Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíTetín – kostel sv. Ludmily

Kostel svaté Ludmily v Tetíně je barokní stavba ze 17. století, nejmladší ze tří místních kostelů. Je obklopen hřbitovem a chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kostel byl postaven v osmdesátých letech 17. století. Za josefínských reforem unikl zrušení, protože si ho místní obyvatelé vyžádali jako farní kostel a dali mu přednost před kostelem sv. Michala (později sv. Jana Nepomuckého). V roce 1998 byl kostel rekonstruován.
Prostý jednolodní kostel je založen na obdélném půdorysu s trojbokým presbytářem. Průčelí je rozčleněno pilastry s římsovými hlavicemi a zakončeno volutovým trojúhelníkovým štítovým nástavcem. Kamenný oltář je barokní: centrální obraz od neznámého malíře znázorňuje sv. Ludmilu a kněze, jak vyučují sv. Václava, po stranách jsou umístěny sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, na nástavci oltáře obraz sv. Ludmily a socha archanděla Michaela. Prosklená oltářní mensa obsahuje kámen, na němž byla údajně sv. Ludmila usmrcena. V lodi se nachází další menší barokní oltář a kazatelna. Varhany pocházejí z roku 1771. V těsné blízkosti stojí menší románský kostel sv. Kateřiny. Místní pověst říká, že se k sobě postupně přibližují a až se přiblíží úplně, nastane soudný den.

Kostel sv. Ludmily
Kostel sv. Kateřiny (vlevo). Kostel sv. Ludmily (vpravo).

Zdroj: Wikipedie

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás