Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český šlechtický kříž (německy: Böhmisches Adelskreuz) bylo rakouské vyznamenání, udělené císařem Františkem I. dne 3. května 1814 příslušníkům šlechtické české gardy, kteří jej doprovodili do dobyté Paříže. Český šlechtický kříž sloužil za vzor Řádu Bílého lva zřízeného v Československu r. 1922.“ Zobrazit celý citát »

Český šlechtický křížJubilejní narozeniny vévody z Cambridge

17. 6. 2022 | Fošum, Josef Vilém |

V úterý 21. června 2022 slaví své 40. narozeniny princ William, vévoda z Cambridge, v pořadí druhý dědic britského trůnu. Narodil se 21. června 1982 jako princ William Artur Philip Louis z Walesu v nemocnici svaté Marie, na západě Londýna, princi a princezně z Walesu, Charlesovi a Dianě. S dvouletým odstupem se jeho rodičům narodil i jeho bratr, princ Henry.

Jeho jména v sobě nesou úctu k předkům, a sice William jako William z Gloucesteru (*1941, bratranec prince Charlese), Arthur a Louis po anglických králích a Philip po dědečkovi princi Philipu, manželu britské královny Alžběty II.

Odmaturoval na soukromé střední škole Eton College, ze zeměpisu, matematiky, biologie a z dějin umění, které následně studovat na Univerzitě v St Andrews. Ze studia historie umění přestoupil na studia zeměpisu a matematiky, neboť jako budoucí pilot královského letectva upotřebil tyto obory v praxi letce více a v roce 2005 získat titul magistra umění. Jedná se o nejvyšší dosažené vzdělání následníka trůnu, neboť jeho otec je bakalářem pro obory antropologie a archeologie.

Od vysokoškolských studií udržoval úzký vztah se studentkou Catherin Middleton se kterou se seznámil na hodinách dějin umění na stejné univerzitě. V říjnu 2010 se zasnoubili v Keňi a následující měsíc to potvrdil i tiskový tajemník Clarence House. Rok na to, v dubnu 2011 se konala svatba ve Westminsterském opatství, neboť soukromá rada u dvoru svatého Jakuba povolila svým přípisem tuto svatbu. Po svatbě obdržel pár královniným výnosem tituly vévody a vévodkyně z Cambridge, baron a baronesa z Carrickfergusu. Ve Skotsku jsou známi jako hrabě a hraběnka ze Strathearnu.

V 21 letech se princ William jako druhý následník trůnu stal státním kancléřem, který má za úkol zastupovat panovníka, když je v zahraničí. Poprvé takto sloužil, když byla královna na státní návštěvě v Nigérii v roce 2003. V červenci 2005 poprvé reprezentoval královnu, a to jako královnu Nového Zélandu na oslavách konce druhé světové války v tomto členském státě Commonwealthu.

Princ William se angažuje v činnostech na podporu duševního zdraví, kdy se jeho charity snaží o zvýšení sebevědomí u mladých lidí či o prevenci on-line šikany, ochrany přírodních prostředí pro budoucí generace, neboť se připravuje na podědění projektu svého otce, kterým je péče o cornwallské vévodství a město Poundbury na jihu Anglie. Stál u zrodu projektu Heads Together a snažil se popularizovat psychiatrii a duševní poruchy, vybízel lidi k mluvení o duševních těžkostech.

Jakožto člen britské královské rodiny i vévoda z Cambridge má odslouženo sedm a půl roku vojenské služby. Je čestným velitelem Royal Air Force či Irské gardy. Od roku 2006 je také prezidentem Anglické fotbalové asociace, která vznikla v roce 1863 jako první národní fotbalový svaz na světě, proto na rozdíl od ostatních nepoužívá ve svém názvu upřesňující označení státu. Funkci převzal od svého strýce Andrewa (*1960), který jako vévoda z Yorku byl prezidentem v letech 2000-2006. V letech 1955-1957 zastával tuto funkci i jeho otec Princ Philip, vévoda z Edinburgu (*1921 † 2021), dědeček prince Williama.

Princ William a Catherine, vévoda a vévodkyně z Cambridge jsou rodiči tří dětí. Nejstarší princ George z Cambridge (*22.7.2013)  je třetí v linii následnictví britského trůnu, jeho sestra princezna Charlotta z Cambridge (*2.5.2015) čtvrtá a nejmladší princ Louis z Cambridge (*23.4.2018) pátý.

Členové britské královské rodiny jsou potomky také českých králů, ale i mnoha českých šlechtických rodů. Je tomu tak i u Williama, který je v 37. generaci potomkem první české kněžny sv. Ludmily a jejího manžela a prvního historicky doloženého knížete Bořivoje I. Přemyslovce.


Související klíčová slova

Fošum, Josef Vilém

Fošum, Josef Vilém, 17. 6. 2022

e-mail: josef.fosum@post.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás