Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury

3. 10. 2009 | Redakce | Autor píše

sestavil Vladivoj Tomek; převzato z Heraldické ročenky 2008
BALCÁREK P.: Kardinál Fr. Dietrichštejn 1570-1636, Čes.Budějovice 2007
BŮŽEK V.- KRÁL P.: Paměť urozenosti, Praha 2007
ČPELÁK J.: Vlinští z Vlíněvsi, Mělník 2007
ELBL P.B.: Smil z Lichtenburka, Třebíč
GALANDAUER J.: František kníže Thun, Praha 2007
HÁS J.: Stručné dějiny Suchdolu, Solopysk a Vysoké u Kutné Hory, Praha 2007
KILIAN J.: Kropáčové z Krymlova, Mělník 2007
PÁNEK J.: Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacia, Praha 2007
MYSLIVEČEK M.: Místopisný obrázkový atlas VIII, Praha 2007
ŠANDERA M.: Páni z Dobrušky a Opočna, Čes.Budějovice 2007
ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ R.: Rodinné strategie šlechty – Mensdorffové-Pouilly v 19.století, Praha 2007
VAVŘÍNEK K.: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008, Praha 2007
ANDĚL E.: Kronika rodu Andělů z Ronovce, Praha 2008
BŘEZINA V.: Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném středověku – Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20.století, Čes.Budějovice 2008
CERMAN I.: Chotkové – Příběh úřednické šlechty, Praha 2008
FELCMAN O. A KOL.: Poděbradové, Praha 2008
HANÁČEK J. – KOS R.: Cisterciačky na Moravě-Staré Brno, Brno 2008
JOUZOVI L.+M.: Veithové, Mělník 2008
Kolektiv: Cour d´honneur IV – Sternbergové, Praha 2008
Kol.: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, Čes.Budějovice 2008
KOTLÁROVÁ S.: Páni z Rožmitálu, Čes. Budějovice 2008
KREJČÍK T. – PSÍK R.: Základy heraldiky, Ostrava 2008
MAŠEK P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezku od Bílé hory do současnosti, díl I, A-M, Praha 2008
MÜLLER K. – POLÁCH R. – ZEZULČÍK J.: Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska, Praha 2008
MÜLLER K.: Erbovní galerie těšínské šlechty – Galerie herbów szlachty cieczyňskiej, Český Těšín 2008
MÜLLER K. – PAVLÍK T.: Chrudimská novoměstská kašna, Chrudim 2008
MÜLVERSTEDT G.A.: Ausgesstorbener Adel der Saechsischen Herzogthürmer, reprint Brno 2008
MÜLVERSTEDT G.A.: Ausgesstorbener Preussischer Adel, Provinz Sachsen, reprint Brno 2008
MYSLIVEČEK M.: Místopisný obrázkový atlas IX., Praha 2008
POUZAR V. a kol.: Almanach českých šlechtických rodů 2009, Praha 2008
sborník Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem, Ostrava 2008
ŠTORM B.: Rakovničtí erbovníci, torzo z pozůstalosti, Rakovník 2008
VAŘEKA M.: Jan z Pernštejna 1561-1597, Čes.Budějovice 2008
VAVŘÍNEK K.: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009, Praha 2008
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás