Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český politik Karel kníže Schwarzenberg, kancléř prezidenta Havla. senátor, ministr zahraničních věcí, místopředseda české vlády, prezidentský kandidát, poslanec komentuje i na Facebooku politické dění v zemi. Jeho vybrané příspěvky jsou v Historické šlechtě (HS) řazeny časově, nahoře je vždy ten nejaktuálnější. Fotografie knížete je z natáčení filmu ČT "Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje" v roce 2002. “ Zobrazit celý citát »

Karel kníže Schwarzenberg komentujeJe herec Tom Cruise potomek Přemyslovců?

28. 9. 2010 | Jan Drocár | Autor píše

Svá zjištění ohledně Toma Cruise a Přemyslovců jsem nijak neprezentoval, protože ani nebylo proč. I když o možnosti, že by americký herec mohl být potomkem Přemyslovců, resp. prvního českého krále Vratislava I. Přemyslovce († 1092) vím poměrně dlouho, nepodařilo se mi za ta léta ani zjistit, zda on sám je o této věci informován, nebo není. Ale upřímně řečeno moc jsem po tom ani nepátral. Byl jsem tehdy jako laik především překvapen skutečností, že vůbec nějací potomci Přemyslovců žijí.
Prohlížel jsem další a další rodokmeny českých a evropských šlechtických rodů a nalézal mezi nimi další a další zajímavá a překvapivá genealogická propojení. V tomto ohledu zcela solitérní Cruise mi při tom takříkajíc sešel z mysli. Také když se v roce 2006 připravovalo Setkání potomků Přemyslovců jsem si ho na takovém šlechtickém setkání v Praze ani neuměl představit. 
Teprve nyní při shlédnutí televizního šotu, který ukázal Toma Cruise při obhlídkách jeho nového filmu Mission: Impossible IV ve Španělském sále na Pražském hradě, mě napadlo napsat tento článek. Americký herec se pohyboval v bezprostřední blízkosti Katedrály sv. Víta, tradičního místa korunovace českých králů. A Vratislav I. (dosud kníže Vratislav II.) byl prvním českým králem, který zde byl korunován. 15. června 1086.
Jak nás učili už ve škole, vymřeli Přemyslovci po meči v královské linii  již v roce 1306 zavražděním českého krále Václava III. v Olomouci. Méně je známé, že v pobočné linii opavských vévodů žili až do roku 1521, kdy zemřel poslední z nich Valentin.
 
Po přeslici dnes žijí potomci Přemyslovců především díky sňatku Václavovy sestry Elišky PřemyslovnyJanem Lucemburským. Mladičký lucemburský hrabě se oženil s českou princeznou 1. září 1310 ve Špýru a také díky tomu se stal v pořadí desátým českým králem.
K tomuto letos již 700. výročí se v neděli 19. září 2010 v Praze a v pondělí 20. září 2010 v Brandýse nad Labem sešli někteří potomci JanaElišky, aby si sňatek svých předků  a nástup Jana Lucemburského na český trůn společně připomněli.  Tom Cruise byl v té době jak vidno také v Praze a takového setkání by se jako potomek Přemyslovců jistě mohl účastnit. Potomkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ale není. Rozdíl je v tom, že on je potomkem Vratislava II. (I.)  z jeho druhého manželství, kdežto Eliška až ze třetího.
Vratislav II. (I.) Přemyslovec se podruhé (jeho první manželství bylo bezdětné) oženil v roce 1057 s Adlétou, dcerou uherského krále Ondřeje Arpádovce. Jejich dcera Judita byla provdána za polského knížete Vladislava I. Heřmana, který krátce před svatbou dosedl na polský trůn. A přes jejich potomky vede cesta až k Tomu Cruisovi
Eliška Přemyslovna byla – jak bylo řečeno – potomkem Vratislava II. (I.) z jeho třetího manželství.  Po smrti Adléty († 27.1.1062) se oženil se Svatavou Polskou z rodu Piastovců a genealogická posloupnost k Elišce Přemyslovně pak vedla přes jejich syna Vladislava I., a jeho syna Vladislava II. a jeho syna Přemysla I. Otakara atd. až  k Elišce a jejímu synovi Karlovi IV., vnukovi Zikmundovi a dále a dále staletími až k současným potomkům.  (graficky viz obrázek vlevo po rozkliknutí). Celkově čítá genealogická řada začínající českým králem a končící americkým hercem 33 generací. Během staletí se v této řadě předků a potomků objevují nejen další králové (anglický Jindřich III.), ale i diplomaté nebo vojáci. Zajímavý je například plukovník  George Reade a jeho tři vnučky Mary, MilredJoyce. kterými se cesty ještě dále dělí. První byla v 10. generaci předkem britské královny Alžběty II., druhá Milred byla babičkou prvního amerického prezidenta George Washingtona a poslední Joyce v 9. generaci předkem Toma Cruise.

Dalo by se řici, že vše, co je zde psáno, se událo už tak dávno, že to ani snad není pravda. Ale ona je. A důležitá. Hovoří-li prameny jak hovoří a doufejme, že pravdivě, pak je Vratislav II. (I.) i pro Toma Cruise z lidského hlediska veledůležitý. Pokud by totiž tento jeho předek nežil, Tom Cruise by nemohl na Pražském hradě dělat obhlídky na svůj nový film. Nežil by. Každý z našich předků je pro nás důležitý, lhostejno, jak vzdálený. 
A Vratislav II. (I.) je  pro Toma Cruise příbuzným opravdu hodně vzdáleným – je jeho předkem s pořadovým číslem 1 280 292 840. 
K takovým číslům bychom se mohli dopočítat i my ostatní s našimi předky. My jsme jednička, rodiče dvojka a trojka, dědečkové a babičky mají čísla 4,5,6,7, praprarodiče 8,9,10,11,12,13,14,15.  Atd., atd. Dál se ale asi většina z nás nedostane, protože své vzdálenější předky už neznáme. V tom bude taky asi jediný rozdíl mezi členy občanského a řekněme šlechtického rodu. Šlechtici své předky znají, mohou je dohledat. Jinak jsme si samozřejmě geneticky rovni,  vždy se musejí sejít dva a poté zase dva a zase dva. Jinak to zatím chválabohu nejde.

K připomenutí si 700. výročí smrti českého krále Václava III. 4.srpna 1306 se sešli potomci Přemyslovců po přeslici v Ledeburské zahradě v Praze.

700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn i výročí jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou si na Pražském hradě připomněli také jejich potomci 19. září 2010.   

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás