Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro".“ Zobrazit celý citát »

Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.Sídla

Bílina

3. 1. 2018 | Redakce | Sídla

Od roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkowiczové, kterým byl zámek opět vrácen v restitucí po roce 1989.Bílina se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Leží v kraji, kde sídlil slovanský kmen Lemuzů, kteří bojovali jako spojenci Čechů proti Lučanům v legendární lucké válce. Někdy na konci 10. století zde byl vybudován přemyslovský správní hrad.

Biskupice u Jevíčka

11. 7. 2018 | Redakce | Sídla

Zámek Biskupice u Jevíčka se nachází ve stejnojmenné obci, poprvé uváděné r. 1262 jako majetek olomouckého biskupství a ležící asi 4 km severovýchodně od Jevíčka v okrese Svitavy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Tvrz postavená někdy na přelomu 15. a 16. století, je poprvé výslovně uváděna v roce 1614, kdy ji koupil i se statkem a do zemských desek nechal zapsat Jaroslav Drahanovský z Pěnčína.

Blatná

8. 10. 2009 | Redakce | Sídla

Pod starým dubem v blatenské zámecké oboře se podle pověsti seznámila Johanka s Rožmitálu se svým budoucím mužem českým králem Jiřím z Poděbrad. Tento vodní hrad vystavěl Všemír, doložený jako svědek na listině krále Václava I. z roku 1235.Koncem 13. století se usadili na Blatné Bavorové ze Strakonic. Po posledním členu tohoto rodu, Břeňkovi, získal Blatnou vzdálený příbuzný Jan z Rožmitálu jinak z Blatné.

Bohnický zámek a Dolní Dvůr

19. 6. 2018 | Karel Feitl | Sídla

Pražský zámeček Bohnice s mansardovou střechou a hodinovou věžičkou byl postaven v druhé polovině 18 století. Poslední majitel byl anglický baron Issak Osborn, který koupil zámeček v roce 1820. Dolní Dvůr patřící k objektu zámečku se změnil na budovu pro zaměstnance barona. Dvůr nesl název Štrasburk. Od roku 1904 jsou oba objekty majetkem Psychiatrického ústavu.

Březnice

11. 7. 2018 | Redakce | Sídla

Zámek Březnice se nachází ve městě Březnice v okrese Příbram. Zámecký areál s parkem se rozkládá východně od centra města, samotná budova je vzácně dochovanou památkou renesanční architektury vzniklé přestavbou gotické tvrze. Renesanční podoba zámku vznikla z iniciativy rodiny Lokšanů, další majitelé z řad Jeníšků z Újezda, Kolovratů a Pálffyů prováděli již jen dílčí úpravy. Zámek je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti.

Chyše

16. 7. 2018 | Redakce | Sídla

Zámek Chyše je zámek ve stejnojmenném městě v Karlovarském kraji. K zámku patří park, který byl založen už v 17. století. Původně vladycké sídlo a ves, poprvé připomínané v letech 1169–1192, bylo od roku 1254 sídlo rodu Odolenoviců. V letech 1361–1365 byly Chyše majetkem královské koruny Karla IV., ale v letech 1370–1378 patřily ke žlutickému panství a od roku 1397 byly v držení bratří Smetánků z Hradišťan.

Dobříš

13. 7. 2018 | Redakce | Sídla

Rokokový zámek ve městě Dobříš je rozsáhlá trojkřídlá stavba se zajímavým francouzským a rozsáhlým anglickým parkem. Současná podoba zámku pochází z let 1745–1765, kdy byla Jindřichem Pavlem Mansfeldem uskutečněna rokoková přestavba. Až do 2. světové války jej vlastnil šlechtický rod Colloredo-Mansfeldů. V roce 1942 jej vyvlastnili nacisté, po válce jej získal československý stát a sloužil Svazu českých spisovatelů. V roce 1998 byl navrácen potomkům bývalých vlastníků, rodině Colloredo-Mansfeldů.

Domažlice

6. 10. 2009 | Redakce | Sídla

Domažlice (německy Taus, latinsky Tusta) jsou město v Plzeňském kraji a tradiční centrum Chodska, 47 km jihozápadně od Plzně a 10 km od německých hranic na řece Zubřina. Žije zde přibližně 11 tisíc obyvatel. Sestávají z vlastního města, čtyř předměstí a vsi Havlovice. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací. Narodilo se zde několik znamenitých mužův (viz Roh, Slatina a Střela), zejména Baltazara z Domažlic, jenž byl roce 1348 prvním učitelem lékařství na universitě pražské.

Drslavice

13. 7. 2018 | Redakce | Sídla

Drslavice jsou goticko-renesanční tvrz ve stejnojmenné obci v okrese Prachatice. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR. Náleží nesporně k nejpozoruhodnějším útvarům ve skupině architektury, jakožto sídlo nižší šlechty. Tvrz je souborem staveb vzájemně stavebně souvisejících, obklopující těsné nádvoří. První písemná zmínka z 1384 se vztahuje k Petru a Janu z Rožmberka.

Dymokury

2. 10. 2009 | Redakce | Sídla

Dymokury se poprvé připomínají v roce 1249, kdy je uváděn Soběslav z Dymokur. Barokní zámek postavil Vilém Lamboy kolem roku 1654 a Ludvík Colloredo z Wallsee ho o třicet let později zvýšil o jedno patro. Roku 1833 získal zámek sňatkem Otakar hrabě Czernin (*1809 † 1886). Po komunistickém převratu byl zámek jeho pravnukovi Rudolfu Theobaldovi (*1904 † 1984) zkonfiskován a sídlem vinořské větve rodu Czerninů z Chudenic se opět stal až po roce 1989, kdy byl v restituci vrácen Theobaldovi Czerninovi (*1936 † 2015).

Flossenbürg

9. 3. 2015 | Karel Feitl | Sídla

Flossenbürg je obec v německém zemském okrese Neustadt an der Waldnaab ve spolkové zemi Bavorsko. Leží asi 15 km od hranic s Českou republikou, mezi městy Bärnau a Floss. Trosky někdejšího markraběcího, vévodského, královského a císařského hradu se nad vesnicí zdvihají na výrazném horském kuželu. První zmínka o něm pochází již z roku 1125 a mezi jeho majiteli byli i čeští králové.

Genealogie majitelů zámku v Častolovicích z rodu Sternbergů

21. 10. 2007 | Jan Drocár | Sídla

Častolovice bývaly s okolními vesnicemi Synkovem, Liblí, Veselou, Olešnicí, Horkami a snad také Česticemi původně samostatné panství, jehož prvním známým majetníkem byl Půta z Častolovic, jenž založil zde kapli sv. Kateřiny; pak na krátkou dobu dostaly se v držení Jana Pušky z Kunštátu, jinak z Častolovic, ale po něm přešly opět v majetek Půty z Častolovic (1435).

Hájek u Polomu

12. 9. 2014 | Redakce | Sídla

Barokní lovecký zámeček postavený v letech 1773-1775 Františkem Oldřichem Kinským. Od roku 1812 přechází na kosteleckou větev. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu. Kostelecké větvi Kinských patřil do roku 1948 a v roce 1992 jim byl v rámci restitucí opět navrácen a slouží potřebám Kinského lesní zprávy. V roce 2013 koupil zámek Michal Dujka, potomek hraběcího rodu Bubnů z Litic.

Hrad Angerbach u Kožlan

30. 5. 2015 | Redakce | Sídla

Angerbach je zaniklý raně gotický hrad přechodného typu ležící 1 km severovýchodně od města Kožlany v okrese Plzeň-sever na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka v nadmořské výšce 400 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hrádek (Kutná Hora)

16. 7. 2018 | Redakce | Autor píše, Sídla

Hrádek v Kutné Hoře je původně gotická tvrz, která se nachází na terase nad údolím říčky Vrchlice. Počátkem patnáctého století byla přestavěna nejprve na hradní sídlo a poté na přelomu 15. a 16.století došlo k přestavbě hradu na patricijský palác. V 17. století Hrádek sloužil jako jezuitská škola. V roce 1958 byl zařazen mezi kulturní památky ČR a od roku 1996 se zde nachází expozice Českého muzea stříbra.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás