Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Šlechtická garda (“Noblegarda”) tvořila v letech 1813-1814 osobní gardu rakouského císaře Františka I., která byla rekrutována v českých zemích. Po porážce Napoleona I. v bitvě u Lipska doprovodila a chránila skupina 38 českých šlechticů císaře během jeho tažení na Paříž. Na památku tohoto tažení byl zřízen a 3. května 1814 jednorázově udělen všem 38 gardistům Český šlechtický kříž. Členové gardy ve slavnostních stejnokrojích s epoletami s českým lvem se zůčastnili také korunovace Ferdinanda V. českým králem v září 1836.“ Zobrazit celý citát »

Česká šlechtická gardaKašperk

Kašperk – hrad
3 km severně od Kašp.Hor
Roku 1356 dal král Karel IV. příkaz Vítovi zvanému Hedvábný k zahájení příprav na stavbu hradu ve střední části Šumavy. Královo rozhodnutí vycházelo především z potřeby ochránit zemskou hranici proti Bavorsku. Spolupůsobil zde nepochybně také zřetel na zajištění blízkého naleziště zlata, které se rýžovalo ve Vydře u Rejštejna. V této krajině již r. 1337 král Jan Lucemburský vydal svému věřiteli Petru z Rožmberka písemné oprávnění k těžbě drahého kovu.
Z hradu bylo také možno dozírat na provoz na staré Vintířově stezce, která vycházela z Pasova, postupovala z bavorského Zwiecelu na Hartmanice a dále do Sušice. Význam hradu také vzrostl tím, že se r. 1361 stal sídlem popravy (dohledu na bezpečnost a práva trestat dopadené zločince).  Na počest stavebníka dostal hrad jméno Karlsberg – počeštěně Kašperk.
Po dostavění (asi v r. 1365) nebyl hrad jako královský majetek v přímé správě královských úřadů, nýbrž byl stále zastavován. Prvním zástavním držitelem Kašperka byl pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. V r. 1379 zastavil král Václav IV. hrad s příslušenstvím lankrabímu Janu z Leuchtenberka. V r. 1402 král potvrdil zástavu Habartovi z Hartenbergu.
Od r. 1411, kdy Kašperk získal Petr Zmrzlík ze Svojšína byli zástavní držitelé panství převážně z řad domácí šlechty. R. 1454 prodal kašperské panství Zděnku ze Šternberka. Roku 1487 prodal Zdeňkův syn Zdislav Kašperk Bohuslavu z Vamberka. Nějaké opravy na hradě se prováděly v r. 1495 za Jindřicha, syna Bohuslava ze Švamberka a dr.Václava z Velhartic, jemuž pak v r. 1533 jeho nástupce Jiřík Lokšan uhradil prokázané výdaje.
R. 1553 zastavil král Ferdinand I. kašperské panství Ludvíku Tovarovi z Enzesfeldu, který prováděl rozsáhlé opravy. Potom byl hrad pronajat městu Kašperské Hory (1585).S krátkou přestávkou v r. 1600-1605, kdy si Kašperk pronajal celní komisař Mikuláš Černohorský z Hořiměřic, drželo město hrad až do r. 1617.
Jelikož hrad nebyl řádně udržován, uvádí se v kupní smlouvě z r. 1617 hrad jako pustý. Když po třicetileté válce nařídila vídeňská vláda, aby všechny pevné hrady v Čechách byly zbořeny, nebyl tento příkaz na Kašperku proveden a jeho zříceniny stojí dodnes.
(Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – JIŽNÍ ČECHY
nakladatelství Svoboda, Praha 1985)

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás