Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíZákladní údaje

16. 3. 2023 | Redakce | JZHČ

HISTORIE

V sobotu 31. března 1810 bylo zástupci české zemské šlechty ustaveno soukromé sdružení nesoucí úřední název Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen). Tento šlechtický spolek o rok později (24.4.1811) založil Pražskou konzervatoř, jejíž provoz poté více než 100 let financoval. Po republikánském převratu v roce 1918, aniž by byla Jednota informována a bylo s ní jednáno, byla Pražská konzervatoř  dekretem č.579 ze dne  2.12.1918 odevzdána
do správy vládnímu komisaři a správou školy byl pověřen sedmičlenný poradní sbor. Následná valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách se proto usnesla o zastavení činnost šlechtického sdružení k 31.12.1918.

VÍCE INFORMACÍ ZDE 

SOUČASNOST

Při příležitosti 200. výročí založení původního šlechtického spolku byla Jednota pro zvelebení hudby v Čechách k 31.3.2010 obnovena jako zapsaný spolek. Za cíl si opět vetkla všestrannou podporu a rozvoj žáků Pražské konzervatoře.

VÍCE INFORMACÍ ZDE 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás