Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" ..." Zobrazit celý citát »

Kinský Radslav (1928-2008)Šlechtická poselství 1 - Potštejn 24.6.2012

25. 06. 2012 | Jan Drocár | Audio-Video

Slavnost na zámku

V neděli 24.6.2012 se se na svátek sv. Jana Křtitele sešli na zámku Potštejn potomci signatářů šlechtických rodů z lete 1938 a 1939 a další hosté. 
Součástí slavnostního odpoledne bylo setkání potomků signatářů v mramorovém sále zámku, kde byli stručně seznámeni s projektem Šlechtická poselství.  Kardinál Dominik Duka obdržel knihu "Království české: erby a rodokmeny vládnoucích rodů" předního českého heraldika Jiřího Loudy, kterou mu jménem organizátorů předal Vítězslav Březina.
Ve výstavní síni zámku se účastníci setkání prohlédli prodejní výstavu obrazů hradů a zámků od mentálně postižených z organizace Modrý klíč.
V zámeckém parku byla k poctě signatářů šlechtických prohlášení zasazena česká lípa a účastníci zazpívali českou hymnu.

Mše v kostele

V potštejnském kostele sv. Vavřince proběhla při této příležitosti mše za signatáře šlechtických prohlášení. Celebroval ji arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP., který také převzal záštitu nad celým projektem.

Hudba v zahradě

S účastníky setkání se jménem organizátorů rozloučil Zdeněk Nováček a za potomky signatářů šlechtických deklarací poděkoval za pozvání František hrabě Strachwitz.
Potštejnské setkání bylo poté zakončeno koncertem žákyň Pražské konzervatoře. Tato škola byla před více jak 200 lety šlechtou založena a přes jedno století i spravována a financována

OHLASY

V ORLICKÉM DENÍKU

Stovka potomků českých šlechtických rodů se sešla na zámku Potštejn na Rychnovsku, aby svými vzpomínkami nebo dobovými fotografiemi připomenuli signatáře prohlášení šlechtických rodů ze září 1938 a 1939, ve kterých se hovořilo o bezvýhradné věrnosti české šlechty své vlasti a českému národu.

"Šlo o prohlášení české šlechty, že nesouhlasí se vstupem nacistů a v roce 1939 to bylo velké hrdinství a nikde se o tom nemuví a myslíme, že dnes je to velmi aktuální," řekl serveru orlický.net organizátor akce a majitel zámku Zdeněk Nováček.
"Tím, kdo prezidentu Benešovi a prezidentu Háchovi předkládal prohlášení, byl můj dědeček. Proto jsem přijal účast na tomto setkání," vyjádřil zásadovost vůči svým kořenům potomek šlechtického rodu z Kostelce nad Orlicí František Kinský. 

Do září roku 2014, tedy k výročí 75 let od podpisu druhého prohlášení, by měla vzniknout výstava s názvem Šlechtická poselství, která by odvážný krok české šlechty připomenula.
"My chceme společně s českou šlechtou připomenout národu, abychom šli jinou cestou než dosud. Chceme, aby se lidi zamysleli nad sebou a naši představitelé by se měli chovat slušně a morálně," dodal Nováček.
Nad projektem šlechtického poselství, který má v budoucích generacích vzbuzovat pocity pýchy, hrdosti a národního cítění, převzal záštitu primas český Dominik Duka.
"Je to projekt spravedlnosti, česká šlechta se postavila v duchu rodové tradice za tuto zem, myslím že je to určitá výzva, že tyto postoje šlechty byly dány rodovou tradicí a rodinnou výchovou. Kdyby si každý uvědomil, co to je rodinná výchova, tak to by bylo dobře. Existuje šlechta, která je historická, a je šlechta, která je ušlechtilá. Každý otec a matka, kteří vychovávají, jsou tímto duchovním šlechticem," vzkázal čtenářům serveru orlický.net Mons. Dominik Duka. Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O nás