Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" ..." Zobrazit celý citát »

Kinský Radslav (1928-2008)


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Výročí poslední korunovace českého krále

11. 09. 2016 | Redakce | Autor píše

Slavnostní mše svatá 

V sobotu 10. září 2016 v 11:00 hod. se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě uskutečnila slavnostní mše svatá k oslavě 180. výročí poslední královské korunovace českého panovníka. Byla připomenuta událost, kdy pražský arcibiskup a primas český Ondřej Alois hrabě Ankwicz ze Skarbek-Poslawice (*1777 † 1838) spolu se státním ministrem Františkem Antonínem hrabětem Kolowratem-Libštejnským (*1778 † 1861) položili  7.9.1836 českou královskou korunu na hlavu císaře a krále Ferdinanda V. Dobrotivého (*1793 † 1875). 

 

Korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého českým králem 7.9.1836. Kliknutím se obrázek zvětší.copyright: © Správa Pražského hradu,
foto: Jan Gloc. Kliknutím se obr. zvětší.

Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP, který rovněž převzal záštitu nad  celou oslavou. Mše byla totiž vyvrcholením projektu "Oslavy korunovace", který probíhal  téměř po celý rok 2016 a jehož hlavním organizátorem byl spolek PRO FIDELITATE.  Ten vznikl z iniciativy Jana a Andrey Kolowrat-Krakovských-Libštejnských z Rychnova nad Kněžnou. Ve spolupráci s Dagmar hraběnkou Strachwitzovou byli hlavními organizátory celého projektu. Akce, které předcházely mši svaté v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsou k nahlédnutí na plakátu zde: všechny akce, informace o položení paměštní desky Ferdinanda V. jsou zde

Kdo korunoval při poslední korunovaci českého krále

Skutečnost, že kromě 25.pražského arcibiskupa a 13. primase českého Ondřeje Aloise hraběte Ankwicze vložil svatováclavskou královskou korunu na hlava Ferdinanda V. také František Antonín hrabě Kolowrat-Libštejnský (*1778 † 1861), není příliš známá a je dobré si jí připomenout. Majitel panství Rychnov nad Kněžnou byl vzdělaný a humanistický šlechtic, český vlastenec v zemském slova smyslu a velký příznivec založení Národního muzea, které hmotně i politicky podporoval. Také jeho politická kariéra byla zajímavá. Více je možné si přečíst zde.  

 

Ondřej Alois hr. Ankwicz ze Skarbek-Poslavice
František Antonín hrabě Kolowrat Libštejnský

Byl tak byl jedním z nejdůležitějších aktérů poslední korunovace českou svatováclavskou královskou korunou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Nástupci Františka Antonína Kolowrata-Libštejnského proto chápali organizaci oslav poslední české korunovace jako závazek vůči duchovnímu odkazu předků v rámci Rychnovska i celé České republiky. Cílem projektu "Oslavy korunovace" bylo také řádně rehabilitovat odkaz Ferdinanda V. Dobrotivého a připomenout široké veřejnosti jeho život a zásluhy o rozvoj Čech, Moravy i Slezska. V učebnicích dějepisu, kde je většinou líčen jako prosťáček, se zapomnělo na mnoho jeho předností, stejně jako na skutečnost, že Čechy mu byly skutečným domovem. 
Při mši sv. zaznělo koncertní provedení mše skladatele Václava Jana Tomáška, Missa solemnis, op. 81, zvaná „Korunovační“, v podání Rychnovského chrámového sboru. Spolupořadatelem mše sv. bylo Arcibiskupství pražské.

...zájem o mši byl veliký...

 

 

...mši "sledoval" i Ferdinand V. s manželkou Marií Annou Savojskou (*1803 † 1872)...

 

 
Mši celebroval Jeho Eminence 36. arcibiskup pražský ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P.,  
24. primas český.
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c.,
bývalý český ministr školství. Papež František ho 13.11.2015  jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.

 

 

Součástí slavnostní mše sv. byla Korunovační mše skladatele Václava Jana Tomáška, 
Missa solemnis, op. 81, zvaná „Korunovační“
v podání Rychnovského chrámového sboru.

 

Zleva Filip, Jan a Maximilian Kolowratové, Karel Schwarzenberg a Dominik Duka

Ing. Dagmar hraběnka Strachwitzová při úvodním projevu.

 

Sourozenci Filip a Sophia KolowratovéDagmar Strachwitzová a Jan Kolowrat

Účastníky mše svaté přivítal za organizátory Jan hrabě Kolowrat-Krakovský-Libštejnský

 

Mladá generace Kolowratů: Sophie (*2003), Maximilian (*1996) a Filip (*2001)V první řadě usedla rodina Jana Kolowrata
z Rychnova nad Kněžnou.

 

Jan hrabě Kolowrat-Krakovský-Libštejnský, Maximilian hrabě Kolowrat-Krakovský a  Karel  kníže SchwarzenbergJan hrabě Kolowrat a Karel hrabě Paar, emeritní velkopřevor Maltézského řádu v Čechách

 

 

Mše se účastnila také ministryně české vlády pro místní rozvoj; zcela vpravo Antonín hrabě Bořek-Dohalskýzleva: František hrabě Schlik, Jan Nep. hrabě Podstatzky-Lichtenstein a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

 

V popředí rodina Otakara hraběte Bubna-LiticV popředí rodina Děpolda hraběte Czernin.

 

 

 

Průběh mše natáčela Česká televize do svého zpravodajství a také do připravenéhocyklu Modrá krev. Vpravo režisérka Alena Činčerová s kameramanem dokumentu.

 

Zcela vlevo odchází ze mše Karel hrabě Paar
a zcela vpravo František hrabě Schlik.
Zleva Bedřich baron Hrubý, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly a Karel kníže Schwarzenbeg.

Po mši svaté přijali mnozí její účastníci pozváni do Arcibiskupského paláce, kam z Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha přišli přes II. a IV. nádvoří Pražského hradu.

 

V Arcibiskupském paláci přivítali přítomné opět donátoři oslav výročí královské korunovace Jan hrabě Kolowrat a jeho choť Andrea a  hlavní organizátorka Dagmar hraběnka Strachwitzová

 

V Arcibiskupském paláci 
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii
V Arcibiskupském paláci
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii

 

V Arcibiskupském paláci
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii
V Arcibiskupském paláci
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii

 

V Arcibiskupském paláci
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii
V Arcibiskupském paláci
- pro zvětšení možno kliknout na fotografii

 

Majitel zámků Potštejn a Pakoměřice Zdeněk Nováček a Karel kníže SchwarzenbergHugo  hrabě Mensdorff-Pouilly
a Karel kníže Schwarzenberg

 

Marie hraběnka Bořek-Dohalská a Hugo hrabě Mensdorff-Pouily.Anastasia Anna M. hraběnka Sternbergová
z Českého Šternberka.

 

 

Kateřina baronka Daczická, Tomáš Rohan
a Bedřich baron Hrubý - pro zvětšení možno kliknout na fotografii.
Marie Alžběta starohraběnka zu Salm-Reifferscheidt-Raitz - pro zvětšení možno kliknout na fotografii.

Autoři fotografií:  
KAREL FEITL , ZBYNĚK PECÁK

***
Fotografie Renáty Luckové:

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O nás