Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Translace, světec, kanonizaceGenealogie majitelů zámku v Častolovicích z rodu Sternbergů

21. 10. 2007 | Jan Drocár | Místa

Genealogie majitelů zámku v Častolovicích z rodu pánů ze Sternberga je zachycena od konce 17. století. Co bylo předtím jsem si vypůjčil z Ottůva slovníku naučného, který o Častolovicích píše:

Častolovice bývaly s okolními vesnicemi Synkovem, Liblí, Veselou, Olešnicí, Horkami a snad také Česticemi původně samostatné panství, jehož prvním známým majetníkem byl Půta z Častolovic, jenž založil zde kapli sv. Kateřiny; pak na krátkou dobu dostaly se v držení Jana Pušky z Kunštátu, jinak z Častolovic, ale po něm přešly opět v majetek Půty z Častolovic (1435). Po té připojeny k panství potštejnskému a později k litickému. Za panování Jindřicha knížete Minstrberského na Liticích připojeny r. 1495 opět k Potštejnu, u něhož zůstaly do r. 1559, načež Arnošt, falckrabí rýnský, prodal je Hendrychovi z Regerů. Tento znova postavil zpustlou tvrz a hleděl zlepšiti zanedbané hospodářství; ale již r. 1570 postoupil tvrz a městečko Častolovice Albrechtu Bryknarovi z Brukštejna, tento však po 5 letech dal zapsati Častolovice do desk nejprve králi Maxmiliánovi a potom králi Rudolfovi, jenž je ještě t. r. prodal br. Jiřímu a Vilémovi Oprštorfům z Dubu, kteří také statek Týniště k Častolovicům přikoupili. Bedřich, syn Jiřího z Op., přejal panství po svém otci, dal zámek znova vystavěti a přikoupil k panství ještě statky Přestavlky (1599) a Ledskou (1612). Zemřel r. 1615 zanechav 2 syny, z nichž Ota usadil se na Častolovicích. Tento zemřel r. 1646 zanechav po sobě 6 dcer a 6 synů, z nichž v krátkém čase zdědil veškeré panství Jan Václav z Oprštorfu. Týž potvrdil Častolovickým všechny výsady, zvláště sproštění závazku robotního, přikoupil k Častolovicím Ouřeňovice a dvůr Lično a zemřel r. 1676. Dědicové jeho prodali Častolovice (1684) Tomáši hr. Černínovi z Chuděnic, jenž je opět r. 1694 prodal Adolfu Vratislavu hr. ze Šternberka, a tento r. 1701 Častolovice a Zásmuky prohlásil za rodinný fideikommiss pro své potomky.  Nynějším majetníkem Častolovic je Leopold hrabě ze Šternberka.

Foto zámku Častolovice převzato z www.zamky-hrady.cz


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás