Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Wikipedie – Otevřená encyklopedieVýtvarná a literární soutěž Svatá Anežka Česká

9. 3. 2011 | Redakce | Autor píše

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
– Václav Havel

U příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny
vyhlašuje Arcibiskupství pražské a hnutí Na vlastních nohou
výtvarnou a literární soutěž.

Témata výtvarné soutěže:

I. Sv. Anežka rozdává chléb chudým
Sv. Anežka proslula svým soucitem k lidem, svou moudrostí a obětavostí. Pomáhala poutníkům na cestách, lidem bez přístřeší, chudým či pronásledovaným.

II. Sv. Anežka pomáhá nemocným
Sv. Anežka se kolem roku 1231 rozhodla pro založení špitálu, pravděpodobně v soukromém domě poblíž kostela svatého Haštala. Po dvou letech byl přemístěn ke kostelu svatého Petra Na Poříčí…. Roku 1252 bylo přesunuto sídlo řádu křižovníků k Juditinu mostu na pravém břehu Vltavy, kde byl vystavěn nový špitál s kostelem svatého Františka.

III. Anežčina korespondence s papežem Řehořem IX. a se sv. Klárou z Assisi
Ve Vatikánu mají 22 listů sv. Anežky papeži. My vám v příloze nabízíme 4 listy sv. Kláry, které psala Anežce.

IV. Sv. Anežka smiřuje Václava I. s Přemyslem Otakarem II.
Anežka se nevěnovala jen svému špitálu a klášteru. velmi jí záleželo na osudech země a snažila se všemožně pomáhat i na poli diplomatickém. Smíření jejího bratra Václava s jeho synem byla jen jedna z mnohých Anežčiných aktivit.

V. Praha 13. století, Praha Anežky Přemyslovny
Všem těm, kteří nemají rádi figurální tvorbu, nabízíme procházku historickou Prahou.

Téma literární soutěže:

Význam sv. Anežky České v historii českého národa

Kategorie:

I. do 9 let
II. od 10

Formát a technika výtvarných prací – libovolné.
Literární práce – úvaha, max. 3 normostrany (A4)

Termín odeslání: Do 15. 6. 2011

Adresa: Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

Obálku nadepište v levém dolním rohu „Na vlastních nohou“.

Vyhodnocení (neoficiální informace) proběhne na podzim 2011.

Prvních pět vítězů každé kategorie obdrží diplom a pozvání na setkání s významnou osobností české kultury. Jednáme se spisovateli Romanem Cílkem, Miroslavem Kučerou, Přemyslem Veverkou, výtvarníkem Jaroslavem Jirotkou, Milanem Eberlem a dalšími.

Pro pedagogy nejúspěšnějších škol připravujeme mimořádný kulturní a intelektuální zážitek.

Pár zajímavostí

Roman Cílek – místopředseda KALFu (Klub autorů literatury faktu)

Miroslav Kučera – tajemník KALFu (Klub autorů literatury faktu)

Mgr. Přemysl Veverka – člen KALFu, autor knihy o našem stonožkovém příteli Karlu Vágnerovi.

Milan Eberl – je potomek slavného houslařského rodu. K malování a hudbě vedl Milana a  jeho bratra Karla ( v současné době houslistu mnichovské filharmonie) jejich dědeček.
Absolvoval klasické gymnázium ve Štěpánské ul., potom zdravotní nástavbu a až do třetice SOŠV Hollara v Praze, kde studoval u profesora Josefa Klimoviče. Soukromě studoval malbu u akademického malíře Josefa Hluchého (žáka F.Tichého).

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás