Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchNepomuk má relikvii posledního českého krále

21. 3. 2023 | Redakce |

Relikvie rakouského císaře a českého krále Karla I. Habsbursko-Lotrinského (*17.8.1887 Persenbeug  † 1.4.1922 Monte, Funchal, Madeira) pro město Nepomuk

Částečka volného žebra byla získána při komisionálním otevření hrobu blahoslaveného Karla I. Rakouského na Madeiře.

Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen, nicméně Habsburskové si uvědomují velkou spojitost s tímto světcem. Sv. Jan Nepomucký byl osobním patronem jejich domu a oni se zasloužili o jeho blahořečení i svatořečení.

O darování relikvie rozhodl arcivévoda Lorenc Habsbursko-Lotrinský, který je vnukem Karla I. a zároveň belgickým princem. Toho pověřila babička, císařovna Zita, aby o duchovní stránku odkazu svého dědečka pečoval.

Relikvii od něho převzal člen prezidia mezinárodní Modlitební ligy za mír mezi národy Karl Eugen Czernin v Bruselu, kde arcivévoda Lorenc žije. Dovezl ji spolu s dr. Milanem Novákem, vedoucím české Modlitební ligy a osobním pobočníkem hlavy Domu Habsburského Karla Habsburského, dne 25. února 2023 do Nepomuka, aby jí předali nepomuckému faráři Jiřímu Špiříkovi.

Slavnostní odhalení relikvie v novém relikviáři z dílny Václava Česáka proběhla v rámci Jarní pouti v Nepomuku v neděli 19. března 2023.

Maria Camilla arcivévodkyně Habsbursko-Lotrinská, princezna florentská z toskánské věteve dynastie a za ní poslankyně parlamentu ČR Nina Nováková. Dr. Milan Novák, zástupce habsburského domu v Čechách, komtur české komendy Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského.

♣♣♣

Relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského.
Zleva Karl Eugen hrabě Czernin z Chudenic, Mgr. Michal Heres, člen vlády Řádu sv. Jiří
a R.D. Jiří Špiřík, arciděkan Nepomuku.
Zcela vpravo dr. Milan Novák, zástupce habsburského domu v Čechách,

komtur české komendy Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského.

Text a fotografie Pavel Motejzík
místostarosta Nepomuku

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás