Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. První deklarací bylo „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. “ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.

3. 12. 2016 | Redakce | Citáty a dokumenty

„Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro.“

Aristotelés ze Stageiry (*384 † 322 př. n. l.) byl filosof vrcholného období řecké filozofie (nejvýznamnější žák Platona (*427  † 347 př.n.l.), žáka Sokratova), jehož  rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Jeho otec Nikomachos byl osobním lékařem makedonského krále Filipa II. (*382 † 336 př.n.l.), syna krále Amynta III. a jeho ženy Eurydiké.
V letech 367 až 347 př.n.l. Aristotelés studoval a pak i vyučoval v Platonově Akademii  v Athénách. Po Platónově smrti  odešel vyučovat do Assu v Malé Asii a na Lesbos do Mytilény. Roku 343 př.n.l.  jej povolal makedonský král Filip II. jako vychovatele svého syna Alexandra Makedonského, budoucího Alexandra Velikého  (*356 † 323 př. n.l.). Matkou Alexandra byla čtvrtá manželka Filipa II. Olympias (*376 † 316 př.n.l.), princezna z épeirského kmene Molossů. Původní jméno Olympias bylo Polyxena a její otec Neoptolemus I. odvozoval svůj původ z rodu Aiakovsců, z něhož pocházel i mytický hrdina trojské války Achilleus.

Aristotelés (antická busta v Louvru) Lysippos: Aristotelés (římská kopie)
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás