Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro".“ Zobrazit celý citát »

Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.Sídla

Líšeň

27. 6. 2018 | Dana Janečková | Sídla

Zámek Líšeň se nachází v centru městské části Brno-Líšeň v okrese Brno-město. Trojkřídlý jednopatrový barokní zámek vznikl po roce 1714 přestavbou starší renesanční tvrze z počátku 17. století. Na počátku 19. století prošel dalšími stavebními úpravami a dnes je chráněn jako kulturní památka. V roce 1714 získal líšeňské panství Jan Kryštof z Freyenfelsu a od roku 1819 patří rodu Belcrediů.

Litice u Plzně

6. 10. 2009 | Redakce | Sídla

Litice jsou zřícenina hradu na ostrohu nad soutokem Litického potoka a Radbuzy v katastru plzeňské části Litice. Z hradu se zachoval příkop a část východních hradeb. Hrad je chráněn jako kulturní památka České republiky. Předhradí pozdějšího gotického hradu bylo osídleno již v pravěku. V eneolitu se na něm nacházelo sídliště schussenriedské a chamské kultury. V pozdní době bronzové zde nejspíše vzniklo hradiště, které existovalo i koncem doby halštatské. Jeho opevnění zaniklo nejspíše během stavby hradu.

Lobkovice

29. 11. 2018 | Redakce | Sídla

Původní tvrz byla poprvé připomínána roku 1403, kdy ji nechal postavit Prokop Krukner, měšťan z Prahy. Již o šest let později se majitelem stal Mikuláš Chudý z Újezda , který si začal roku 1410 užívat přídomek z Lobkovic a je označován za zakladatele mocného šlechtického rodu Lobkoviců, ve staročeštině Lobkowiczů. Majetek pak dědí jeho snové Mikuláš a Jan Popel. Bratři se o majetek rozdělili tak, že Jan Popel získává Lobkovice.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2019  |  O nás