Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Komunismus je jenom jiné slovo pro krádežHohenberg, Maximilian *1902 † 1962

26. 7. 2019 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
František Ferdinand d´Este
arcivévoda 
Habsbursko-Lotrinský
*18.12.1863 Graz  † 28.6.1914 Sarajevo
MATKA
Žofie hraběnka 

Chotková z Chotkova
*1.3.1868 Stuttgart † 28.6.1914 Sarajevo

Maximilian 1. vévoda z Hohenbergu

*29.9.1902 zámek Belvedere  † 8.1.1962 Vídeň

Maxmilián Karel František Michael Hubert Anton Ignác Josef Maria vévoda (1917)
z Hohenbergu (*29. 9.1902 zámek Belvedere ve Vídni † 8.1.1962 místo) byl starším synem hraběnky a vévodkyně z Hohenbergu Žofie Chotkové a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este.  Kvůli morganatickému manželství svých rodičů byl vyloučen z následnictví na trůn.

oo 16.11.1926 Wolfegg

MANŽELKA

Elisabetha Bona hraběnka Waldburg-Wolfegg-Waldsee
*10.8.1904 Waldsee † 13.3.1993 Salzburg

OTEC MANŽELKY
Maximilian 4. kníže
Waldburg-Wolfegg-Waldsee

*13.5.1863 Waldsee † 27.9.1950 Chur
MATKA MANŽELKY
Sidonie
princezna z Lobkowicz

*12.8.1869 Drhovle † 24.7.1941 Wolfegg

POTOMCI

Franz Ferdinand 2.vévoda Hohenberg

Georg 3. vévoda Hohenberg

Albrecht kníže Hohenberg

Johannes kníže Hohenberg

Peter  kníže Hohenberg

Gerhard kníže Hohenberg

*13.9.1927 Artstetten † 15.8.1977 Ried
*25.4.1929 Artstetten † 24.7.2019 místo
*4.2.1931 Artstetten
*3.5.1933 Artstetten † 11.10.2003 Salzburg
*26.3.1936 Artsteten † 00.12.2017 místo
*23.12.1941 Vídeň † 8.5.2019 místo

 

***

Na fotografii se sourozenci a rodiči sedí Max vlevo na křesle. Na této fotografii jsou děti již starší a Max stojí zcela vpravo.

Maximilian (česky Maxmilián) byl starší syn ze tří dětí rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda (*1863 † 1914) a jeho manželky Žofie Chotkové (*1868 † 1914). Z důvodu nerovnorodého manželství jeho rodičů byl on i jeho sourozenci vyloučeni z následnictví rakousko-uherského trůnu. Po atentátu na rodiče v roce 1914 v Sarajevu se všechny děti dostaly do opatrovnictví své tety z matčiny strany, Jindřišky (Henrietty) hraběnky Chotkové. Jednou děti přijal i císař František Josef I. S platností od 1917 byl Maxmiliánovi udělen titul vévoda.

V roce 1921 byl v nově vzniklém Československu schválen zvláštní zákon o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, v jehož rámci došlo i ke znárodnění veškerého majetku rodu.

Ve Vídni navštěvoval Maximilian Hohenberg Skotské gymnázium. Následně vystudoval právní vědy. Roku 1926 promoval ve Štýrském Hradci na doktora práv. ve stejném roce se oženil s Alžbětou Bonou, hraběnkou Waldburskou na Wolfeggu a Waldsee. Povoláním byl činný jako právník a spravoval majetek rodu. Stejně jako jeho bratr Arnošt (Ernst) vystupoval jako monarchistický mluvčí a byl v těsném kontaktu s následníkem trůnu Ottou Habsburským.
Maximilian i jeho mladší bratr Ernst (*1904 † 1954), se vyslovili pro osvobození a samostatnost Rakouska a rovněž vystupovali proti anšlusu, potažmo nacistickému Německu. Z toho důvodu byli oba v roce 1938 deportováni do koncentračního tábora Dachau. Oba bratři byli nasazeni speciálně na čištění latrín. Pozdější rakouský kancléř Leopold Figl referoval, že oba bratři snášeli ponížení s veselou a důstojnou myslí a ke svým spoluvězňům se vždy chovali velmi kamarádsky. Maximilian Hohenberg byl propuštěn v roce 1940, zatímco Ernst byl přeložen do koncentračního tábora Buchenwald a domů se mohl vrátit až v roce 1943. Po propuštění z koncentračního tábora byl Maxmilián převezen na zámek Artstetten, kde byl nacisty držen v domácím vězení. Zároveň však bylo sídlo vyvlastněno a znárodněno.

Max Hohenberg (*1902 † 1962), Otto Habsburg (*1912 † 2011) a Maxův bratr Ernst (*1904 † 1954) v roce 1923. Maximilian vévoda Hohenbergu, Otto arcivévoda Habsburg a jeho choť  Regina princezna Sasko-Meiningenská v roce 1955.

Po osvobození Rakouska byl Maximilian místním obyvatelstvem a se souhlasem sovětských okupačních úřadů zvolen za starostu Artstettenu. Tento úřad zastával dvakrát po pět let. Kromě toho byl po mnoho let zplnomocněncem Oty Habsbursko-Lotrinského pro majetková jednání mezi habsbursko-lotrinskou rodinou a rakouskou spolkovou vládou. Tyto rozhovory prohlásil Hohenberg v roce 1958 za neúspěšné, neboť rakouská vláda nebyla ochotna ke kompromisům. Otto von Habsburg poté Hohenberga pověřil, aby vedl jednání s vládou o možnosti návratu rodiny habsbursko-lotrinské do vlasti. Jelikož rakouská ústava toto přímo zapovídá, složil Hohenberg
i tento svůj mandát.

Maximilian Hohenberg zemřel 8. ledna 1962 ve Vídni na následky z doby nešetrného zacházení v koncentračním táboře. Byl pochován v hrobce v kostele zámku Artstetten v Dolních Rakousích po boku svých rodičů.

(Wikipedie s úpravou redakce Historické šlechty)

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás