Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

SedisvakanceOybin – hrad a klášter

Nejznámější hora Žitavského pohoří, 514 metrů vysoký Oybin, je obrovský pískovcový skalní masiv, ležící uprostřed kotliny, obklopené sopkami, ke kterým patří například Hvozd (749 m). Tuto malebnou krajinu vytvářely přírodní síly po miliony let. V době křídové docházelo nejdříve k usazování a sedimentaci pískovce, který ve třetihorách prorazily vulkanické magmaty.

Velkolepé zříceniny středověké zástavby v kombinaci se zvláštními přírodními podmínkami dělají z Oybina jednu z hlavních pamětihodností Horní Lužice v Žitavském pohoří.

Příroda, romantismus a historie Žitavského pohoří
Na pravděpodobně nejznámějším skalním masivu Žitavského pohoří, ponechaném náladám přírody, tvarem připomínajícím starý včelí úl, se tyčí zřícenina hradu a kláštera Oybin. Nejdříve velmi jednoduché opevnění bylo počátkem 14. století přestavěno na velmi dobře odolnou stavbu, která měla sloužit k ochraně dvou obchodních cest, vedoucích přes horský průsmyk.
Karel IV., český král a německý císař položil na Oybině významné základy stavbou Císařského domu a založením kláštera pro řád celestinů.

Původně český hrad a klášter Oybin (dříve Ojvín) se nachází v saském lázeňském letovisku Kurort Oybin. Na popud Karla IV. byl zde založen v roce 1369 klášter Celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně.
♣♣♣

Pár kilometrů za německými hranicemi, v přírodě Žitavských hor, leží majestátní zřícenina hradu Ojvín (Oybin). Tyčí se na pískovcové hoře v nadmořské výšce 514 metrů. Postaven byl v polovině 13. století jako strážní hrad u obchodní stezky z Čech do Lužice. Na hradě se vystřídalo mnoho majitelů, mezi nimiž byl napříkald i Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV.
A právě za Karla IV. byl Ojvín rozšířen o celestinský klášter.

Především klášter, zčásti vytesaný do skály, je magnetem pro návštěvníky. Na první pohled upoutají jeho velká a klenutá okna a krásná křížová chodba, která vede ke klášternímu hřbitovu. Zde je např. nejstarší náhrobek rytíře z roku 1550. Za hřbitovem je restaurace.

V letních měsících na hradě probíhají různé koncerty a klášterní či hradní slavnosti. Je možné rezervovat si prohlídku s průvodcem.

♣♣♣

Klášterní kostel, na kterém nechala svou vizitku Pražská huť Petra Parléře, je příkladem jedinečnosti, 200 let existovaly hrad a klášter vedle sebe a pospolu. Důkazem pospolitosti může být například odvrácení útoku husitů v roce 1429. V bezpečí zde byla ukryta i část pokladu z Katedrály sv. Víta.

♣♣♣

Bál se Karel IV. duchů?
S hradem Oybin souvisí řada zajímavostí. Jednou z nich je například ta, že ač na něj dvakrát útočili Husité, nikdy nebyl dobyt. Proto kvůli své bezpečné poloze zde byla po určitou dobu uložena i část pokladu z pražské katedrály. S klášterem je spojena také zajímavá pověst, podle které zde Karel IV. nechal vystavět klášter po té, co v hradních chodbách potkal ducha a doufal, že přítomnost mnichů duchy z hradu vypudí.

♣♣♣

V době reformace a protireformace se klášterní život zastavil. V roce 1577 se stal již téměř nevyužívaný objekt obětí blesku. V roce 1681 zničila odlomená skála stavby, které stály před kostelem, jejichž krásu dokazuje dodnes zachované „Knihovní okno“. Dvorní malíř Friedricha Augusta III., Alexander Thiele, maloval v 18. století jako první Oybin a jeho přírodou obklopené ruiny. Následovali Adrian Zingg, Caspar David Friedrich (1810), Carl Gustav Carus (1820) a mnozí další, kteří fascinaci Oybinem vyjádřili svými uměleckými prostředky a proslavili ho již v 19. století.

♣♣♣

Chronologie 
1100 před Kristem – opevnění v době bronzové
1311 – 1316 rozšíření objektu na obranný hrad za vlády Jindřicha z Lipé
1364 – Karel IV. nařizuje stavbu Císařského domu
1366 – 1384 stavba Klášterního kostela za vlivu Pražské huti Petra Parléře
1369 – Karel IV. věnuje řádu celestinů klášter na Oybině
1. polovina 16. st. – zrušení kláštera v důsledku reformace
1577 – zničení hradu a kláštera úderem blesku a následným požárem
1681 – odlomení skály způsobuje další škody
1770 – zřízení „Kavárny“ na hoře
1. polovina 18. st. – Johann Alexander Thiele, dvorní malíř Friedricha Augusta III., objevuje                                    romantickou a přírodou ovládanou stavbu
19. st. – Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus a mnozí další malují motivy Oybina a píší tak historii              umění
1829 – úklid zříceniny Klášterního kostela od sutin
1992 – zahájení obnovy a rekonstrukce, trvající dodnes

♣♣♣
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás