Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. První deklarací bylo „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. “ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Národní muzeum v Praze – 200 let od založení

8. 3. 2018 | Dana Janečková | Autor píše

15. 4. 2018 uplynulo 200 let od založení Národního muzea v Praze v roce 1818.

 • Počátky Národního muzea byly spjaty s dary velkých soukromých sbírek,
  které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách.
 • Skupina osvícenských šlechticů v jejichž čele stál Kašpar Maria hrabě Sternberg (*1761 † 1838), světově uznávaný učenec v oboru paleontologie, zahájila přípravné práce k založení muzea a 15. dubna 1818 podepsali šlechtici provolání o založení muzea.
 • Byla ustanovena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách, která byla majitelkou a správkyní sbírek a rovněž organizátorkou veškeré muzejní práce.
 • Prvním předsedou se stal Kašpar Maria hrabě hrabě Sternberg.
 • Muzeum zůstalo v majetku společnosti až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České.
 • V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu.
   
  Kašpar Maria hrabě Sternberg
Podkladový zdroj: Wikipedie
Fotografie Národního muzea: Jaroslav Betka

 P.S.

Svou vlasteneckou činností a zásluhou na založení Národního muzea měl také c.k. komoří František baron Hildprandt z Ottenhausenu (*1771 † 1843), který byl od roku 1803 majitelem blatenského panství  s Blatnou a Škvořeticemi.


Související klíčová slova

Dana Janečková

Dana Janečková, 8. 3. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás