Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Habsburská, Anna *1432 † 1462

5. 11. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
14. český král Albrecht II. (I.) Habsburský
*10.8.1397 Vídeň † 27. 10.1439 Neszmély
MATKA
Alžběta Lucemburská
*28.2.1409 místo † 19.12.1442 Győr

Anna arcivévodkyně Habsburská

*12.4.1432  Vídeň † 13.11.1462 Eckartsburg; pohřbená klášter Reinhardsbrunn

Anna Habsburská (12. dubna 1432, Vídeň – 14. listopadu 1462, Eckartsburg) byla provdanou
lucemburskou vévodkyní a durynskou lantkraběnkou.

oo 20.6.1446 Jena

MANŽEL

Vilém III. Durynský Saský Wettin
*30.4.1425 Míšeň † 17.9.1482 Výmar

OTEC MANŽELA
Fridrich I. kurfiřt Saský Wettin
*11.4.1370 Drážďany † 4.1.1428 Altenberg
MATKA MANŽELA
Kateřina Brunšvicko-Lüneburská
*1395 místo † 28.12.1442 Grimma

POTOMCI

Markéta Saská Durynská

Kateřina Saská Durynská

*1449 Výmar † 13.7.1501 Špandava
*1453 místo † 10.7.1491 místo

♣♣♣

WIKIPEDIE:

Anna Habsburská (12. dubna 1432, Vídeň – 14. listopadu 1462, Eckartsburg) byla provdanou lucemburskou vévodkyní a durynskou lantkraběnkou.

Původ

Narodila se z manželství krále Albrechta II. s Alžbětou Lucemburskou. Matka, jako dcera císaře Zikmunda, pocházela z lucemburské dynastie. Otec, syn rakouského vévody Albrechta IV., náležel k dynastii habsburské. V sedmi letech Albrecht II. osiřel a jeho poručníkem se stal Zikmund Lucemburský, s jehož jedinou dcerou Alžbětou se oženil 28. září 1421 v Praze. Po tchánově smrti roku 1437 usedl na uprázdněný trůn český, uherský, chorvatský a římsko-německý. Zemřel 28. října 1439 na vojenském tažení a matka jej do hrobu následovala o tři roky později.

Manželství a potomci

Narodila se z manželství krále Albrechta II. s Alžbětou Lucemburskou. Matka, jako dcera císaře Zikmunda, pocházela z lucemburské dynastie. Otec, syn rakouského vévody Albrechta IV., náležel k dynastii habsburské. V sedmi letech Albrecht II. osiřel a jeho poručníkem se stal Zikmund Lucemburský, s jehož jedinou dcerou Alžbětou se oženil 28. září 1421 v Praze. Po tchánově smrti roku 1437 usedl na uprázdněný trůn český, uherský, chorvatský a římsko-německý. Zemřel 28. října 1439 na vojenském tažení a matka jej do hrobu následovala o tři roky později.

♣♣♣

Jako čtrnáctiletá byla příbuznými osiřelá Anna 20.6.1446 v Jeně provdána za vévodu Viléma III. vévodu Saského. Anna se sice zřekla Rakouska, nikoli však Čech, Moravy, Uher a dalších zemí otce Albrechta II. Její matka předala svému zeti Vilémovi svá práva k lucemburskému vévodství, které obsadil již roku 1441, ale vévodou burgundským Filipem III. byl opět vyhnán. Nároky na české země musel Vilém odstoupit Jiřímu z Poděbrad. Po smrti Annina mladšího bratra Ladislava Pohrobka v roce 1457 získal Vilém titul vévody z Lucemburku.

Manželství bylo nešťastné; po narození dcer Vilém Annu zapudil a žil ve svazku se svou milenkou Katharinou von Brandenstein, s níž se krátce po Annině smrti oženil. Anna po zapuzení žila až do své smrti na hradě Eckartsburg. Jednou se pokusila vrátit ke svému manželovi, ten jí však místo pozdravu hodil do obličeje dřevák a neprodleně poslal zpět. 14. listopadu 1462 v třiceti letech Anna na Eskartsburgu zemřela. Její ostatky jsou uloženy v klášteře Reinhardsbrunn.

Z manželství Anny a Viléma se narodily dvě dcery: Markéta oo 1476 Jan Cicero Braniborský
Kateřina 1471 Hynek z Poděbrad.


Související klíčová slova

,Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás