Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín (*1818 † 1854)Žinkovy

Žinkovy
Žinkov, pův. Žiženkov, městec v Čechách, hejtm. Přeštice, okr. Nepomuky; 95 d., 821 obyv. č. (1900), far. kostel sv. Václava z r. 1736 (pův. ve XIV. stol. far.), 5tř. šk. obec. a průmysl. pokrač., špitál, pš., četn. stanice, spořit. a zálož. spolek, cihelna. Alod. panství (3388,13 ha půdy) se zámkem, dvorem, pivovarem, par. pilou, par. mlékárnou, sýrárnou a cihelnou drží Karel ryt. Wessely. Nad kopcem vých. od rybníka zbytky hradu Potstýna.
Erb měst.: v červeném poli český nekorunovaný lev stříbrné barvy. Žinkovy byly rodným sídlem pánů ze Žinkov, z nichž připomíná se r. 1176 Oldřich a r. 1245 Protiva ze Žinkov, v l. 1245-89 Půta zvaný od nově založeného hradu z Potenšteina, r. 1396 jako patron zdejšího kostela Bavor ze Žinkov společně s Jindřichem opatem Pomuckým. S Bavorem z Potenšteina seděním na Žinkovech vymřeli Potenšteinové Klatovstí, načež ujal Žinkovy Přibík Klenovský z Klenového a Janovic, jehož potomci skoro celé tři století na Žinkovech vládli.
Po smrti (†1696) Viléma Fr. hr. Klenovského prodala (r. 1712) Žinkovy jeho manželka Zuzana Janovi hr. ze Steinau. Jeho dcera Marie provdala se za Frant. Václava hr. z Vrtby a Žinkovy věnem mu přinesla. Po vymření hrabat z Vrtby zboží žinkovské dostalo se odkazem r. 1830 Janu kn. z Lobkovic. Později vládl na Žinkovech Jan hr. Harrach, od něhož celé panství koupil r. 1897 Karel ryt. Wessely.

(Ottův slovník naučný)

Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás