Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Výroční koncert Jednoty (JZHČ) 2023

31. 3. 2023 | Redakce |

J e d n o t a   p r o   z v e l e b e n í   h u d b y   v   Č e c h á c h
a   P r a ž s k á   k o n z e r v a t o ř

Vás tímto srdečně zvaly na

VÝROČNÍ KONCERT

na čtvrtek 30. března 2023 v 19 hodin
v Koncertním sále Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

Na Výročním koncertu spolku Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vystoupil
Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod taktovkou Miriam Němcové a Tadeáše Tulacha.

Na koncertě se představila talentovaná
klarinetistka Natálie Hrdová v Koncertu č. 1 f moll C. M. von Webera.
Další program byl sestaven ze skladeb někdejšího ředitele konzervatoře Antonína Dvořáka,
zazněla koncertní předehra Karneval a ve druhé části večera
Symfonie č. 9 e moll “Z Nového světa”.

Pozvánka na Výroční koncert 2023

Absolvenstvký koncert dirigenta Tadeáše Tulacha Absolventský koncert klarinetistky Natálie Hrdové
KOMPLETNÍ PROGRAM VÝROČNÍHO KONCERTU 
KOMPLETNÍ PROGRAM VÝROČNÍHO KONCERTU – DVOUSTRANNÝ
Někdejší ředitel Pražské konzervatoře Antonín Dvořák a koncert jeho symfonie Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře pod taktovkou Miriam Němcové.

♣♣♣

Rada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (JZHČ) si o přestávce společnou fotografií připomněla již třináctileté výročí  znovuobnovení JZHČ v roce 2010. Zleva vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře Milan Langer, emeritní ředitel Pražské konzervatoře hudbení skladatel Pavel Trojan, místopředseda rady JZHČ, letos oceněný prestižní cenou Merit Award Světové akordeonové asociace Confédération Internationale des Accordéonistes za vynikající přínos mezinárodnímu akordeonovému hnutí Ladislav Horák, který je prvním českým akordeonistou, kterému byla tato cena udělena, předsedkyně rady JZHČ Adrienne hraběnka Korff-Schminisng-Kerssenbrocková, právník Petr Kšáda a genealog Jan Drocár. Na snímku není z rady přítomen majitel společnosi Unicorn Vladimír Kovář, který se tentokrát koncertu nemohl kvůli pracovnímu zaneprázdnění účastnit.

♣♣♣

VÝROČNÍ KONCERT JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH. 
© Dina Šnejdarová
DININ NEVYVÁŽENÝ BLOG

Autorský blog o klasické hudbě: rozhovory, příběhy, komentáře, recenze, doporučení…

♣♣♣

Dirigenti koncertu Miriam Němcová a Tadeáš Tulach.
Autoři fotografií: Adrienne Korff-Schmising-Kerssenbrock a Ladislav Horák
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás