Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Český politik Karel kníže Schwarzenberg, kancléř prezidenta Havla. senátor, ministr zahraničních věcí, místopředseda české vlády, prezidentský kandidát, poslanec komentuje i na Facebooku politické dění v zemi. Jeho vybrané příspěvky jsou v Historické šlechtě (HS) řazeny časově, nahoře je vždy ten nejaktuálnější. Fotografie knížete je z natáčení filmu ČT "Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje" v roce 2002. “ Zobrazit celý citát »

Karel kníže Schwarzenberg komentujeKinský, František Ferdinand I. *1678 † 1741

3. 1. 2024 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský
*11.6.1642 Praha † 3.1.1719 Praha
MATKA
Anna Marie Barbora Bořitová z Martinic*1647/1652  † 6. 12. 1694 Javor/Jawor

František Ferdinand I. hrabě Kinský z Vchynic a Tetova

 

 

*17.12.1678 Praha † 22.9.1741 Clumec – 62 let

František Ferdinand pocházel ze starého českého šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Byl – místokancléř, 1711 druhý vyslanec na volbě Karla VI. ve Frankfurtu, 1715 dvorský kancléř, 1721 vyslanec v Římě, 1723 nejvyšší kancléř, 1736 pro nemoc rezignoval. Roku 1716 ho otec ustanovil
dědicem chlumeckého majorátu. Starší bratři Jan Václav *1673 † 1733 (statky Myškovice, Nadějkov,
Koloděje a Roudná) a Bernard František *1696 † 1737 (statek Březovice), byli z nástupnictví vyloučeni
(neshody? nemoc?).

1. oo 27.6.1702 Vídeň

MANŽELKA

Maria Theresia Barbara Johanna baronka von Fünfkirchen
*28.6.1676 Vídeň † 16.8.1729 Vídeň – 53 let

OTEC MANŽELKY
Johann Bernhard baron von Fünfkirchen 
*1644 místo † 12.3.1700 Vídeň
MATKA MANŽELKY
Sophia Elisabeth hraběnka von Hohenfeld 
*1639 místo † 30.8.1684 místo

POTOMCI

Václav Josef hrabě Kinský
Franz hrabě Kinský
Karl Joseph hrabě Kinský
Leopold Ferdinand hrabě Kinský

*22.o21707 † 19.o9.1707 – 6 měsíců
*o6.01.1708 † o3.11.1708 – 9 měsíců

*o2.o5.1712 † o7.09.1717 – 5 let

*o7.o7.1713 † o9.o3.1760 – 46 let

2. oo 10.4.1730 místo

MANŽELKA

Maria Leopoldina hraběnka Pálffyová z Erdödu
*28.8.1714 Vídeň místo † 3.3.1759 Praha – 44 let

OTEC MANŽELKY
Lipólt hrabě Pálffy z Erdödu
*14.12.1681 místo † 27.3.1720 místo
MATKA MANŽELKY
Maria Antonia Ratuit hr. de Souches   
*13.1.1683 místo † 18.8.1750 Vídeň

POTOMCI

Christian hrabě Kinský
Joseph hrabě Kinský
Maria Antonia hraběnka Kinská
Franz-Joseph hrabě Kinský
Maria Josepha hraběnka Kinská

*13.11.1733 † 13.11.1733 – o let
*16.o8.1736 † o7.o2.1804 – 67 let*14.o9.1738 † 28.o3.1816 – 77 let*o6.12.1739 † o9.o61805 – 65 let

*o3.o4.1741 † oo.oo.1767 – 26 let

♣♣♣

WIKIPEDIE

František Ferdinand Kinský (1. ledna 1678 Praha – 12. září 1741 Praha) byl český šlechtic, diplomat a politik[2] a zakladatel chlumecké větve šlechtického rodu Kinských.

Původ a život

Narodil se v Praze jako syn Václava Norberta Oktaviána Kinského.

V mládí studoval na univerzitě v Lovani. V roce 1699 byl jmenován skutečným císařským komorníkem. Po otcově vzoru pokračoval ve službách pro císařský dvůr Josefa I. a Karla VI. zprvu jako vicekancléř (1705), pak český dvorský kancléř (1715), až dosáhl na titul nejvyššího kancléře (1723) Českého království.

V roce 1711 se účastnil jednání o zvolení Karla VI. římským císařem a následně byl přítomen jeho korunovaci ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1717 byl také přísedícím zemského soudu a po smrti papeže Klementa XI. v roce 1721 vyslancem císaře Karla VI. u volby nového pontifika v Římě. Dále byl i císařským komisařem na uherských sněmech (1722 a 1729). Za věrné služby byl oceněn Řádem zlatého rouna.

Byl pohřben v kostele sv. Salvátora na Starém Městě pražském.

Majetek

Vlastnil panství Chlumec se statkem Hradištko, Kratonohy, domy v Nerudově ulici a na Pohořelci v Praze, palác ve Vídni. V Chlumci nad Cidlinou nechal na počest korunovace Karla VI. vystavět nový barokní zámek a nazval jej Karlova Koruna. Zde dvakrát pohostil císaře i prince Evžena Savojského. Druhým sňatkem s Augustinou, dcerou Leopolda hraběte Palffyho, nabyl statků Matzen a Angern. V jejich blízkosti zakoupil panství Eckartsau.

Rodina

František Ferdinand

František Ferdinand hrabě Kinský byl dvakrát ženatý. Jeho první chotí se v únoru 1706 stala Marie Terezie z Fünfkirchenu (10.6.1675 – 17.8.1729), vdova po Janu Jáchymovi hraběti z Althannu (1663 – 3.2.1702), dcera Johanna Bernharda svobodného pána z Fünfkirchenu (1644 – 12.3.1700 Vídeň) a jeho manželky (sňatek 12.3.1668) Žofie Alžběty z Hohenfeldu (1639 – 30.8.1684).
Po její smrti ze oženil znovu 10. dubna 1730 s Marií Augustinou Pálffyovou z Erdödu (28.8.1714 – 3.3.1759), dcerou rakouského generála Leopolda I. hraběte Pálffyho (15.10.1681 – 27.3.1720 Vídeň) a jeho manželky (sňatek 18.6.1708) Marie Antonie Raduitové ze Souches (13.1.1683 – 18.8.1750 Vídeň), vnučkou uherského palatina, maršála Mikuláše VI. Pálffyho (1657-1732).

Celkem měl František Ferdinand devět dětí, avšak první tři synové zemřeli již v dětství. Dědicem chlumeckého panství se stal čtvrtý syn Leopold Ferdinand.

(z 1. manželství:)

1. Václav Josef (22.2.1707 – 1708)

2. František Václav Kajetán (7.1.1708 – 1711 nebo 3.11.1708)

3. Karel Josef (1710 nebo 1.5.1711 – 7.9.1717)

4. Jan (Ferdinand) Leopold (17.1.1713 Chlumec nad Cidlinou – 1761 nebo 24.10.1760)
∞ (6.9.1734 Vídeň) Marie Tereza Capece dei Marchesi di Rofrano (3.6.1715 – 12.11.1778),
jejich děti:
1. František Ferdinand Jeroným Josef (8.12.1738 Vídeň – 7.4.1806)
∞ (18.5.1761 Vídeň) Marie Kristýna z Lichtenštejna (1.9.1741 – 30.4.1819)
2. Marie Terezie (14.2.1740 – 25.9.1806)
∞ (3.5.1761) Andrzej Poniatowski (16.7.1735 – 5.3.1773)
3. Filip Josef (4.8.1741 – 14.2.1827 Praha), rakouský generál
∞ (27.8./13.9./10.11.1787 Vídeň, rozvedeni 1788) Marie Terezie z Ditrichštejna (11.8.1768 – 16.9.1822)
4. Marie Anna (pokřtěna 18.7.1744 Vídeň – 13.8.1829 Vídeň)
∞ (5.2.1763) Václav Arnošt Schaffgotsch z Kynastu a Greiffensteinu (2.7.1733 – 17.10.1764 Vídeň)

(z 2. manželství:)

5. Josef (22.2.1731 – 7.2.1804)

6. Marie Anna (1736 – květen 1752)

7. Marie Antonie Josefa (14.9.1738 – 1767)
∞ (1766) Maxmilián František Xaver Daun (3.10.1721 – 17.6.1788)

8. František Josef (6.12.1739 Praha – 9.6.1805 Vídeň, pohřben ve Vídeňském Novém Městě), rakouský generál
∞ (29.7.1779) Marie Renata z Trauttmansdorffu (1.2.1741 – 6.3.1808)

9. Marie Anna Aloisie (3.4.1741 – 28.3.1816)
∞ (1.6.1755) František de Paula Adam Wratislaw z Mitrowicz (23.5.1732 – 19.7.1788 Praha)


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás