Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

SedisvakanceSlavnostní koncert v březnu 2010

31. 3. 2010 | Jan Drocár |

PRVNÍ SLAVNOSTNÍ KONCERT

V úterý 23. března 2010 byl v 19.30 hodin v Dvořákově síni pražského Rudolfina zahájen Koncert symfonického orchestru Pražské konzervatoře, který se věnoval 200. výročí založení šlechtického spolku Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (Jednota), který založil Pražskou konzervatoř a více jak sto let jí sám také financoval. Na koncertu vystoupil s velkým úspěchem Lukáš Klánský (klavír), orchestr dirigovali Miriam Němcová a Marek Šedivý.

Slavnostní koncert zahájil úvodním slovem předseda výboru oslav výročí Pražské kozervatoře
Mgr. Ladislav Horák, který představil vzácné hosty, kteří se postupně ujímali slova: ministr kultury Václav Riedlbauch, zástupce potomků zakládajících šlechticů Jednoty Arnošt hrabě Waldstein-Wartenberg, primátor hl.m.Prahy MUDr. Pavel Bém a ředitel Pražské konzervatoře MgA. Pavel Trojan. Zároveň uvítali přítomné sponzory Pražské konzervatoře, jak historického – Českou spořitelnu, zastoupenou náměstkem generálního ředitele panem Jiřím Škorvagou, tak současného – firmu Unicorn v čele s předsedou představenstva panem Vladimírem Kovářem.

Na této slavnosti ředitel Pražské konzevatoře poprvé seznámil veřejnost se skutečností, že činnost historické Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, zaniklé v roce 1918, byla ke dni 31.3.2010 znovuobnovena podáním návrhu na založení stejnojmenného občanského sdružení.

♣♣♣

 Před zahájením koncertu se odehrálo slavnostní setkání vedení Pražské konzervatoře se zástupci šlechtických rodů, jejichž předkové před 200 lety Jednotu založili. Na památku tohoto historického setkání bylo pořízeno společné foto vedení konzervatoře s přítomnými zástupci šlechtických rodů a současným hlavním donátorem školy Vladimírem Kovářem.

Koncert k 200. výročí založení – přivítání a ukázky

♣♣♣

Arnošt Waldstein-Wartenberg zdraví přítomné

♣♣♣

Před zahájením koncertu se odehrálo slavnostní setkání vedení Pražské konzervatoře se zástupci šlechtických rodů, jejichž předkové před 200 lety Jednotu založili. Na památku tohoto historického setkání bylo pořízeno společné foto vedení konzervatoře s přítomnými zástupci šlechtických rodů a současným hlavním donátorem školy Vladimírem Kovářem.

Společné foto – zúčastnění 
Poslechněte si
rozhovor s Ladislavem Horákem,
zástupcem ředitele a předsedou organizačního výboru oslav 200. výročí založení Pražské konzervatoře, který připravila 22. března 2010 pro vysílání Českého rozhlas 3 Vltava  Jana Vašatová.

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás