Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Burke’s PeerageArnošt Adolf Waldstein k výročí Pražské konzervatoře

23. 3. 2010 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Hlava waldsteinského rodu Arnošt (Ernst) Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg promluvil 23. března 2010
v pražském Rudolfinu při příležitosti 200. výročí ustavení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, která založila a více jak sto let financovala Pražskou konzervatoř.

Arnošt (Ernst) Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg při svém projevu v pražském Rudolfinu.

Malý postřeh z velké události

Pyšní-li se dnes naše občanská společnost bohatstvím architektonických a uměleckých, duchovních památek, musí si připomínat – chce-li se znovu stát slušnou společností –  zásluhy všech osob a osobností, jejichž přičiněním tato díla vznikla, a spolu s umělci, kteří tvořili, musí vzdát dík také osobnostem, které podporovaly, organizovaly, financovaly, orientovaly se k dobru v kontextu světa své doby.

Slavnostní koncert k 200. výročí Pražské konzervatoře, věnovaný k poctě šlechticům, kteří se svou vírou v sílu génia české hudby i se svými penězi stáli u jejího zrodu, byl proto událostí náramnou, a doufejme, že také inspirující. Dlouhotrvajícím, ano velice a neobvykle dlouhým potleskem, kterým zaplněný sál pražského Rudolfina na podiu přivítal doyena přítomné šlechty hraběte Waldsteina – Wartenberga, dal jasně a výmluvně najevo svůj vztah k české historické šlechtě. Konzervatoř, její studenti, nabídli potomkům zakladatelů a mecenášů své alma mater upřímné a radostné, ale v podání svých čerstvých absolventů také neobyčejně vyzrálé umění. Jaký lepší důkaz své vděčnosti může umělec přinést svému mecenáši, chce-li říci: dobře to Vaši dědové udělali, když naplnili své šlechtictví plody ducha, investujíce své prostředky do budoucnosti, jejíž jsme my – pro tuto chvíli – realitou. Buďte nám vítáni!

 

Dr. Milan Novák R.S.G.

správce zámku Brandýs nad Labem


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás