Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Postoj české zemské šlechty v době nacistického ohrožení země byl vyjádřen v roce 1938 první šlechtickou deklarací nazvanou "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu". Dne 17.9.1938 jí 12 šlechtických zástupců předneslo prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Po jeho abdikaci potvrdili zástupci šlechty svůj postoj i novému prezidentu Emilu Háchovi (2. deklarace). “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace z 24.1.1939Biskupice u Jevíčka

Zámek Biskupice u Jevíčka se nachází ve stejnojmenné obci, poprvé uváděné r. 1262 jako majetek olomouckého biskupství a ležící asi 4 km severovýchodně od Jevíčka v okrese Svitavy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Tvrz postavená někdy na přelomu 15. a 16. století, je poprvé výslovně uváděna v roce 1614, kdy ji koupil i se statkem a do zemských desk nechal zapsat Jaroslav Drahanovský z Pěnčína. Ten unikl pobělohorským konfiskacím jen díky včasnému přestoupení na katolickou víru a štědrou podporou katolické církve. Na konci 17. století byla tvrz však již značně zchátralá.

Na počátku 18. století na místě této středověké tvrze započal tehdejším majitel statku Zikmund Leopold Sak z Bohuňovic se stavbou prostého trojkřídlého barokního zámku. Ten byl dostavěn r. 1713 a byl obklopen velkou okrasnou zahradou ve francouzském stylu. Ještě téhož roku koupil Biskupice se zámkem hrabě Vilém Vojtěch Libštejnský z Kolovrat.

V r. 1874 byl velkostatek i se zámkem prodán a zapsán do zemských desk rodu Thurn-Taxisů, kteří jej měli v držení až do r. 1945, kdy byl konfiskován.

Jednoposchoďový barokní zámek obdélníkového půdorysu, obklopený parkem, stojí na návrší v okrajové části obce. Fasáda o 11 okenních osách má uprostřed tříosý rizalit s pilastry, nad nímž se zvedá barokní štít ozdobený kuželkami. Přízemí od patra odděluje kordónová římsa, okna přízemí jsou opatřena výraznými nadokenními římsami.

Zámek byl částečně opraven r. 1966, a v současnosti je účelově využíván. Kolem zámku je zanedbaný a neudržovaný park původně vybudovaný ve francouzském stylu s několika vzácnými dřevinami. V červnu 2014 byl nabízen na prodej za 14,5 milionu Kč

Zdroj: Wikipedie

Autor fota: Jofre
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás