva zemědělství (východní křídlo) a ministerstva školství a tělovýchovy, kdy sloužil jako výcvikové středisko vrcholových sportovců – parašutistů.

Z podnětu tehdejšího karlovarského psychiatra a později hlavního psychiatra ČSR doc. MUDr. J. Prokůpka zde bylo založeno léčebné psychiatrické zařízení s 200 lůžky. První název léčebny byl „Státní pracovní psychiatrické středisko“, které tehdy správně spadalo pod okres Podbořany, kraj Karlovy Vary. V březnu 1952 byli přijati první pacienti, kteří přicházeli z psychiatrických léčeben z Čech a Moravy. Tehdy zařízení sídlilo jen v barokních křídlech.

Úvodní foto: Wikipedie

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás