Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V listopadu 2019 Petr Nohel 4. díl drobných publikací věnujících se nástupnictví a nástupnickému právu v Českých zemích. Titul „Markrabata obojí Lužice“ tak navazuje na předchozí autorovy tři tituly, Nástupnické právo v Českém království z roku 2015, Údělná knížata a markrabata moravská z roku 2016 a Slezská knížata a slezští vévodové z roku 2017.“ Zobrazit celý citát »

Poslední díl tetralogie o nástupnictví v Českých zemíchThun-Hohensteinové

15. 10. 2009 | Redakce | Autor píše

Iniciativa pro děčínský zámek, Státní oblastní archiv a Zámek Děčín p.o.
Vás zvou srdečně na přednášku
historičky umění Marie Mžykové

THUN-HOHENSTEINOVÉ

Příběhy rodu Thun-Hohensteinů v 19. století v pražských palácích a na rodových sídlech,
která se koná ve čtvrtek 29. října 2009 od 17.30 hodin v Rohovém sále zámku Děčín
Palác děčínských Thunů v Nerudově ulici v Praze, dnes italská ambasáda.

Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., historička umění, narozená ve vile Primavesi v Univerzitní ulici (dříve Božího Těla) v Olomouci. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu (obor grafika), dále studovala na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor historie, teorie a výchova umění). Studia ukončila v roce 1970 doktorátem s rigorózní prací na téma „Geneze abstraktní formy“.
Od roku 1970 začala pracovat v oboru památkové péče, od roku 1972 ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze (dnešní Národní památkový ústav) v oddělení hradů a zámků, v letech 1990-1997 jako vedoucí tohoto oddělení, externě pracovala v redakcích Orbisu a Obelisku (1990-1993).
V roce 1991 získala kandidaturu věd při Ústavu dějin umění ČSAV. Od roku 1990 přednáší na katedře dějin umění na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (české a evropské umění 19. století, umělecké řemeslo, památková péče a muzejnictví).
V letech 1990-1995 zastupovala Českou republiku v týmu specialistů pro historické interiéry a movité památky v Radě Evropy ve Štrasburku, roku 1993 působila jako poradkyně ministra kultury.
V roce 1992 ve Státním ústavu památkové péče založila bulletin Hrady a zámky v Čechách a na Moravě, zaměřený pro potřeby památkové péče.
Od roku 1998 vydává kulturně historickou revue Cour d´honneur/ hrady, zámky, paláce (anglická verze – Cour d’ honneur /castles, palaces, stately, homes). V roce 2001 získala docenturu na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2004 přednáší v Ústavu křesťanských dějin umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Marie Mžyková připravila řadu výstav (včetně výstav „zakázaných umělců“ v 70. letech 20. století) a sympozií (např. hudba na zámcích, lovectví), publikovala řadu odborných článků, katalogů a publikací (soudobé české umění, české, německé a rakouské umění 19. století, chebské reliéfní intarzie, portrétní miniatura ad.).
Zorganizovala mezinárodní sympozium na téma „Novogotika“, spojené s výstavou, připravila sborník o vlivech Anglie na středoevropskou kulturu. Dlouhodobě se zabývá životem šlechty, francouzským uměním a uměním 19. století.
Uskutečnila řadu odborných přednášek doma i v zahraničí (např. Francie: Rouen – Hotel de Ville, Paříž – Musée du Louvre, Palais de Sully – Institut nationale des monuments historiques et sittes; USA: New Port, New York – Czech Center).


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás