Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Ottův slovník naučnýZámek Opočno a jeho stálé nevracení majitelům

1. 6. 2020 | Jan Drocár | Autor píše

Rodina Colloredo-Mansfeld k rozhodnutí Ústavního soudu
z 19.5.2020 ohledně zámku OPOČNO

Derek Colloredo-Mansfeld, prostřední syn Kristiny Colloredo-Mansfeldové,  která již léta usiluje o navrácení rodového opočenského majetku, zveřejnil na Facebooku  stanovisko rodiny k rozhodnutí Ústavního soudu k (ne)vrácení zámku Opočna jeho oprávněným majitelům.

♣♣♣

Derek Colloredo-Mansfeld požádal o sdílení tohoto stanoviska:
“This is the Czech Version! Prosím sdílejte.”
Rádi tak činíme a na stránkách Historické šlechty
si dovolíme přidat některé související informace.

♣♣♣

“Postoj rodiny Colloredo-Mansfeld v souvislosti s rozhodnutím
Ústavního soudu České republiky v případě Opočno.

V úterý 19. května 2020 Ústavní soud zastoupen třemi soudci (z nichž jeden rozhodl v náš prospěch) rozhodl za nepřítomnosti naší rodiny, že náš krásný zámek Opočno, který jsme vlastnili více než 300 let, zůstane v rukou státu. V tomhle třicetiletém právním procesu naše rodina znovu a znovu s jasnou dokumentací prokázala, že Josef Colloredo-Mansfeld (*1910 † 1990), poslední majitel a otec Kristiny Colloredo-Mansfeldové, byl čestným českým občanem loajálním ke své vlasti.

Případ ve skutečnosti začíná důležitým předkem narozeným v Českých Budějovicích v roce 1585 – Rudolfem Colloredem (*1585 † 1657). Rudolf byl věrný rakouskému císaři a podílel se na eliminaci Albrechta z Waldsteina (který byl v té době císaři hrozbou). V těžkých obdobích protestantských a katolických válek v Evropě určitě nebyl o nic lepší ani horší než jiná česká šlechta. Faktem však je, že Rudolf Colloredo koupil Opočenský “zámek” v roce 1635 legálně za 51 456 rýnských guldenů, což bylo neobvyklé v době, kdy byla většina pozemků zabavena a rozdělena mezi vojevůdce.

Rudolf zrekonstruoval Opočno na úžasný renesanční zámek a český klenot, kterým dnes je.
S Rudolfem tak začalo naše české dědictví. Od té doby rodina mnohokrát dokázala, že své aristokratické jméno nenosí jen tak – už o 13 let později se Rudolf stal hrdinou, když zachránil krásnou Prahu před napadením a zničením v boji se Švédy, který vedl k ukončení třicetileté války. Rudolf zemřel jako čestný muž a guvernér Prahy v roce 1657, za jeho statečnost mu byl věnován nápis na slavném Karlově mostě. Od té doby se naše kořeny zapustily hlouběji do naší české vlasti dokud se je nacisté, a později komunisté, nepokusili vymýtit!

Překvapivě, i v nově objevené demokracii je volena temná cesta, ve které politika stále zasahuje do soudního systému, a tak nadále popírá naše vlastnictví Opočna a s ním i našeho českého dědictví. Naše rodina žije v Čechách a Opočně již více než 300 let. V roce 1938, za vlády prezidenta Beneše, podepsala prohlášení české šlechty, ve kterém se zavázala k loajalitě českým zemím. Přesto byly Benešovy dekrety často a nezodpovědně u soudu zmiňovány, což vedlo k tomu, že široká veřejnost je přesvědčena, že náš případ je s nimi spojen. Benešovy dekrety s naším případem nemají nic společného, protože my jsme Němci nebyli!

Josef Colloredo-Mansfeld (*1910 † 1990), poslední majitel zámku Opočno a otec žalobkyně Kristiny Colloredo-Mansfeldové, byl stíhán a jeho majetek byl zkonfiskován nejprve v letech 1939-1942 nacisty a v roce 1947 byl odebrán komunisty. Mučili ho nacisté, později ho uvěznili a mučili i komunisté.

Je hanbou a nepravostí naznačovat jakoukoli spolupráci s nacisty ze strany naší rodiny jako i popřít komunistické činy, které trápily Českou republiku. Všechny dokumenty dokazují pravý opak. Je hanbou, co se stalo odvážnému českému občanovi, který byl nucen odejít do exilu. Namísto těchto ničivých trestů měl být odměněn za odvážné činy proti nacistům, jako například za riskování vlastního života, když poskytl úkryt britským pilotům před jistou smrtí v druhé světové válce.

Rodina Colloredo-Mansfeld dokumentuje důkazy a činy své loajality k českým zemím již stovky let. Lásku a podporu, kterou dostáváme od svých zaměstnanců, od města Opočno s úžasnou starostkou a od mnoha dalších úžasných lidí hřeje naše srdce a jsme za to hluboce vděční.

Ať už se s zámkem Opočno stane cokoli, musí zůstat místem, které bude ukazovat historii tak, jak se opravdu odehrála.

Ať pravda vítězí doopravdy”.

Derek Colloredo-Mansfeld, 
syn Kristiny Colloredo-Mansfeldové
a vnuk majitele Opočna
Josefa III. Colloredo-Mansfelda.

Sama mezi sedmi svými.
Kristina Colloredo-Mansfeldová se syny před otcem a strýci.
Na původním snímku – před obrazem, na kterém zleva stojí nejmladší z bratrů Bedřich (*1917 † 1991), vedle něj sedí  nejstarší Josef (*1910 † 1990), s puškou  Jeroným (*1912 † 1998) a zcela vpravo Weikhard (*1914 † 1946) – jsou vyfotografování sedící Josef, vlevo stojící Bedřich a vpravo Jeroným.

♣♣♣

Genealogická posloupnost rodu

♣♣♣

Mnohaleté úsilí Kristiny Colloredo-Mansfeldové
o navrácení  Opočna v datech:

Kromě vydání zámku v Opočně usiluje dědička Kristina Colloredo-Mansfeldová
spolu s bratrancem Jerome Colloredo-Mannsfeldem také o vydání
opočenského zámeckého mobiliáře.


1991
– v rámci restitučních nároků byly Kristině Colloredo-Mansfedové vráceny lesy a nemovitosti

1995 – žádost Kristiny Colloredo-Mansfeldové o navrácení opočenského zámku včetně mobiliáře byla rozhodnutím Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou zamítnuta.

04.01.1999 – žádost Kristiny Colloredo-Mansfeldové o navrácení opočenského zámku včetně mobiliáře byla zamítnuta Krajským soudem v Hradci Králové.

16.03.1999 – Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žalobu proti Památkovému ústavu v Pardubicích na vydání opočenského zámku včetně pozemků.
O rok později potvrdil rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové.

Rodiče Kristiny Colloredo-Mansfeldové

31.08.2000 – Nejvyšší soud České republiky vyhověl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové a zrušil zamítavé rozsudky okresního i krajského soudu ohledně zámku v Opočně. Věc vrátil do Rychnova.

12.06.2002 – na základě nového rozsudku Okresního soudu v Rychnově na Kněžnou byl zámek  Opočno Kristině Colloredo-Mansfeldové vrácen. Soud nařídil vydání nejen zámku, ale také přilehlých pozemků a budov. Pardubický památkový ústav se odvolal.

13.05.2003 – Krajský soud v Hradci Králové v odvolacím řízení rozhodl, že stát má Kristině Colloredo-Mansfeldové vrátit zámek v Opočně a pozemky v okolí. Památkáři podali proti tomuto rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudu, ale neuspěli.

 

13.01.2005 – Ústavní soud České republiky zrušil předchozí verdikty o navrácení  zámku Kristině Colloredo-Mansfeldové a vrátil celou věc Okresnímu soudu v Rychnově.

13.09.2005 – Rychnovský soud rozhodl, že zámek v Opočně by měl patřit Národnímu památkovému ústavu.

00.09.2006 – rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil Okresní soud i Krajský soud. Kristina Colloredo-Mansfeldové podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

10.04.2007 – zámek Opočno byl předán zpět do vlastnictví státu do správy Národního památkového ústavu (NPÚ). Památkáři se zástupci šlechtického rodu podepsali protokol o předání nemovitostí v areálu opočenského zámku.

18.10.2007 – Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové v odvolacím řízení rozhodla, že mobiliář zámku v Opočně náleží státu, nikoliv potomkům rodu Colloredo-Mannsfelů.

19.03.2008  – Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl návrh na obnovení sporu o vlastnictví zámku Opočno, který podala Kristina Colloredo-Mansfeldové kvůli novým důkazům.

02.03.2009 – Nejvyšší soud odmítl dovolání zástupců rodu Colloredo-M., kteří se domáhali vydání mobiliáře zámku.

02.09.2010 – Ústavní soud odmítl stížnost Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jenž se spolu se sestřenicí Kristinou  Colloredo-Mansfeldovou domáhal vydání mobiliáře zámku v Opočně.

24.04.2012 – Ústavní soud potvrdil, že zámek zůstane státu. Soudci po čtyřletém zkoumání odmítli stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové

04.06.2013 – Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové,  která tak nedosáhla obnovy řízení.

18.03.2014 – Ústavní soud vyhověl žádosti Kristiny Colloredo-Mansfeldové o obnovení soudního řízení.

22.10.2014 – Okresní soud povolil obnovu řízení, po odvolání památkářů obnovu povolil v lednu 2015 krajský soud.

22.09.2015 – Okresní soud v Rychnově rozhodl, že zámek by měl patřit státu.

21.04.2016 – Krajský soud v Hradci Králové, který řešil odvolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové rozhodl, že zámek Opočno patří státu.
Odůvodnění: „Nelze restitučnímu nároku žalobkyně vyhovět. Uvědomujeme si, že se tu stala křivda a to dokonce dvojnásobná, ale jsme vázáni zákonem a nálezy Ústavního soudu. Proto jsme dospěli k tomuto závěru. Rasový důvod konfiskace nebyl naplněn,“ uvedla předsedkyně senátu krajského soudu Dana Mazáková. Poznámka redakce HS – takže křivda se stala, ale ne podle zákona?

01.02.2017 – Nejvyšší soud zamítl odvolání Kristiny Colloredo-Mansfeldové proti verdiktu Krajského soudu.

22.02.2017 –  Nejvyšší soud vrátil spis zpět Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou. Ten by měl nyní rozhodnutí rozeslat účastníkům řízení. Už loňský rozsudek byl pravomocný. Dědička se tak nyní může obrátit již jen na Ústavní soud nebo na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

09.11.2017 – Ústavní soud odmítl stížnost dědičky opočenského zámku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, která se domáhala obnovy soudního řízení na vydání zbylého mobiliáře zámku Opočno.

11.01.2018 – Evropský soud pro lidská práva podpořil snahu KristinyColloredo-Mansfeldové o obnovení řízení ve sporu s Českou republikou o vydání vzácného mobiliáře na východočeském renesančním zámku Opočno. Soud ve Štrasburku konstatoval, že v procesním průběhu řízení českých soudů došlo k pochybení. Ústavní soud České republiky následně deklaroval připravenost obnovit soudní řízení v restitučním sporu.

19.05.2020 – Zámek v Opočně na Rychnovsku zůstane ve správě státu, rozhodl Ústavní soud. Zamítl tak stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové, kterou obdržel před třemi lety. Dědička se vyhlášení nálezu nezúčastnila, nedostavil se ani její právní zástupce. Tříčlenný senát Ústavního soudu však nebyl jednotný, jeho předseda Jiří Zemánek zaujal jiné stanovisko k výroku i odůvodnění nálezu.

♣♣♣

Kromě zámku samotného se potomci původních majitelů (Kristina Colloredo-Mansfeldové a její bratranec Jerome Colloredo-Mannsfeld)  soudí se státem také kvůli mobiliáři na zámku Opočno Zastal se jich Evropský soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Ústavní soud proto obnovil dvě řízení o starších, původně odmítnutých stížnostech. Nová rozhodnutí ale zatím nepadla.

♣♣♣

Kristina Colloredo-Mansfeldová o šlechtických deklaracích:

Kristina Colloredo-Mansfeldová vypráví (2009):

Kristina hraběnka Colloredo-Mansfeldová vzpomíná na členy svého rodu. kteří v době bezprostředního ohrožení vlasti nacisty podepsali v letech 1938 a 1939 šlechtické deklarace, ve kterých se hlásili k české zemi a národu.

♣♣♣

Výstava o signatářích šlechtických deklaracích z let 1938 a 1939
otevřená k výročí jejich podepsání
5.9.2014 na Pražském hradě.

♣♣♣

Putovní výstava o signatářích šlechtických deklaracích
z let 1938 a 1939 byla otevřena
4.10.2018 i na zámku v Dobříši.

♣♣♣

V rámci televizního cyklu Aleny Činčerové Modrá krev byla premiéra dílu o rodu Colloredo-Mannsfeld odvysílána 9.3.2017.
Colloredové na obrazovce ČT (Modrá krev)

♣♣♣

Po vynesení rozsudku ohledně zámku Opočno z 19.5.2020, natočila Česká televize reportáž o soudním sporu táhnoucím se již téměř 30 let, která byla odvysílána 15.6.2020.

Reportéři ČT:  Zakletý zámek II

O kauze nevracení zámku Opočno majitelům.

Není běžné, aby se soudce Ústavního soudu vyjádřil proti výroku svého vlastního senátu. Jeho předseda Jiří Zemánek se k tomuto kroku odhodlal v restituční kauze zámku Opočno, který má po téměř třicetiletých peripetiích zůstat v rukou státu. Jiří Zemánek to označuje za šikanózní přistup vůči dědičce rodu Colloredo-Mansfeldů. Nekonečný spor o slavný zámek přibližuje reportáž Davida Vondráčka.

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás