Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854



Arnošt Adolf Waldstein k výročí Pražské konzervatoře

23. 3. 2010 | Jan Drocár | Šlechtic vypravuje, Video-audio

Hlava waldsteinského rodu Arnošt (Ernst) Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg promluvil 23. března 2010
v pražském Rudolfinu při příležitosti 200. výročí ustavení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, která založila a více jak sto let financovala Pražskou konzervatoř.

Arnošt (Ernst) Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg při svém projevu v pražském Rudolfinu.

Malý postřeh z velké události

Pyšní-li se dnes naše občanská společnost bohatstvím architektonických a uměleckých, duchovních památek, musí si připomínat – chce-li se znovu stát slušnou společností –  zásluhy všech osob a osobností, jejichž přičiněním tato díla vznikla, a spolu s umělci, kteří tvořili, musí vzdát dík také osobnostem, které podporovaly, organizovaly, financovaly, orientovaly se k dobru v kontextu světa své doby.

Slavnostní koncert k 200. výročí Pražské konzervatoře, věnovaný k poctě šlechticům, kteří se svou vírou v sílu génia české hudby i se svými penězi stáli u jejího zrodu, byl proto událostí náramnou, a doufejme, že také inspirující. Dlouhotrvajícím, ano velice a neobvykle dlouhým potleskem, kterým zaplněný sál pražského Rudolfina na podiu přivítal doyena přítomné šlechty hraběte Waldsteina – Wartenberga, dal jasně a výmluvně najevo svůj vztah k české historické šlechtě. Konzervatoř, její studenti, nabídli potomkům zakladatelů a mecenášů své alma mater upřímné a radostné, ale v podání svých čerstvých absolventů také neobyčejně vyzrálé umění. Jaký lepší důkaz své vděčnosti může umělec přinést svému mecenáši, chce-li říci: dobře to Vaši dědové udělali, když naplnili své šlechtictví plody ducha, investujíce své prostředky do budoucnosti, jejíž jsme my – pro tuto chvíli – realitou. Buďte nám vítáni!

 

Dr. Milan Novák R.S.G.

správce zámku Brandýs nad Labem


Související klíčová slova




Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás