Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Kniha Přemyslovci – budování českého státuBerounka

Řeka Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy a do Vltavy se vlévá v Lahovicích. Původní se celý tok řeky nazýval Mže. Kosmas ve své kronice ji nazývá Msa nebo Misa.

Název Berounka je doložen od 17. století, kdy byl úsek řeky na berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako řeka berounských. Názvem Berounka jí pojmenoval plzeňský kronikář Jan Tanner. Ve své kronice napsal: „Mže, když minula město Beroun, změnivši jméno, pod novým názvem Berounka do Vltavy se vlévá.“

Podle Ottova slovníku naučného se na konci 17. století začal užívat název Berounka pro dolní tok, poprvé je uváděna plzeňským kronikářem J. Tannerem jako tok za městem Berounem.
K ustálení a rozšíření názvu Berounka nejvíce přispěla velká mapa Čech z roku 1720 od Jana Kryštofa Müllera.

Na obzoru fotografie je vidět jak Berounka odtéká od Berounem a protéká pod Tetínem.

Berounku, která je největším levostranným přítokem Vltavy a je dlouhá 139,1 (137?) km.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás