Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Druhou šlechtickou deklaraci si vynutila abdikace (5.10.1938) prezidenta Evarda Beneše, jeho odjezd (22.10.1938) do exilu a zvolení (30.11.1938) nového prezidenta Emila Háchy. Zástupci šlechty se s ním sešli při audienci 24. ledna 1939, aby mu potvrdili to, co již 17. září 1938 deklarovali E. Benešovi. Audience na Pražském hradě se zúčastnilo 12 signatářů z 10 rodů české zemské šlechty a projev opět přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí. “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace – 24.1.1939Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury

3. 10. 2009 | Redakce | Autor píše

sestavil Vladivoj Tomek; převzato z Heraldické ročenky 2008
BALCÁREK P.: Kardinál Fr. Dietrichštejn 1570-1636, Čes.Budějovice 2007
BŮŽEK V.- KRÁL P.: Paměť urozenosti, Praha 2007
ČPELÁK J.: Vlinští z Vlíněvsi, Mělník 2007
ELBL P.B.: Smil z Lichtenburka, Třebíč
GALANDAUER J.: František kníže Thun, Praha 2007
HÁS J.: Stručné dějiny Suchdolu, Solopysk a Vysoké u Kutné Hory, Praha 2007
KILIAN J.: Kropáčové z Krymlova, Mělník 2007
PÁNEK J.: Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacia, Praha 2007
MYSLIVEČEK M.: Místopisný obrázkový atlas VIII, Praha 2007
ŠANDERA M.: Páni z Dobrušky a Opočna, Čes.Budějovice 2007
ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ R.: Rodinné strategie šlechty – Mensdorffové-Pouilly v 19.století, Praha 2007
VAVŘÍNEK K.: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008, Praha 2007
ANDĚL E.: Kronika rodu Andělů z Ronovce, Praha 2008
BŘEZINA V.: Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném středověku – Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20.století, Čes.Budějovice 2008
CERMAN I.: Chotkové – Příběh úřednické šlechty, Praha 2008
FELCMAN O. A KOL.: Poděbradové, Praha 2008
HANÁČEK J. – KOS R.: Cisterciačky na Moravě-Staré Brno, Brno 2008
JOUZOVI L.+M.: Veithové, Mělník 2008
Kolektiv: Cour d´honneur IV – Sternbergové, Praha 2008
Kol.: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, Čes.Budějovice 2008
KOTLÁROVÁ S.: Páni z Rožmitálu, Čes. Budějovice 2008
KREJČÍK T. – PSÍK R.: Základy heraldiky, Ostrava 2008
MAŠEK P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezku od Bílé hory do současnosti, díl I, A-M, Praha 2008
MÜLLER K. – POLÁCH R. – ZEZULČÍK J.: Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska, Praha 2008
MÜLLER K.: Erbovní galerie těšínské šlechty – Galerie herbów szlachty cieczyňskiej, Český Těšín 2008
MÜLLER K. – PAVLÍK T.: Chrudimská novoměstská kašna, Chrudim 2008
MÜLVERSTEDT G.A.: Ausgesstorbener Adel der Saechsischen Herzogthürmer, reprint Brno 2008
MÜLVERSTEDT G.A.: Ausgesstorbener Preussischer Adel, Provinz Sachsen, reprint Brno 2008
MYSLIVEČEK M.: Místopisný obrázkový atlas IX., Praha 2008
POUZAR V. a kol.: Almanach českých šlechtických rodů 2009, Praha 2008
sborník Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem, Ostrava 2008
ŠTORM B.: Rakovničtí erbovníci, torzo z pozůstalosti, Rakovník 2008
VAŘEKA M.: Jan z Pernštejna 1561-1597, Čes.Budějovice 2008
VAVŘÍNEK K.: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009, Praha 2008
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás