Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Některé úvahy a vzpomínky Děpolda Czernina z televizního filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje, který měl premiéru na obrazovce České televize 2. června 2002: "U nás ti první předci, Heřman a Humprecht, byli určitě ti význační, kteří se něčím zasloužili. Nakonec Heřman sjednal mír s Turky, že nás nenapadli. Humprecht byl stavitelem, měl velký majetek a vlastně všude něco postavil. Černínským palácem...“ Zobrazit celý citát »

Czernin TheobaldVýročí svatořečení Anežky České – Praha

17. 11. 2019 | Jan Drocár | Autor píše

Mše svatá se konala v předvečer 30. výročí sametové revoluce

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vyvrcholily v sobotu 16.11.2019 oslavy 30 let od kanonizace sv. Anežky České a 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. Slavnostní mše svatá byla zahájena v 10 hodin a celebrovalStanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pavla II.

PRO NEPŘEHLÉDNUTÍ
Součástí článku je také:
Přenos České televize ze mše
Část přenosu ČT ze mše z 25.11.1989 s Františkem kardinálem Tomáškem
Odkaz na galerii fotografií ze mše na našem serveru Rodro
Celý text Homilie Stanislawa kardinála Dziwisze
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla při mši svaté zcela zaplněna.

Slavnostní bohoslužby v pražské katedrále se účastnili čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo, bývalý apoštolský nuncius v ČR Diego Causero, kněží, řeholnice a řeholníci, hosté z domova i ze zahraničí a stovky věřících, kteří přišli společně poděkovat za kanonizaci Anežky Přemyslovny před 30 lety a za dar svobody v naší zemi.

Od roku 2018 je apoštolským nunciem
v České republice Charles Daniel Balvo, narozený v newyorském Brooklynu.
V letech 2004-2011 působil jako apoštolský nuncius v Praze Diego Causero, který  pochází z italské provincie Udine.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka na začátku bohoslužby oznámil, že na mimořádném zasedání České biskupské konference, které se uskutečnilo před několika dny v Římě, se čeští a moravští biskupové rozhodli připojit k Polské biskupské konferenci a společně s ní žádat Svatého otce, aby se svatý papež Jan Pavel II. stal učitelem církve a patronem Evropy.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka Svatý Jan Pavel II., 264. papež
Jan Pavel II. při své první návštěvě v Praze 21.dubna 1990.

♣♣♣

Emeritní krakovský arcibiskup Stanisław kardinál Dziwisz ve své promluvě poděkoval za pozvání na tuto bohoslužbu: „Chtěl bych především srdečně poděkovat otci kardinálovi Dominikovi za pozvání na dnešní slavnost. Z Krakova do Prahy není daleko! Vždycky jsme si byli blízcí. Prvním patronem krakovského biskupství na wawelském vrchu je svatý Václav, mučedník, a vedle něho svatý Stanislav, biskup a mučedník. V Polsku víme, že k nám právě z Čech ve druhé polovině desátého století přišlo evangelium.“

Stanisław kardinál Dziwisz  (*27.4.1939)  je emeritní arcibiskup krakovský (2005–2017). Před přijetím tohoto úřadu byl osobním sekretářem papeže Jana Pavla II. Od něho také přijal 25.3.1963 jáhenské svěcení, 23.6.1963 kněžské a 19.3.1998 i biskupské svěcení a s papežem byl až do jeho smrti 2.4.2005. Po dobu pontifikátu Jana Pavla II. byl považován za šedou eminenci Vatikánu. Dne 3.6. 2005 jej papež Benedikt XVI. jmenoval krakovským arcibiskupem a 22.2. 2006 kardinálem.

V květnu 2015 celebroval s arcibiskupem Janem Graubnerem, u příležitosti 20. výročí návštěvy sv. Jana Pavla II., mši svatou na Sv. Kopečku u Olomouce, kde došlo k uložení i jeho ostatků – kapky krve někdejšího papeže Jana Pavla II., která byla vložena v malé ampuli do pozlacené schránky na stěnu baziliky. “On sem přijel před dvaceti lety a teď nechť navždy zůstane v této svatyni na Moravě,” řekl při mši kardinál Stanislaw Dziwisz.

Stanisław kardinál Dziwisz vzpomenul na volbu papeže Jana Pavla II., která nejen pohnula, ba dokonce otřásla základy komunistického impéria střední a východní Evropy a po 11 letech skutečně došlo k přelomových událostem. „Pamatuji se, s jakým pohnutím a s jakou radostí jste vítali Svatého otce na české půdě, také v této katedrále, několik měsíců po kanonizaci svaté Anežky České a po takzvané sametové revoluci. Copak to nebyl opravdový zázrak…? Před třiceti lety,
12. listopadu, Svatý otec Jan Pavel II. povýšil k oltářní úctě svatou Anežku
Českou z rodu Přemyslovců. Po dlouhé době, neboť skromná Anežka musela čekat na svatořečení více než sedm set let.
Dnes však můžeme říci, že z perspektivy minulých staletí a toho, co se stalo před třiceti lety, Bůh zvolil ten nejlepší okamžik, aby dal českému národu tak překrásný dar, totiž patronku svobody, do níž vás uvedla tato světice.“ 

 

♣♣♣

Podle kardinála Dziwisze se před třiceti lety v naší zemi uskutečnila i duchovní revoluce. „Po čtyřiceti letech vlády ideologie a systému, který v životě člověka a společnosti nedával místo Bohu, lidé pochopili, že to tak nemůže jít dál. Nelze do nekonečna budovat na písku. Je třeba stavět na skále pravdy o člověku. A tato pravda zní: člověk je Božím dítětem, stvořeným k obrazu a podobě Boha. Náš život se nekončí tady na zemi, protože jsme povoláni žít v Božím království lásky a pokoje navěky. To je horizont naší křesťanské naděje,“ dodal polský kardinál.

Dále v homilii uvedl, že během první apoštolské cesty papeže Jana Pavla II. do Polska v Hnězdně, kde je živá památka svatého Vojtěcha, si papež povšimnul mezi mnoha transparenty jednoho, který byl napsán česky: „´Pamatuj Otče na své české děti.´Jan Pavel II. tento nápis dvakrát přečetl a dodal příznačně: ´Papež, který v sobě nosí Vojtěchův odkaz, na tyto děti nemůže zapomenout! Ba ani my všichni, drazí bratři a sestry, kteří v sobě nosíme totéž svatovojtěšské dědictví, nemůžeme na tyto svoje bratry zapomenout!´ (Homilie,3. června 1979), č.4). Svatý otec nikdy nezapomněl na české bratry a sestry a po letech mohl poděkovat spolu s vámi Bohu za dar svobody a suverenity vaší vlasti.“

„Dnes nevzpomínáme jenom na minulost. Svoboda je dar, ale také zadání pro každou a pro každého z nás. Denně musíme opatrovat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od špatných tužeb, od hříchu i zla, jež se vkrádají do našeho osobního, rodinného i společenského života. Křesťanský život je neustálým zápasem o dobro a lásku v nás i kolem nás,“ řekl kardinál Dziwisz v závěru svého kázání.

♣♣♣

Text Homilie Stanislawa kardinála Dziwisze – plné znění:

ZDE JE MOŽNÉ SI TEXT PŘEČÍST

Na konci bohoslužby udělil kardinál Dominik Duka Zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského zesnulému PhDr. Václavu Bendovi in memoriam, za celoživotní zápas o svobodu církve svého národa, dále Mons. Václavu Malému, pomocnému biskupu pražskému, za úsilí o svobodu církve a národa a Ing. Janu Smrčinovi  za rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety lidických obětí.

♣♣♣

Přímý přenos České televize z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha:

ZDE JE MOŽNÉ PŘENOS SHLÉDNOUT

♣♣♣

Chrám sv. Víta v Praze – 25.11.1989
Mše svatá u příležitosti svatořečení Anežky České
– celebroval arcibiskup pražský Františka kardinál Tomášek

ZDE JE MOŽNÉ ČÁST PŘENOSU SHLÉDNOUT
Před chrámem sv. Víta v Praze – 25.11.1989

♣♣♣

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás